Home

 

 

Mimozemské vlivy 1


 

Obsah:

Část 1:

Předmluva
Invaze už proběhla
Manipulace s kolektivním vědomím
Manipulace s tvým vědomím

 

Část 3:

Virtuální srdeční čakra
Úběžník hlava
Ochrana
Sexuální energie – Nejoblíbenější pokrm reptiliánů
Obrácený zákon rezonance
Energie-pools

Část 2:

Matrice
Manipulace s vnímáním
Klamání zrakového vnímání
Klamání zvukového vnímání
Manipulace s mimosmyslovým vnímáním

 Část 4:

Struktura zla
Co dělat?
Dovětek
Odkazy do internetu

 

 

Část 1

(Aktualizováno 24. 4. 09, termín „ženská energie“ nahrazen termínem „mateřská esence“.)

Tyto informace ležely léta v mém šuplíku, protože jsem s nimi dlouho narážel na nevíru. Až roku 2006 jsem v internetu našel skupiny, které se zdály se tímto tématem zabývat. Děkuji čtenářům internetového fóra CB-Forum.com, kteří svými povzbudivými e-maily projevili zájem a pomohli mi tak tyto články uveřejnit. Některé věci jsem v těchto článcích změnil, k čemuž bych se chtěl vyjádřit v Dovětku. Některé obsahy se ještě vztahují k fóru CB-Forum, přičemž se domnívám, že to těm článkům dává větší živost.

Děkuji také čtenáři fóra CB-Forum, který mi jako autorský honorář předem poslal 100 euro, aby mě povzbudil k tomu, abych napsal knihu. Přesto jsem dodnes žádnou knihu nenapsal. Ale pomocí této internetové stránky moje tvořivost znovu ožívá a vše, co bych byl schopen napsat do knihy, budiž uveřejněno touto cestou.

 

Invaze už proběhla

Když jsem v internetu narazil na texty autora James Bartley (Dovětek), velmi jsem si oddechl, že jsem konečně našel někoho, kdo velmi přesně našel ty samé šokující pravdy jako já a moje žena. Bartley je jeden z mnoha set Američanů, kteří byli uneseni mimozemšťany. Po svých vlastních zážitcích s mimozemšťany na tomto tématu dál pracoval s malou skupinou. Barbara Bartholic asi odvedla hlavní práci tím, že udělala sedění v hypnóze s více než 700 (nyní pravděpodobně už mnohem více) oběťmi únosů, aby tyto oběti únosů zbavila jejich traumat a aby odhalila pravdu o pozadí těchto únosů. Bartley s ní spolupracoval a výsledky dal do internetu.

Únosy obvykle provádějí takzvaní šedí. Sedění v hypnóze ale ukázala, že šedí jsou pouze příjemci rozkazů a výkonné orgány drakonijců (drakoniánů) a reptoidních (reptiloidních) ještěrů (reptiliánů), kteří údajně přišli z hvězdného systému Alfa Draconis (z hvězdného systému hvězdy Alfa v souhvězdí Draka). Tyto údaje ale nejsou důležité. Důležitý je poznatek, že uneseným byla do mysli vložena zfalšovaná vzpomínka na jejich únos (screen-memory). Tyto vložené vzpomínky obecně říkají, že tito mimozemšťané chtějí lidem pomoci, že astrální a fyzické tělo unesených vylepšují a připravují tato těla pro jakési speciální úkoly, že všechny zásahy slouží našemu nejlepšímu dobru.

Když se pomocí intenzivní práce v hypnóze podařilo tuto screen-memory prolomit, objevili se reptiliáni a drakoniáni a jejich skutečné záměry: unesené zneužívat, traumatizovat je a manipulovat s nimi tak, aby je bylo možné používat k hlavnímu účelu – k zotročení lidstva.

Články Jamese Bartleyho přinášejí děsivý obraz rozsahu tohoto reptiliánsko-drakoniánského ovlivňování života a vědomí lidstva. Ale přestože se člověk nejprve bude cítit špatně, je lepší, když bude vědět, jak vypadá past, v níž sedí, než aby ji lehkověrně ignoroval.

