Home

 

 

 

Sítě moci

Část č. 7: Mimozemské partnerské duše
 

Franz Erdl
 

17. únor 2013

 

Lidičky, jsem k prasknutí plný informací. Jsem tak přeplněný poznatky a nemám téměř čas je zveřejnit! Když dělám sedění pro jednotlivé osoby, musím většinou ochromovat celé systémy. To je neuvěřitelně mnoho práce. Sedění teď trvají až dvě hodiny. Proto budu dělat už jen dvě sedění za den. To samozřejmě prodlužuje čekací lhůty. Ale to, co přitom pokaždé vyjde najevo, slouží nám všem. A téměř pokaždé jsou osvobozovány části duší, a ne jen té jedné dotyčné osoby. 

 

Mimozemské duše – mimozemské partnerské duše

Lidé, jejichž duše má mimozemský původ, dosud přicházeli trochu zkrátka. Vím o nich stále ještě příliš málo, ale mám tuhle trochu informací.

Zdá se, že duše mně dosud známé všechny vznikly z duší planet. Slunce (mateřské hvězdy systémů, poznámka překladatele) k tomu asi náležejí také. Pokud je tady někdo poprvé, a zdá se, že nyní je tady mnoho nově příchozích, pak ještě nezažil žádnou reinkarnaci. Proto tato osoba nemá žádné uvězněné části duše. (Ostatně, ti nováčci a také ti, co tady jsou teprve jeden nebo dva tisíce roků, obvykle nemají hady. Proč? Protože hadi byli implantováni ve velmi starých kulturách, buď pomocí rituálních obřadů, nebo pomocí obětování. Nelze je implantovat rychle.)

Ten, kdo je tady teď poprvé, může s jistotou očekávat, že je tady proto, aby vytvořil spojení mezi sebou a svými „příbuznými“. Tím by bylo možné použít síly, které má on a které mají jeho příbuzní, s cílem pomoci nám a dalším zotročeným rasám. – Samozřejmě se postarali o to, aby to nešlo. K tomu se ještě dostanu.

Nejprve, jak je to s partnerskými dušemi u duší mimozemských? U těch nově příchozích je to většinou bohužel tak, že jejich partnerská duše zůstala doma. Jak smutné to je! Ale proč? Je to úplně prosté! Protože totiž ta partnerská duše je tou nejvhodnější bytostí pro navázání jejich vzájemného kontaktu. Ano, lidi, je to opravdu smutné pro všechny, kteří svého partnera opravdu velmi postrádají. Ale právě to je prostě ten nejlepší předpoklad k navázání kontaktu.

Jak se takovému kontaktu zabraňuje?

Je víc stupňů:

  1. manipulace s energiemi embrya nebo také manipulace s energiemi později.

  2. Černá magie.

  3. Globální pole energie, které zabraňuje jakémukoli spojení odtud ven/zvenku sem.

To je to, co jsem zatím objevil. Někteří si také s sebou přinášejí problémy už ze své původní existence. O tom toho ale ještě neumím moc říci. Zkrátka se pokouším to hojit.

Body 1 a 2 jsou známé, ale k tomu globálnímu poli energie mohu pár věcí říct. To globální pole je vytvářeno celou řadou struktur tvořených základnami, přičemž jedna taková základnová struktura může obsahovat až 3 základny (dosud). Jedna z těch základen má generátor toho pole; ty další základny slouží jako její ochrana a její zamlžení. Našel jsem tam také nádrže na duše. Jiné struktury mohou pochopitelně vypadat jinak.

