Home

 

 

 


 

Sítě moci

Část č. 11

Franz Erdl

20. únor 2013 

 

Autisté: pomocníci uvěznění v pasti na duše

Mám jen několik málo případů autistů nebo mladistvých, kteří se chovají krajně nenormálně, takže je nelze pustit do společnosti normálních lidí. Ale i bez těchto případů je mi jasné, že tito lidé jsou vlastně velmi speciální bytosti. Jsou to většinou mimozemské duše, které mají mimořádně velké duševní síly, jež jsou zde inkarnovány poprvé, aby nám všem pomohly.

Problém je pouze v tom, že je jim sice dovoleno sem inkarnovat, ale jejich mimozemské jádro duše je hned při jejich příchodu uvězněno do nějakého kanystru na duše. To je tragédie proto, že to je přibližně vše, co mají. Takovému sem inkarnovanému člověku chybí z jeho esence tolik, že není schopen sám přežít. A nemůže se bránit vůči těm mnoha temným silám, které na něj působí.

Je vlastně ještě příliš brzy na zprávu o tomto případu, protože na výsledky je ještě třeba počkat, ale pár zajímavých údajů bych sem už přece jen rád napsal:

takže taková duše pochází z jakési mně neznámé rasy z naší galaxie. Víc o jejich původu nevím.

Je zde poprvé, byla zajata a dána do nádrže na duše na nějaké jiné planetě, aby tam do ní ládovali záporné a izolující energie. Tato nádrž na duše láme starý rekord. Má 128 pouzder. Vypadala takto:

UA = neznámí mimozemšťané

G = pocity, myšlenky, izolace, záporné energie všeho druhu

 

1 G 5 G 9 G 13 UA
2 G 6 UA 10 G 14 G
3 G 7 G 11 G 15 G
4 G 8 G 12 G 16 G


 

17 G 21 UA 25 G 29 G
18 G 22 G 26 G 30 G
19 G 23 G 27 G 31 G
20 G 24 G 28 G 32 G


 

33 G 37 G 41 G 45 G
34 G 38 G 42 G 46 UA
35 G 39 G 43 G 47 G
36 G 40 G 44 G 48 G


 

49 G 53 G 57 G 61 G
50 G 54 G 58 G 62 G
51 G 55 G 59 G 63 G
52 G 56 G 60 G 64 G


 

65 G 69 G 73 G 77 G
66 G 70 G 74 G 78 G
67 G 71 G 75 G 79 G
68 G 72 G 76 G 80 G


 

81 G 85 G 89 G 93 UA
82 G 86 G 90 G 94 G
83 G 87 G 91 G 95 G
84 G 88 G 92 G 96 G


 

97 G 101 G 105 G 109 G
98 G 102 G 106 G 110 G
99 G 103 G 107 G 111 G
100 G 104 G 108 G 112 G


 

113 G 117 G 121 G 125 G
114 G 118 G 122 G 126 G
115 G 119 G 123 G 127 UA
116 G 120 G 124 G 128 G

Mnohé z těchto mimozemských duší jsem odtamtud musel doslova vytáhnout. Byly ve špatném stavu. Přišly ale další překážky.

V té stanici byli mimozemští pracovníci a anunakiové. Obojí měli stupně cloněné štíty. Také bylo ještě třeba zhojit 30 krát 4 mimozemšťany a 30 krát 4 anunakie. To celé byla pochopitelně spousta práce, ale ty mimozemské duše se podařilo osvobodit.

K těm stupňům: nemám o nich ještě žádné jiné údaje, ale skoro nevěřím, že tady je to například skutečně 30 x 4 bytostí. Možná to jsou 4 Wesen s 30 štíty, které je cloní, nebo něco takového. Ale to je jedno. Když zhojím 30 krát 4 bytosti, tak to funguje. Víc nepotřebuju.

Nevím, kolik se vynakládá na zablokování nějaké čerstvě osvobozené duše. Může se stát, že nejprve to zkoušejí pomocí černé magie. To dělali už i před jejím vysvobozením. A to také celé týdny dělali u mě a Karin. Protože jsem ty mágy pravidelně zneškodňoval, přestali to dělat a posílali nám pak třikrát denně nějaké UFO.

Je možné, že u takových speciálních mimozemských duší se i nadále všemi prostředky snaží jejich nasazení zabránit. To zažijeme. Jsem velmi napjatý, jak se ty jednotlivé případy budou vyvíjet. Mezitím ještě něco nového o lvích duších. Ostatně, pokud tady něco zveřejňuju, je to samozřejmě s těmi osobami, kterých se to týká, dohodnuto. Většina z nich má také zájem na tom, aby se tohle všechno ukázalo. 

 

Lev - kůň - člověk

Jedna lví duše toho čtyřnohého druhu přišla na planetu Země před dost přesně 1000 roky. Ale ne jako kočka, nýbrž jako kůň. Koně, pokud mají nějakého jezdce, s tím svým jezdcem navazují velmi úzké spojení. A v tom asi také byl smysl té věci – v tom úzkém spojení s jezdcem spoluprožít, jako to je být člověkem. Další inkarnace pak už byl člověk a tak to zůstalo a dodnes.

Už jsme přinesli zpět lidské části duší a tentokrát jsem chtěl přinést lví část duše. Ale nebyla tam žádná energie. Ale na dotaz na koňskou část duše přišlo velmi mnoho energie. Takže jsem tu koňskou duši hledal. Byla to mimozemská základna, v níž byli přítomni anunakiové. Ta nádrž vypadala takto:

 

1 G 5 G 9 G 13 G
2 G 6 G 10 ES 14 G
3 G 7 G 11 G 15 G
4 G 8 G 12 G 16 G


 

17 G 21 G 25 G 29 G
18 G 22 G 26 G 30 G
19 G 23 G 27 G 31 G
20 G 24 G 28 G 32 G


 

33 G 37 G 41 G 45 G
34 G 38 G 42 G 46 G
35 G 39 G 43 G 47 G
36 G 40 G 44 G 48 G


 

49 G 53 G 57 G 61 G
50 G 54 G 58 G 62 G
51 G 55 G 59 G 63 P
52 G 56 G 60 G 64 G

 

Tato nádrž byla plná záporných energií, jejichž druh většinou nezkoumám nebo mu nerozumím. Především nerozumím, které záporné energie jsou zde vysílány na tu duši Země (ES). A proč?

V pouzdře č. 63 bylo několik koňských duší (P). Myslím, že jich bylo méně než 16. Člověk by si mohl myslet: „Proč tolik nákladů kvůli několika koňským duším?" Ale ta koňská duše tady asi byla uvězněna místo té lví duše. Proč vlastně asi? To dobré v tomto případě bylo, že esence, ta lví duše byla svobodná. Jinak by ten člověk býval nebyl v dobré kondici. Ale jemu se dařilo poměrně dobře.

 


 

^^^