Moje žena a já máme velmi zvláštní vztah k textům Jamese Bartleyho. Nemáme sice žádné vzpomínky na únosy, ale vlivem reptiliánů jsme intenzivně trpěli. Tehdy jsme ještě nevěděli, o které bytosti jde. Reptiliáni chtěli zničit náš vztah, kladli všem našim projektům do cesty překážky, bránili jakémukoli úspěchu a nasazovali proti nám jimi manipulované lidi. Díky své citlivosti jsme dokázali pochopit, že to všechno je rozsáhlá akce řízená z astrálního světa. Já jsem byl dokonce díky mně neznámému, pomocnému vlivu ve svém astrálním těle na několik sekund přenesen (teleportován) do jedné podzemní dohlížecí ústředny, což vedlo ke ztrátě posledních mých pochybností o tom, že jde skutečně o dalekosáhlou manipulaci. Nenašli jsme ale nikoho, kdo by si byl býval přál něco o nějakém mimozemském ovlivňování vědět.

V letech 1997 až 1999 jsme sbírali materiál o způsobech tohoto mimozemského ovlivňování. Tyto texty ale zůstaly v šuplíku, protože o nich nikdo nechtěl nic slyšet. Nakonec jsme vzdali jakékoli pokusy lidi probudit a zmizeli jsme do zahraničí. Záměrně jsme odešli do země třetího světa, kde se lidem vede tak špatně, že sami od sebe vidí, že něco není v pořádku. Němcům se tehdy ještě dařilo příliš dobře a nebyli připraveni přijmout tak záporné informace. Samozřejmě nechci, aby se všem dařilo tak špatně, že by postřehli, že cosi není v pořádku. Věřím však, že mezitím už někteří z vás budou schopni Bartleyho texty považovat za mimořádně důležité.

Při čtení Bartleyho článků mi bylo nápadné, že píše přesně o tom, co leží v mém šuplíku. Používá zčásti dokonce stejné názvy kapitol. Bartley ale může předložit ještě mnoho zkušeností, které já nemám, specielně o únosech. Ale já mu ani trochu nezávidím, jsem naopak rád, že tyto informace jsou nyní veřejně přístupné.

Bartleyho texty jsou v angličtině a já bych zde chtěl přeložit aspoň některé z jeho nejdůležitějších výpovědí. Výňatky jsou z textu „On the march“ (Na vzestupu).

Zde je malá sbírka známých schopností reptiliánů:

reptiliáni jsou parafyzické (nadtělesné, mimo oblast tělesného existující) bytosti schopné měnit hustotu svého kmitání tak, aby mohly působit v definicích našeho trojrozměrného světa, a to uvnitř i vně jeho (pro lidi) viditelného spektra.

Reptiliáni mohou měnit „dreamscape“ člověka a mohou vkládat všechny druhy kondic a programů, z nichž mnohé jsou erotické nebo zvrhlé. (Dreamscape je přibližně svět snů a představ člověka.) ... Neznám nikoho, kromě našeho týmu, kdo by si vůbec byl této základní a vlivné části programování ze strany reptiliánů vědom. (Bartley nás ovšem neznal.)

Definice pojmu „délka života“ tak, jak ji chápeme my, pro reptiliány neplatí, ti žijí ve své vlastní hustotě kmitání (frekvenci) dost dlouho na to, aby mohli manipulovat s nesčetnými generacemi obyvatelstva, které má  genetiku, respektive matrici duše, která je daná v naší (lidské) dimenzi.

Na jiném místě lze najít, že reptiliáni délku našeho života významně zkrátili.

Reptiliáni jsou mistry genetiky, kteří si stvořili jim sloužící rasy nelidských bytostí (šedé), kteří pracují jako specialisté pověření realizovat části programu tím, že na lidskou rasu působí přímo, včetně, ale ne jen pomocí manipulací v její genetice a pomocí manipulací v matrici její duše .... Program slouží také k tvorbě hostitelů cestou zdánlivě normálního narození lidského dítěte. Repto-hostitelé jsou vedeni k tomu, aby rozsévali zmatek, nelad a falešné informace.