Při jednom sedění s jedním jednotlivcem jsem na jednu takovou strukturu narazil, přičemž jednu z těch 3 základen nebylo možné zavřít. Museli jsme ještě přijít na to, že v té základně byla speciální aparatura, která vytvářela to globální pole. Pak bylo možné tu základnu zavřít. Jaké pole to bylo, to jsem ještě nevěděl. Teď se to myslím ozřejmilo. Mohla by ale existovat i pole jiného druhu. Zdá se, že těchto struktur je osm (za tohle číslo ale nedám ruku do ohně). Dvě z nich jsou vypnuté. Nemůžu se na to bohužel vrhnout s plnou vervou, protože to je příliš mnoho témat najednou. Je třeba nadaný personál.

Ještě k mimozemským duším: pochopitelně je možné, že jsou tady partnerské duše také společně. Existují mimozemské duše, které tady už byly inkarnovány často a existují pozemšťané, kteří byli dlouho na jiných planetách a pamatují si to. Pokud tam mají potomky, mohou tito potomci mít části své duše pozemské a části své duše pocházející z té cizí planety.

 

Nádrže na duše

Posbíral jsem důležité i nedůležité informace o nádržích na duše. Zde jsou:

dosud se vyskytly: nádrže se 2, 4, 8, 16 a 32 pouzdry. Mezi víc než jedním stem nádrží, jež jsem dosud našel, neměla ani jedna nějaký jiný počet nádrží. Slovo „nádrž“ je samozřejmě zavádějící, protože to nejsou věci hmotné.

Každé pouzdro v nádrži může pojmout 16 duší. Toto číslo je s vysokou mírou jistoty správné. Ano, pouze 16. Nu a je to dobré nebo špatné? Nevím. Pokud je všech uvězněných duší celkově velmi mnoho, pak bude ještě existovat velmi mnoho nádrží na duše.

Tyto nádrže jsou vytvořeny z energií pocházejících z 8 různých úrovní našeho rozměru. Naše reálná trojrozměrná úroveň mezi ně nepatří. Patří k nim úroveň astrální, úroveň emocionální a úroveň mentální, plus pět dalších úrovní, v nichž se ale příliš málo vyznám. Také nádrže v jiných rozměrech jsou udělány z energií našeho rozměru.

Ty nádrže mají, podobně jako velké hlavy, svoje technické a biologické složky (biologické přibližně v tom smyslu, ve kterém naše orgány mají v astrální rovině také nějakou svoji biologickou funkci). Nemají ale žádné sebe sama si uvědomující jádro, které velké hlavy mají. Vznikají asi nějak pomocí dělení buněk. Proto ty počty 2, 4, 8, 16, 32.

Mezi nádržemi jsou příčná propojení. Tato propojení například přenášejí úzkosti z jedné nádrže na duše v jiné nádrži. Přitom se posílají všechny pocity, myšlenky atd. z jedné nádrže na všechny duše v jiné nádrži. Pokud má být trýzněna jen jedna jednotlivá duše, pak musí být v nějaké nádrži sama. Ty inkarnované osoby tato trýznění pociťují, což je také smysl této záležitosti. Ta příčná propojení nelze měnit, ale sílu těch toků energie může obsluhující posádka ovlivňovat.

Za tyto nádrže jsou odpovědní panující anunakiové. Jejich výrobci jsou zotročení drakoniáni a reptiliáni. Dobrou zprávou je, že další nádrže se už nevyrábějí. 

 

Mimozemšťané chránění štítem

V základnách opakovaně nacházím anunakie nebo jiné mimozemšťany, kteří mají speciální ochranné štíty. Když vstoupím do stanice a hojím přítomné, nejsou v tom zahrnuti ti, co mají štíty. Aby je zhojil také, musím se zmínit o každém z nich jednotlivě. Nejvyšší počet těch, co měli štíty, byl zatím 16. Ale počty od 1 do 6 jsou častější. Je jedna věc, že to zabere trochu času. Jiná věc je, že někdy se objevují konfigurace, z nichž lze usuzovat na existenci nějaké větší struktury. Celou tu strukturu pak lze zrušit, nebo lépe řečeno, je třeba celou tu strukturu zrušit. 

