Home

 

 

 

 

Sítě moci

Část 5: Impérium se bortí

 

Franz Erdl

10. únor 2013

 

Impérium se bortí. Tak se mi to jeví. Padá jedna pevnost anunakiů za druhou. Bez boje, bez odporu. Co je namáhavé, je soustředit se, což je nutné, aby člověk nějakou základnu úplně vyklidil. Je třeba najít a přiměřeným způsobem vyřešit každou maličkost. Zpočátku jsem se anunakiů trochu bál a při setkáních s nimi jsem byl vždy velmi opatrný. To polevilo. Teď už je hned začínám hojit úplně stejně jako ostatní mimozemšťany. Zdá se, že všichni mají cizí vůlí ovládané myšlení a jsou rádi, když se toho zbaví.

Asi před rokem jsme Martina a já zkoumali, co nám ještě chybí k tomu, abychom zvítězili. Je to láska? Víc moci nebo víc schopností? Ne! Vyšlo najevo, že co nám chybí, je vědění. S touto odpovědí jsme nepočítali a také jsme tomu úplně nerozuměli. Koncem prosince jsem obdržel informaci, že draci kvůli těm podzemním základnám ještě nejsou v bezpečí. I tady jsem se ptal sám sebe, proč a co teď mám proti tomu učinit.

Momentálně tam už žádné nezodpovězené otázky nejsou. Je to ten obrovský systém základen, který anunakiové během tisíců let patrně namáhavou drobnou prací vybudovali a který nyní lze opět rozložit na jeho jednotlivé části. Můžu se pochopitelně mýlit, ale mně se to jeví tak, že už nic moc navíc nemají. Pokud se nějaká zlá bytost zdá být neporazitelná, pak je to tím, že je chráněna tím systémem. Najdi v tom systému štít, který ji chrání, a vypni ho – a ejhle, najednou lze tu zlou bytost zhojit. 

Co dělat s černými mágy?

Kdo se do toho ještě moc plete, jsou černí mágové, šamani a jejich společníci. V protikladu k nepružnému systému základen jsou mágové velmi pružní a jsou používáni jako žolík, když všechny ostatní karty už byly použity. Například: nějaký člověk má určitý problém. Já jeho příčinu najdu v nějaké podzemní základně a vypnu ji. Ale krátce nato má ten člověk ty samé problémy zase. Ale tentokrát je to uděláno pomocí magie. Systém dohledu ihned aktivoval nějakého černého mága. Zda k tomu dojde, to záleží na tom, jak je pro naše protivníky důležité toho člověka blokovat. 

Kdo by chtěl pomoci vyřazovat ze hry černé mágy, ten by měl mít u sebe aspoň svoji dračí část duše. Draci jsou ten nejvhodnější prostředek proti černé magii. Zde stručné doporučení:

zeptej se, zda ten mág má ochranný štít. Většina z nich ho nemá. Ale pokud nějaký štít má, pak to může znamenat, že nejprve je nutné vypnout jednu až dvě stanice.

Pokud ochranný štít nemá nebo jsi jej od něj osvobodil, pak je třeba ověřit, zda magicky spoutal nějaké bytosti. Je třeba se jednotlivě zeptat na:

  • lidi (obětované lidi, neboť mnozí si nachytají zemřelé lidi),

  • zvířata (obětovaná zvířata nebo šamany záporným způsobem použitá zvířata),

  • pozemské bytosti (právě odhaleno: peruánská magie kamenů používá pozemské bytosti),

  • duchy všeho druhu včetně mimozemských démonů.

Jakmile jsou všechny bytosti vysvobozené, může se do toho pustit nějaký drak a zlikvidovat všechnu černou magii. Nezapomenout se zeptat na magické předměty.

Mágové jsou často posedlí jinými bytostmi. Ty je nutné (nechat) vytáhnout a zhojit je.

Pak by bylo třeba toho mága "zneškodnit". Tady vidím vždy tři možnosti:

  • a) pokud jej lze zhojit, pak by měl být zhojen.