Dr. Richard Boylan (je myslím známý jako badatel UFO) je, vedle dalších, hostitelem repto-bytosti. To je zcela jisté. Ztratil jsem přehled o počtu internetových stránek, které do internetu vložili repto-hostitelé.

Reptiliáni k cestování nepotřebují kosmickou loď. Čiperně si v domě uneseného, na němž chtějí pracovat, vytvoří svůj vstupní „portál“. Projdou prostě skulinou v časoprostoru a zjeví se ti v ložnici v plné fyzické hustotě.

Na jiných místech textu objasňuje, jak to, co nazývá únos, vypadá: únosy a manipulace provádějí šedí. Reptiliány většinou není vidět. Proto je spousta literatury o „nebezpečných šedých“. Šedé ale lze ignorovat. Část „uneseného“ cítí, že leží v posteli, a jiná jeho část (pravděpodobně jeho energetické tělo) se octne v podzemních zařízeních (bilokace, bytí na dvou místech zároveň). Tam se nestydatě injektuje a operuje. Ta část, co leží v posteli, cítí tyto zásahy na svém těle. Pak se vzpomínka na únos a na manipulaci změní nebo vymaže.

 

Magický dozor reptiliánů nad ženami (také z textu „On the march“):

Dozor a panství nad ženami je nejpřednější cíl činnosti reptiliánů, protože ženy – díky své tvůrčí, předjímavé a opatrovatelské povaze – jsou přímo napojeny na Božství a jsou proto hrozbou pro reptiliánské overlordy tohoto světa. Podrobení žen a podrobení principu ženství ... se stalo základním aspektem většiny náboženství tohoto světa. Ironie spočívá v tom, že používání (nebo lépe řečeno zneužívání) magie tantrického sexu je součástí magie černé. Řečeno jinak – černí mágové vědí, že ženský, tvůrčí princip je nesmírně mocná síla, kterou vykořisťují pro svoje vlastní zlé záměry na úkor lidské rasy obecně a na úkor žen zvláště.

Tolik James Bartley.

 

My jsme objevili toto:

ženská energie je pro reptiliány tak důležitá, že každý jednotlivý vztah mezi mužem a ženou mají pod dohledem, narušují jej a čerpají z něj energii. Problémy v těchto vztazích vytvořili reptiliáni. Každý spor mezi vámi je repto-opera. Každý muž je, aniž by si toho byl vědom, naprogramován tak, aby ženský princip své partnerky utlačoval. Většina žen utlačuje svůj ženský princip už sama od sebe – a mnoho dalšího.

 

Dozor nad myšlením za účelem loupení ženské energie

Následující texty jsme, moje žena Karin a já, sesbírali v posledních deseti letech. Zčásti spočívají na událostech, jež jsme museli prodělat a ještě proděláváme na vlastních tělech, a zčásti na mimosmyslových vjemech.

Reptiliáni a drakoniáni a jejich šedí pomocníci už desetitisíce roků manipulují s naším kolektivním vědomím a také s vědomím každého jednotlivce a nezapomínají na nikoho – ani na tebe ne. Dozor nad myšlením postihuje nejen pár pokusných králíků, kteří byli uneseni nebo zpracováni ve speciálních ústavech, myšlení nás všech je kontrolované. Intenzivní dozor nad myšlením může způsobovat, že určité kapitoly při čtení přečteš, aniž by sis je uvědomil, nebo čteš něco, co tam vůbec není. V oslabené formě se může stát, že tomu, co říkají jiní, prostě rozumíš jinak, než jak oni to myslí. Na tom bohužel nic nezměním.

