Deutsch  English  Français 

Italiano  Espańol  Nederlands  Русский  český  日本語

 

Franz Erdl internetová stránka

Zde jde o hojení duše, o paranormální schopnosti a o mimozemské vlivy.

 

Tato tři témata spolu vzájemně souvisejí. Mimozemšťané už tisíciletí blokují naše schopnosti, které by mohly vést k jejich odhalení a odstranění. Tyto blokády nám narušují proudění energie a dělají z nás nemocné. Správně uplatňované hojení duše nejen odstraňuje nemoci, nýbrž likviduje také blokády vpředené do našich paranormálních schopností, jak se stalo u mnoha mých klientů.

 

Hojení duše je v tomto smyslu boj proti mimozemšťanům.

 

Témata:

Psí, paranormální schopnosti, hojení duše, spirituální hojení, duše, odvracení astrálních útoků, černá magie, mimozemské vlivy, jasnozření, zemské bytosti, 2012, čakra sluneční pleteně, srdeční čakra, karma, Atlantida, portály, duše Země, Mayové, reptiliáni, šedí, hadi, tvorba deště, manipulace se sny.

 

 

Hlavní články:

Mimozemské vlivy

Část1  Část2  Část3  Část4

Každý člověk byl ve svém minulém životě naprogramován reptiloidními (ještěrovitými) mimozemšťany. Na základě své vlastní zkušenosti popisuji, jak mimozemšťané sají naši energii tím, že manipulují s naším každodenním životem, s našimi vztahy a s naším sexuálním životem. Úmyslně pro nás vytvořili falešné spirituální cesty, falešná náboženství a falešné techniky léčení, aby zabránili přiměřenému rozvoji lidské rasy a aby zajistili, že kontrolu budou mít oni.

Dovětek z roku 2011:

toto je základní článek mé internetové stránky. Když jsem ho v roce 2007 napsal, ještě jsem nevěděl, že nepřátelští mimozemšťané jsou původně pozitivní, ale byli zotročeni jinými bytostmi. To nemění nic zásadního na účincích, které byly popsány v tomto článku a v dalších článcích Fáze 1. Nové je ale to, že tyto své nepřátele už nepotíráme, nýbrž můžeme je z jejich otroctví vykoupit, díky čemuž oni přecházejí na naši stranu.

 

Nejnovější příspěvek:
 

Sítě moci Část 12
24. únor 2013

Sítě moci Část 13
2. březen 2013

Sítě moci Část 14
7. březen 2013 

Sítě moci Část 15
10. březen 2013

 

Psítalent fáze 3

od července 2012

Články fáze 1 od května 2011 a také všechny články fáze 2 vznikly ve spolupráci s Martinou. Protože každý z nás jde nyní svými vlastními novými cestami, zahajuji tímto fázi 3.

     

Sítě moci

   
     

Část 1:

 Sítě ochrany

4. leden 2013

Část 2:

Základny anunakiů 20. leden 2013

Část 3:

Základny v jiných rozměrech

26. leden 2013

Část 4:

Štíty a nádrže na duše

3. únor 2013

Část 5:

Impérium se bortí

10. únor 2013

Část 6:

Manipulace mozku

11. únor 2013

Část 7:

Mimozemské partnerské duše

17. únor 2013

Část 8:

Telepatie, velké nádrže 18. únor 2013

Část 9:

Štíty chráněný hmyz a implantáty

19. únor 2013

Část 10:

Lví duše 20. únor 2013

Část 11:

Autisté: pomocníci uvěznění v pasti na duše 20. únor 2013

Část 12:

Pečetě, štíty a zamlžení

24. únor 2013

Část 13:

Pramen zla 2. březen 2013

Část 14:

Vysoce zabezpečené základny, létající pyramidy, časové linky atd 7. březen 2013

Část 15:

Ultimativní metoda hojení: úplný sken duše 10. březen 2013
     

Psítalent fáze 2

30 článků

 září 2011 až červenec 2012

 

Aktuální události nás vrhají do zcela nových struktur myšlení. Kdo je na mé stránce nový, měl by se každopádně vydatně zabývat články fáze 1. Je tam mnoho základních informací, které jsou třeba, aby bylo možné úplně pochopit nejnovější události.

Moc hada

Psítalent fáze 1

14 článků

 2007 až 2011

 

Zkušenosti a poznatky hlavně z osvobozujících sedění z let 2007 až 2011. Popsal jsem tady poznatky odporující standardnímu esoterickému a duchovnímu vědění. Jsou důležitým základem pro fáze 2 a 3.

Osudové omyly týkající se roku 2012 a planeta Země

Hojení (osvobozování)

a práce s energiemi

 

7 článků

Hojení (osvobozování)

Odvracení černomagických útoků

Rozvíjení vlastních schopností

Rychlokurzy

 

Překlady a jiná témata

7 článků

Texty Jamese Bartleyho a Barbary Bartholic, kteří oba pracovali s lidmi, které unesli mimozemšťané.

2 další témata

Moje doporučení:

Dvě až tři sedění. Cíl: odstranit tvá nejslabší místa.


Probádáme všechna tvá dřívější spojení s duchy a mimozemšťany vytvořená například pomocí rituálních obřadů, v souladu s tvou vůli nebo proti ní. Tělesné a duševní mučení a také únosy prováděné mimozemšťany na tobě vytvářejí místa, na nichž se temné bytosti mohou uchytit, abych zde zmínil jen nejzávažnější vlivy.


U mnoha lidí se tyto problémy vyřeší úplně snadno a rychle, ale proces osvobozování může probíhat i krajně obtížně, podle toho, kolik sil a prostředků temná strana na danou osobu vynaložila. Nelze tedy stanovit žádná pravidla, po kolika seděních bude člověk zbaven aspoň toho nejhoršího.

Překladatelé pozor:

nabízím sedění zdarma za překlady do španělštiny. Možné jsou i jiné jazyky.

 

Osvobozující sedění online prostřednictvím služby Skype
(bez videa)

Za sedění se platí jen v případě úspěchu.

Poukazuje se na bankovní účet v Německu

nebo na účet Paypal
 

Vždy, když shromáždím nové poznatky, rád bych z nich udělal knihu, abych si tím vydělal peníze. Ale pak je pro mě důležité předat ty informace lidem rychle, protože události se vzájemně předbíhají; začíná být málo času. Například v článku “Rok 2012 a Země” popisuju, že lidé jsou schopni znovu vyladit uměle změněné počasí. To je naléhavé. S tím nemohu čekat, až se sejde dost látky na celou knihu. Proto jsou všechny informace zde bezplatné. Dary dobrodinců jsou ale vítány.