  • Jeho hojení by trvalo dlouho, nesměl by už ale s okamžitou platností dělat žádnou další magii. To znamená, že drak a jiní pomocníci toho mága zablokují, což ho pravděpodobně oslabí a/nebo z toho onemocní. Díky tomu dostane šanci být zhojen.

  • b) Vězí v tom příliš hluboko. Nelze ho zhojit, nebo by byl usmrcen, pokud by chtěl ze svého klubu odejít. V těchto případech se z jeho těla vyjme duše (část duše), což pro ni znamená vysvobození (vykoupení, Erlösung). V tomto těle už stejně o ničem nerozhodovala. Tohle vysvobození (vykoupení) většinou provádějí zhojení reptiliáni nebo drakoniáni. Abych to vyjádřil znovu a stručně: dlouho už žít nebude.

Samozřejmě nejsem schopen prokázat, co se s těmito mágy skutečně stane. Na moje dotazy zkrátka přicházejí odezvy energie. Ty jsou sice velmi často správné, ale také se vyskytnou chyby. 

O démonech se obecně soudí, že jsou zlí a nebezpeční. Přitom jsou démoni velmi milé bytosti, které byly nějakým černým mágem démonizovány a naprogramovány. Protože jsou ze své povahy velmi mocní, stanou se z nich pomocí té černé magie bytosti nebezpečné. Našel jsem mágy, kteří pracují výlučně pomocí démonů, protože vědí, jak nebezpeční jsou.

Celé tajemství démonů je v černé magii. Zlikviduj tu magii, nejlépe pomocí svého draka, a z démona se stane tvůj nejlepší kamarád. Může to proběhnout za několik sekund. Moje bádání o tom, co démoni skutečně jsou, ukázala, že to snad jsou "strážci rozměrů". Dohlížejí patrně na to, aby nebyly zneužívány vzájemně odlišné rozměry. To je asi také jeden důvod toho, proč jsou zneužíváni: aby si dotyčný mohl v rozměrech dělat, co se mu zlíbí, domnívám se.

Musím zde také ozřejmit, že černá magie je velmi mocný nástroj. S její pomocí lze nejen udělat ze strážců rozměrů démony. S její pomocí lze také podrobit své vůli mimozemšťany všeho druhu. Lidé se asi často domnívají, že mimozemšťané používají mágy, ale často je to asi naopak.

Magie může vycházet pouze z naší trojrozměrné skutečnosti. Vyžaduje předmětnost. Proto také ráda používá předměty. Upoutání sil do hmoty poskytuje magii zvlášť velkou stabilitu. To mimozemšťané nejsou schopni dělat, pokud neposednou nějakého mága. A to proto také rádi dělají. Určitě se v tom nevyznám stoprocentně a mnohé může být trochu jinak, ale důležité je, že magie je nejoblíbenější potrava draků. 

Teď o úklidech z minulého týdne:

Případ č. 1

Stanice na nějaké jiné planetě – nedaří se mi do ní vstoupit - hledám stanici, která tuto stanici chrání štítem. – Nacházím stanici č. 2.

Do stanice č. 2 lze vstoupit. Zhojím mimozemšťany v ní. Tato stanice měla hodně společného s únosy žen k plození potomstva. Podrobnosti toho nejsou známé. Stanice zlikvidována, tím také ochranný štít pro stanici č. 1.

Zpět na stanici č. 1. Hned nacházím vchod a kontakt s tamním mimozemským personálem. Tento kontakt je neobvykle příjemný. Chci tu stanici zavřít, dostávám ale zprávu, že tuto stanici mám nechat v provozu. Ti mimozemšťané nám mohou pomocí této stanice pomáhat. Něco takového se u těch dosud zhruba 300 stanic, které jsem našel, ještě nevyskytlo. Ale můj pocit zde prostě souhlasil, a proto jsem tu stanici nechal tak, jak byla.

Případ č. 2

Stanice v nějakém jiném rozměru s nádrží na duše s 8 pouzdry.