 

Manipulace s kolektivním vědomím

Reptiliáni (používám teď už jen tento souhrnný pojem, protože drakoniáni jsou také reptiloidní bytosti) pečlivě, s láskou pro detail, vytvořili jedno každé z našich náboženství a jeden každý náš světový názor a inscenovali je pro nás. VŠECHNA náboženství mají reptiloidní původ a jsou nebezpečná. (Sorry, i budhisté a také ti, co dřepí na kopcích v Tibetu.) Čím víc pravd obsahují, tím jsou nebezpečnější, protože je pak tím obtížnější odhalit jejich skutečný obsah. Reptiliáni naše světonázory stále nějak předělávají; jedním z jejich nejnovějších výtvorů bylo hnutí new age. Bylo velmi chytré šířit myšlenku o našem nadcházejícím vzestupu do pátého rozměru. Kdo tento vzestup očekává, nebude se už přece namáhat bránit tuto trojrozměrnou planetu Zemi. Ale o to právě jde – jde o mohutnou obranu Země, protože oni by nám ji rádi vzali a NÁS by si rádi chovali jako dodavatele energie.

Náboženství jsou důležitou zvláštní položkou v manipulacích s vědomím. Ale stále se také předělávají kolektivní vědomí národů a ras (viz: James Bartley, Zpráva o Japoncích ve válce proti Číňanům).

Tohle pro mnohé asi není nic nového, ale já jsem se o tom přesto chtěl zmínit.

 

Manipulace s tvým vědomím

Teď to začíná být obtížné. Tohle téma nelze pojednat několika větami a já doufám, že vás moje vývody nebudou nudit.

Snad je dobré vstoupit do této věci přes hlavní záměr reptiliánů, totiž vysávat z lidstva ženskou energii. Na to je jejich dozor nad myšlením zaměřen. Teď ještě potřebujete vědět, co si představuju jako ženskou energii. K tomu naše vjemy.

Každý člověk má ženské a mužské energie, má svoji ženskou a svoji mužskou stránku. Ale o to nejde. Ženskou energii, kterou mám na mysli, nazývám mateřská esence, a ta pochází z podbřišku (přesně řečeno z druhé čakry) ženy. Tato síla působí pasivně, to znamená: žena nemusí dělat nic pro to, aby tato síla působila – pouze nesmí bránit tomu, aby tato síla tryskala. Může-li mateřská esence volně téci do vnějšího světa, pak se děje cosi zázračného: vnější svět se mění v ráj. Mateřská esence je pramenem blahobytu a nadbytku rodiny. Za vhodných okolností může jedna žena držet ve stavu blaženosti a štěstí i větší okruh osob (viz: Božena Němcová, Babička, nebo: Vladimír Páral, Profesionální žena, poznámka překladatele). Klima, svět zvířat a svět rostlin se radují z toho, že s touto mateřskou esencí rezonují, a vytvářejí pro člověka kladné okolnosti, např. hojnost potravy, vymizení cizopasníků, komárů atd. K účinkům mateřské esence náležejí také krása, pocit pohody a zdraví.

Můžeme předpokládat, že disponujeme jen nepatrným zlomkem mateřské esence. To je příčina toho, že většina lidstva žije v politováníhodných poměrech, a způsobuje to problémy s energií a klimatem atd. Kdyby bylo dost žen s nenarušenou mateřskou esencí, byly by všechny energetické problémy této planety vyřešeny. Určitě by se nám do rukou dostalo používání volné energie. Při nynějším nedostatku mateřské esence si naši géniové mohou lámat hlavy sebevíc – veřejnost volnou energii k dispozici mít nebude.

Tohle všechno musí zůstat pouhým tvrzením, ale snad v tom někteří z vás najdou pravdivé jádro, protože podle našich dosavadních vjemů tak obdivuhodné okolnosti už kdysi dávno, dávno existovaly (Lemurie).

Pokud přijmeme tento popis mateřské esence, pak tobě, muži, musí dojít, že své Ferrari nezískáš hodinami přesčas v kanceláři, nýbrž že začneš tím, že se na svoji ženu začneš dívat novýma očima. Myslím, že to je dobrý příklad, který se trvale vtiskne do myšlení. Abych to řekl ještě příkřeji: ve tvém Ferrari se vozí reptiliáni, zabavují se energiemi tvé ženy, zatímco ty dřeš jako o život. – Jak to ti reptiliáni dělají?