Nejlépe praktické příklady

Při hledání části jedné duše najdu nějakou základnu anunakiů. Chci s těmi anunakii navázat kontakt, ale nejde to. V takovém případě je vždy nějaká základna č. 2, která tu základnu č. 1 zakrývá štítem. Jdu tedy na tu základnu č. 2, ale také nedosáhnu žádného kontaktu. Takže je tu nějaká základna č. 3. To už je vzácnost. Na té základně č. 3 mám kontakt hned. Bytosti tam se nacházející zhojím a pak tam najdu nádrž na duše s 32 pouzdry. Zvláštností tady byla 3 pouzdra s částmi duše Slunce. Jinak samá pouzdra s dušemi lidí a s pocity/myšlenkami.

Tu nádrž jsem vyprázdnil, ale tu stanici nešlo zavřít. Příčinou byli 4 samostatně štítem krytí anunakiové. Dobrá, všechny jsem je jednotlivě zhojil a stanici bylo možné zavřít.

Dále na základnu č. 2. Teď kontakt s posádkou funguje. Zhojím je. Není tady žádná nádrž na duše. Stanici opět nelze zavřít, protože jsou opět čtyři anunakiové krytí štítem.

Když bylo všechno vyřešené, mohl jsem vstoupit do základny č. 1. Mužstvo bylo zhojeno – žádná nádrž - ale tentokrát jen jeden anunaki chráněný štítem. Jak už jsem ale začínal tušit, nemohl jsem tu stanici přesto zavřít. Protože na základnách č. 2 a č. 3 byli vždy 4 jedinci chránění štítem a zde jen jeden, napadlo mě, že to jsou čtyři oblasti úkolů a logicky budou pod těmi základnami č. 2 a č. 3 ještě 4 základny. A byly tam ještě základny 1a, 1b, 1c a 1d. Všechny bylo nutné zavřít. Až pak byl ten systém úplně mimo provoz. 

Jiný příklad

V případě Karin jsme objevili útok pomocí černé magie. Někdo poslal démona. Tento mág, z něhož se vyklubal velmistr, byl rychle nalezen, měl ale 3 ochranné štíty. Bohužel jsem si nic nezapsal, protože jsem už ležel v posteli, ale myslím si, že to byly základny anunakiů a mimozemské základny. Na první z těch základen bylo pět bytostí chráněných štíty a nádrž na duše. Druhá z těch základen měla jen mimozemšťany bez ochranných štítů, a proto byla vyřízena rychle. Třetí základna měla opět pět bytostí chráněných štíty.

No, já si myslím, že na to přijdete sami. Ano, bylo to pět mágů, kteří byli chráněni tou strukturou. Likvidací této struktury bylo možné snadno zneškodnit pět mágů. 

 

Hadi chránění štítem

Ještě před několika měsíci jsem proti mnohým hadům nemohl dělat nic. Byly to velké, arogantní kobry, které se mi vysmívaly, protože věděly, že tajemství jejich ochrany ještě neznám. Ty časy jsou pryč. Přestože se některé dělají velké jako mrakodrap v New Yorku, jejich moc přesto spočívá jen v jejich ochraně štítem.

Tento týden jsem měl někoho s jakýmsi asi velmi důležitým hadem. Jeho ochrana vypadala takto:

  • základna č. 1 na nějaké jiné planetě,

  • základna č. 2 na nějaké jiné planetě,

  • základna anunakiů č. 3,

  • základna anunakiů č. 4 s nádrží na duše o 16 pouzdrech a

  • základna č. 5 v nějakém jiném rozměru s 16 mimozemšťany chráněnými štítem.

Nenapadlo mě hned, zda je tam možná 16 hadů. Byl jsem také už příliš vyčerpaný. Toho hada, o kterého šlo, bylo možné zlikvidovat.

Pokud jde o vyčerpání: pokračovat budu v Části č. 8, jakmile budu schopen.

 

 

 

^^^