Budu od nynějška používat normované, zjednodušené zobrazení těch nádrží se zkratkami, které se hodí pro více jazyků. Zde používám ve smyslu:

N = nefilimové

D = draci, dragons

G = pocity, myšlenky, vlivy na mozek
      (feelings, thoughts, brain-manipulations)

 

1 N 5 G
2 N 6 G
3 N 7 G
4 D 8 G

Takže energie v nádržích č. 5 až č. 8 sestávaly z myšlenek a z vlivů na mozek. Smysl této nádrže mi není jasný. Ale v této základně jsem našel ještě speciální stroj na ovlivňování mozků. 

Případ č. 3

Základna anunakiů

H   = člověk, human

EB = pozemské bytosti, earth beings

A   = anunakiové

G   = pocity, myšlenky, vlivy na mozek

 

1 H 5 EB
2 H 6 EB
3 D 7 A
4 N 8 G

V této stanici byla speciální zařízení, která ovlivňují náš systém peněžnictví, speciálně rozvoj krize peněžnictví. Po vyklizení této nádrže na duše nastal velký soulad s jejím mimozemským personálem v tom smyslu, že se ta stanice bude používat dál, ale od nynějška k tomu, aby pracovala proti krizi peněžnictví. 

Případ č. 4

Podzemní základna, nalezená při hledání dračí části jedné duše.

 

T  = zvířata, animals

D  = draci, dragons

EB= pozemské bytosti, earth beings

G = pocity, myšlenky, vlivy na mozek

 

1 T 5 D 9 EB 13 D
2 D 6 D 10 G 14 D
3 D 7 D 11 D 15 D
4 D 8 EB 12 D 16 G

Ty duše zvířat v nádrži č. 1 sloužily případně jen k odlákání pozornosti, aby se nepřišlo hned na ty draky. 

V tomto případě byla také ještě jedna vesmírná stanice anunakiů.

G = pocity, myšlenky, vlivy na mozek

H = člověk, human

1 G
2 H*

Jedna část duše se nacházela v nádrži č. 2. Chyběla ale stále ještě jedna. Hledání na dosud známých místech ale nevedlo k úspěchu. Pak přišla reakce na dotaz "jiná časová osa", zatím poprvé. Tam ale nebyla žádná stanice. Tuto část duše bylo možné osvobodit prostě tak, bez dalšího podrobného hledání. 

Případ č. 5:

Stanice anunakiů

Tady šlo o vzájemně od sebe oddělené partnerské duše. V této stanici byla vždy jedna část duše obou těch partnerů.

 

G  = pocity, myšlenky, vlivy na mozek

H  = člověk, human

T  = zvířata, animals

D  = draci, dragons

E  = energie, energies - zde zvláště oddělení muže od ženy

A  = anunakiové

1 G 5 D 9 H 13 E
2 G 6 H* 10 H* 14 E
3 H 7 H 11 H 15 E
4 T 8 E 12 A 16 E

Dotyčný ženský partner byl v č. 6, dotyčný mužský partner byl v č. 10. 

Případ č. 6:

I když to už začíná být nudné, další příklad. 2 stanice s nádržemi o 16 pouzdrech na jedno sedění. To s vypětím sil ještě zvládnu.

Podzemní základna č. 2 (Ta první základna byla kryta štítem ze základny č. 2, ale neměla nádrž na duše.)
 

1 H 5 H 9 H 13 H
2 H 6 G 10 H 14 H
3 H 7 G 11 H 15 H
4 H 8 EB 12 H 16 H


H
   = člověk, human

EB = pozemské bytosti, earth beings

ES = duše Země, earth soul

N   = nefilimové

A   = anunakiové

G   = pocity, myšlenky, vlivy na mozek

Základna anunakiů byla ta druhá stanice s nádrží o 16 pouzdrech.
 

1 A 5 A 9 A 13 A
2 A 6 ES 10 A 14 G
3 G 7 G 11 A 15 G
4 G 8 D 12 N 16 G

Přestože už byly všechny nádrže na duše vyprázdněné a všichni anunakiové už byli zhojení, nešlo mi tu základnu zavřít. Důvod byl v tom, že tam byli anunakiové skrytí za štítem, které jsem dotazováním neobjevil. Bylo to 12 jednotlivců a každého jsem musel opracovat jednotlivě; to znamená pokaždé: zrušit jeho štít, bytost zhojit. Po těchto 12 krocích bylo možné tu stanici vypnout.