Tady je jedna z jejich metod kontroly myšlení:


 

Směšné, trapas, typická ženská

Koluje vtip o ženě na kruhovém objezdu, jež si zoufá, protože se z něj nemůže dostat ven. Nakonec na kruhovém objezdu zaparkuje a telefonem přivolá svého muže. Když tuhle příhodu muž s požitkem vypravuje, většina žen by se raději propadla do země, tak trapný je ten pocit, který tak dobře znají. Zrovna tak trapné může být, když si žena koupí dvě trička, každé za 4.95 eura, a úplně zablokovaná (působením reptiliánů) není schopna spočítat, kolik stojí dohromady. Ale musí tomu přihlížet aspoň jeden muž, aby to opravdu bylo trapné.

Reptiliáni ženy blokují, aby vznikaly trapné situace. Časem z toho vzniká trauma, takže žena už ze strachu blokuje sama sebe. Muž se tak nedobrovolně (pomocí dozoru nad svým myšlením) stává pomocníkem reptiliánů. Jeho mínění o nedostatcích jeho ženy, které se navíc shoduje s míněním veřejnosti, dokáže jeho ženu oslabit tak, že reptiliáni si v tu chvíli přisvojí pěkné sousto energie. Tím, že se v těchto sekundách/minutách od své ženy distancuje, odnímá jí svoji ochranu a šup, kus jeho Ferrari je pryč taky. Zdůrazňuju, že on přitom nemusí říct ani slovo, jeho záporné myšlenky stačí.

Takových situací je nekonečně mnoho: žena vždy strašně dlouho zdržuje právě, když se má někam jít – nikdy nemá nic, co by si mohla obléct – muži, sedněte si se svou partnerkou a sepište společně seznam věcí patřících do této kategorie. Musíte se naučit nazpaměť, co vaši partnerku zraňuje. Snad postřehnete včas, co se právě na vás chystá: dávejte si pozor na svoje automatické reakce vůči vaší partnerce. Musíte jeden s druhým zacházet velmi bděle a uvědoměle. Situace, v nichž se tvoje srdce vůči ní uzavře, jsou nejen nepříjemné, jsou nebezpečné.

Já například dostávám strach, když mám pocit, že moje žena kupuje příliš mnoho bot a vydává za ně příliš mnoho peněz. Zdá se, že to je moje staré trauma, a při tom se moje srdce uzavře. Navíc je nutné spolu mluvit – o tom strachu, ne o botách. Já vím, že muži o svém strachu neradi mluví (kontrola myšlení mužů), raději nadávají, že se kupují boty. To je nebezpečné vytěsňování toho problému mimo meze uvažování, ženu to oslabuje, reptiliány to posiluje.

Jsou ženy, které se těmto trapasům vyhýbají už předem tím, že přejímají principy mužů. Chovají se téměř jako muži. Protože svoje ženství nenávidějí, jsou většinou také nepříjemné vůči jiným ženám. Jejich mateřská esence v podstatě zmizela; v srdci mají z té ztráty hlubokou ránu.

Výše uvedené cvičení funguje ovšem jen u párů a také jen, když jsou oba na té vlnové délce, na které jsou schopni se těmito problémy zabývat. Pokud jsi sám, můžeš sice uvažovat o tom, jak se uvedené téma projevilo ve tvých minulých vztazích, ale tato témata potřebují praktické zkušenosti s nějakým (novým) partnerem. Každý by se měl snažit mít nějaký partnerský vztah. Kdo dobrovolně chce být dlouho sám, ten něco vytěsňuje mimo meze své myšlení.

(Rád bych vás upozornil, že Karin a já jsme tento repto-problém ještě ani v nejmenším nevyřešili. Po tryskání ženské energie není u nás ani stopy. Jsme stále deptáni a stále se musíme bránit. Čeho jsme zatím dosáhli, je spolehlivý, dobrý partnerský vztah, bez vzájemného zraňování. Bohužel nemáme recepty na nějaké konečné řešení.)

 

Konec části 1


 


 

 

 

^^^