Home

 

 

 

 

Sítě moci

Část č. 6: Manipulace mozku

 

Franz Erdl


11. únor 2013

 

Dnes jsem svoje emailové povinnosti totálně zanedbal, protože jsem bezpodmínečně chtěl vyřadit těch 7 stanic, které dosud působí na moji hlavu. Pojem "tinitus" nevystihuje tu věc úplně, protože vlastně jde spíš o oblasti mozku než jen o ústředí sluchu. Začínám mít dojem, že existuje mnoho druhů vnímání, které si neumíme představit. Kromě toho existují také síly pocházející z naší hlavy.

Ale zdá se, že naše vysílání a přijímání je mohutně rušeno, a k tomu slouží ta síť. O třech stanicích, které působí na mou hlavu, jsem se už zmínil v části č. 5. Tady je pokračování. 

Stanice Tini č. 4

Základna na nějaké jiné planetě.

H  = human, člověk

AA = jiní mimozemšťané (mně neznámí)

G  = pocity, myšlenky, vlivy na mozek a podobné energie

 

1 G 5 G 9 AA 13 H*
2 G 6 G 10 G 14 G
3 G 7 G 11 G 15 G
4 G 8 G 12 G 16 G


 

17 G 21 G 25 G 29 G
18 G 22 G 26 G 30 G
19 G 23 G 27 G 31 G
20 G 24 G 28 G 32 G

Ano, vidíte správně – je to nádrž na duše s 32 pouzdry. Ale šlo to rychle, protože v nich bylo téměř vždy to samé. "To samé" ale jen jako nadřazený pojem, protože tam ovšem byly vzájemně odlišné druhy rušivých energií. Ti mně neznámí mimozemšťané mi připadali jako specialisté na něco, co s tímhle tématem souvisí. Bylo tam jen jedno pouzdro s lidmi a v něm byla také jedna část mé duše.

Už si nejsem jist, zda jedna část duše v těchto nádržích vždy odpovídá jednomu celému minulému životu. Snad existují i menší části duší. Ale to vlastně není důležité. 

Stanice Tini č. 5

Základna na nějaké jiné planetě.

H  = human, člověk

G  = pocity, myšlenky, vlivy na mozek a podobné energie

 

1 G 5 G 9 G 13 G
2 G 6 H* 10 G 14 G
3 G 7 G 11 G 15 G
4 G 8 G 12 G 16 G


 

17 G 21 G 25 G 29 G
18 G 22 G 26 G 30 G
19 G 23 G 27 G 31 G
20 G 24 G 28 G 32 G

Tady jsem byl, spolu s jinými lidmi, v pouzdru č. 6. Pohlédl jsem sám sobě do tváře, když jsem č. 6 otevřel. Co když byly energie v těch dalších 31 pouzdrech všechny namířené na ty vězně v č. 6? Já chudák! 

Stanice Tini č. 6

Základna na nějaké jiné planetě.

H  = human, člověk

G  = pocity, myšlenky, vlivy na mozek a podobné energie

 

1 G 5 G 9 G 13 G
2 G 6 G 10 G 14 G
3 G 7 G 11 G 15 G
4 G 8 G 12 H* 16 G


 

17 G 21 G 25 G 29 G
18 G 22 G 26 G 30 G
19 G 23 G 27 G 31 G
20 G 24 G 28 G 32 G

Naprosto stejná jako Tini č. 5, jen jiná pouzdra.

V této stanici byli navíc štíty chránění mimozemšťané, anunakiové a jedna zvláštní bytost s velmi úžasnou energií. Ale to všechno je práce navíc. 

Stanice Tini č. 7

Základna na nějaké jiné planetě.

H  = human, člověk

G  = pocity, myšlenky, vlivy na mozek a podobné energie

 

1 G 5 G 9 G 13 H*
2 G 6 G 10 G 14 G
3 G 7 G 11 G 15 G
4 G 8 G 12 G 16 G


 

17 G 21 G 25 G 29 G+
18 G 22 G 26 G 30 G
19 G 23 G 27 G 31 G
20 G 24 G 28 G 32 G

Tentokrát jsem sám sebe našel v č. 13. Č. 29 bylo zvlášť intenzivně chráněno štíty a bylo v něm také zvlášť mnoho obsahu. 

Stanice Tini č. 8

 

Základna na nějaké jiné planetě.
H
  = human, člověk

G  = pocity, myšlenky, vlivy na mozek a podobné energie

 

1 G 5 G 9 H* 13 H
2 G 6 G 10 G 14 G
3 G 7 G 11 H* 15 G
4 G 8 G 12 G 16 G


 

17 G 21 G 25 H 29 G
18 G 22 G 26 G 30 G
19 G 23 G 27 G 31 G
20 G 24 G 28 H 32 G

V této stanici jsem našel hned dvě části mé duše. A konečně tam zase jednou bylo víc lidí.

Byl tam také démon, mimozemský personál, jako vždycky, a lidé, a to se svými těly. Světe, div se! Tato stanice byla základna na Měsíci! 

Tini č. 9

Základna na Měsíci č. II

Také tady byli mimozemšťané a lidé. V nádrži na duše se ale objevily úplně nové energie.

1 Technické poruchy
2 Poruchy internetu
3 Technické poruchy
4 G
5 G
6 Technické poruchy
7 Poruchy internetu
8 Technické poruchy

Stanice Tini č. 10

Základna anunakiů.

H  = human, člověk

G  = pocity, myšlenky, vlivy na mozek a podobné energie

 

1 G 5 G 9 H* 13 G
2 G 6 G 10 G 14 G
3 G 7 G 11 G 15 G
4 G 8 G 12 G 16 G


 

17 G 21 G 25 H 29 G
18 G 22 G 26 G 30 G
19 G 23 G 27 G 31 G
20 G 24 G 28 G 32 G

Tahle základna se nejprve tvářila, jako že nemá nádrž na duše. Chtěl jsem tu základnu zavřít a přišla také slabá rezonance. Ale něco ještě nebylo úplně v pořádku. Dlouho jsem hledal nějakou chybu, až se konečně objevila nádrž s 32 pouzdry. Ale byl často problém rozeznat obsahy jednotlivých těchto pouzder. Bylo tam asi vestavěno mnoho ochranných energií.

Nakonec bylo ještě třeba zhojit jednoho démona, pak jsem tu základnu mohl zavřít. 

Zatímco jsem pracoval na těchto stanicích, měl jsem chvílemi nějaké reakce v hlavě, ale nemohu ještě říci, že by se toho mnoho změnilo. Tinitus se u mě stále ještě občas objevuje a stále ještě se necítím podstatně svobodnější. Z jiných sedění vím, že znovu včlenit části duše, které byly přivedeny zpět, může chvíli trvat. Je tedy třeba vyčkat.

Byly to nakonec 204 nádrže. Vím, že jsem si to nenamlouval.

 


 

 

^^^