Měl bych toho ještě mnohem víc o obsazení těch nádrží, ale teď už mě to samotného začíná nudit. Chtěl jsem přijít na to, proč jsou ty nádrže udělané vždycky stejně. K tomu přišla zpráva: „stejný výrobce". Protože ty nádrže mají vždy 1, 2, 4, 8 nebo 16 pouzder, bylo by možné z toho vyvodit, že matematika anunakiů spočívá na dvojkovém systému. Jak chytré! 

Tinitus

Hledal jsem příčinu šumění v uších (tinitus), protože i mě samotného to někdy trápí. Moje dosavadní výsledky jsou dílčí, ale už je tady uvádím. Zdá se, že příčinou šumu v uších je to, že se kdosi snaží rušit naši schopnost komunikovat s jinými bytostmi. Jsou to vlivy na určité oblasti mozku, které mají narušit telepatii a astrální vnímání zvuku. Ten šum je případný vedlejší účinek, nebo slouží navíc k deptání. K tvorbě těchto poruch v komunikaci se zjevně používají hmyz (nikoli v těle, ale v základnách) a speciální vlivy na mozek.

Hledal jsem, které stanice ty zvuky v mém uchu způsobují:

1. Základna anunakiů

 

= hmyz, insects

G = v tomto případě hlavně vlivy na mozek

 

1

H

5

G

9

I

13

I

2

G

6

I

10

G

14

H*

3

G

7

H

11

G

15

I

4

G

8

G

12

G

16

I

V nádrži č. 14 jsem našel jednu část své duše mezi mnoha částmi jiných duší. Udivilo mě to, protože jsem se domníval, že už snad mám všechny části své duše zpátky u sebe. Ale cosi ze mě ještě bylo tam. Tato nádrž asi mluví sama za sebe.

Stále víc dospívám k názoru, že části duší v těchto nádržích jsou používány asi jako panenky vúdú. Případně jsou všichni lidé, kteří jsou pod vlivem, v těchto nádržích.

Dvě další základny se této základně velmi podobaly. Jejich zobrazení proto vynechám. Je zajímavé, že v nich bylo všude něco ze mě. Když jsem prověřil, kolik ještě bude základen, než moje šumění v uchu přestane, vyšlo číslo 7. Čas jsem na to ještě neměl. 

Démoni v základnách

Mnohé věci mi prostě připadají jen jako šikanování. Že slouží prostě jen k tomu, aby se spotřebovalo hodně času hledáním a objevováním. V několika základnách byli démoni. Ty lze hojit velmi snadno, ale je třeba je nejprve objevit. Pokud je člověk nenajde, nelze tu stanici zavřít.

Co se v těch nádržích také téměř nikdy neobjevuje, jsou přírodní bytosti. To mi také připadalo tak, jako by je tam dali jen jako druh šikany. Vzácné jsou pozemské bytosti. Ale občas se vyskytnou. Vyskytnou se i části duše Země. Víc o tom v Části č. 6. Jednou jedinkrát se objevily části duše Slunce. 

Na závěr ještě jedno pětinásobné zabezpečení velké hlavy sestávající z:

jednoho mága,

jedné stanice ve vesmíru,

jedné stanice na nějaké jiné planetě s nádrží na duše o 16 pouzdrech,

jednoho UFO

a jednoho hadího hnízda.

V té nádrži na duše byly:

NB = přírodní bytosti, nature beings

M   = kudlanky, preying mantis aliens

 

1 H 5 A 9 N 13 H
2 H 6 A 10 G 14 M
3 E 7 H 11 G 15 G
4 E 8 G 12 NB 16 G

Tento týden jsem měl ještě velmi zajímavá témata týkající se Karin a našeho pozemku, ale pro tento víkend už je to na mě příliš mnoho psaní. Tak tedy končím. Pokračování najdete v Části č. 6.

 

 

 

^^^