Home

 

 

 

Sítě moci
 

Část č. 4: Štíty a nádrže na duše

 

Franz Erdl

3. únor 2013 

 

Jsem teď trochu unavený a snesl bych pořádnou dovolenou. Má to dva důvody: za prvé jsou sedění mnohem namáhavější než dřív a za druhé jsou na mě často současně nasazováni černí mágové, milabs a remote-viewer. Není problém tyto lidi zastavit, ale je to zkrátka namáhavé. 

Existují remote-viewer (pozorovatelé) a remote-influencer (ovlivňovatelé). Ti poslednější nerezonují na slova „černý mág", přestože pracují podobně. Je tedy nutné se na ně zeptat zvlášť. Jeden asi pracoval s nějakou technickou konstrukcí, která byla navíc ještě kryta štítem z nějaké podzemní základny. Ten člověk se snad s tím svým strojem nacházel v té základně. Jako vždy bylo nutné všechno vypnout, než jsem od něj měl pokoj.  

 

Příklady sítě

Rád bych vám pomocí obrázku objasnil systém, který chrání jednu velkou hlavu, která se objevila tento týden při jednom sedění. Ten ochranný systém vypadá pokaždé jinak, ale tato jeho komplexnost je přibližně typická. Také na mnohá pole energie se vynakládá podobně mnoho. Při hledání částí duší se také může objevit takto komplexní systém, který je nutné úplně odstranit, aby se došlo k cíli. 

 

Příklad: Ochrana velké hlavy


 

Na dotaz, zda je ta velká hlava chráněná, rezonovala nejprve "černá magie".

Takže na toho mága. Dotaz: je nějak chráněn odjinud?

Ano. Takže dotaz, odkud. Z toho vyplynul mág č. 2.

Je ten nějak chráněn? Ano.

Odkud? – Ze základny anunakiů. (3)

 

Z prověrky té základny vyplynulo, že tam bylo mnoho částí duší lidí. A to 8 jednotlivých oddělení, která teď nazývám sklep nebo nádrž. Mám také pocit, že se pokaždé dostanu hlouběji, když nějakou takovou ochrannou vrstvu odstraním. Takže ty sklepy mají jakousi ochrannou vrstvu, něco jako příklop. Když je jeden sklep vyprázdněný, najde se další příklop atd.

 

Po vyprázdnění všech 8 těch sklepů jsem našel druhou stanici (4), v níž ještě také byly zajaté duše. Potom, se souhlasem těch zhojených anunakiů, celou tu stanici zavřít. Pak proběhne dominový efekt: padne ta další stanice a díky tomu padne ochrana mága č. 2. Tím padne ochrana mága č. 1, ale ta velká hlava je ještě tady.

Hledání pak vedlo k další základně anunakiů (5). Ta patrně sloužila jen k odsávání té energie, kterou ta velká hlava saje z lidí. Tady nebyly žádné duše ani žádná další zabezpečení. Zřejmě se spolehli na ty tři další větve ochrany.

Pak se objeví ochranný paprsek z UFO. To jde rychle, tam stačí jen zhojit tamní posádku a paprsek vypnout.

Najít tuto silně zamaskovanou základnu stálo dost času. Ale vypnout ji pak bylo možné bez problému. Asi doufali, že ji nikdo nenajde.

Poté, co bylo tohle všechno vypnuto, mohli draci tu velkou hlavu zlikvidovat. Domnívám se, že to byla obrovská velká hlava, pokud soudím podle nákladů na její ochranu.

 

Příklad: Ochrana pro pole záporné energie

Toto pole energie bylo jedno ze tří, která jsem dokázal odstranit během jednoho sedění. (Při tom sedění bylo ale třeba nejprve udělat spoustu práce ještě před těmi poli.)

Zdrojem toho pole byla podzemní základna, pod níž bylo hadí hnízdo. Obojí je nutné vyklidit. Hadí hnízda, která patří k základnám, jsou také většinou tou samou základnou chráněna štítem. Ta tři další zabezpečení pomocí mága, UFO a mimozemských základen byla standardní procedurou. Ale to hadí hnízdo draci stále ještě nebyli schopni zvládnout, protože tam byl démonizovaný pozemský had (který měl duši). Toho jsem nejprve musel osvobodit od jeho posedlosti a potřeboval také ještě spoustu hojení. Pak stále ještě nebylo možné to hnízdo zlikvidovat, protože tam ten pozemský had měl ještě svá vejce. Ta je také nutno zachránit. Když se na to nepřijde, ztratí člověk s takovým hadím hnízdem spoustu času.

V jednom jiném případě chránil démonizovaného pozemského hada štítem nějaký mág. Do té chvíle jsem nevěděl, že něco takového jde.

To druhé pole energie bylo vytvářeno nějakým UFO.

To třetí pole přicházelo z nějaké základny z nějakého jiného rozměru. Tato základna byla chráněna štítem z nějaké druhé základny. Tato základna č. 2 měla 4 nádrže, přičemž v jedné té nádrži byl drak. Základna č. 1 držela v zajetí jednoho draka. U něj bylo ještě nutné zrušit magii, pak byl svobodný. 

 

Části duší anunackých vzbouřenců

Těžko to dokážu odhadnout, ale domnívám se, že dosud jsem pracoval s asi 250 až 300 základnami. Ve zhruba 50% z nich se našly zajaté duše, vždy v nádržích na duše, které je nutné najít a otevřít. Zda už člověk našel všechny, se ověří velmi snadno – tu základnu nelze vypnout, dokud jsou v ní duše.

Ve všech těchto základnách byly většinou duše lidí, málokdy duše zvířat. Někdy se vyskytnou také nádrže ryze na pocity. Jsou to ty pocity, které jsou člověku vkládány zvenku, a proto je nelze zhojit.

U těchto nádrží na duše je jeden jev. Je tam buď 1, 2, 4, 8 nebo 16 nádrží. Takže vždy dvojnásobek, jako v digitální technice. Jiná čísla se tam dosud nevyskytla. Ten, kdo tedy najde nádrž č. 9, může očekávat, že jich tam bude 16.

Předevčírem jsem našel první stanici, v níž byly zajaté části duší anunakiů. Anunakiové normálně neumírají, pokud nejsou usmrceni. Najdou-li se tedy části jejich duší, jsou to výlučně jejich vzbouřenci, kteří byli popraveni. To se také energetickou odpovědí potvrdilo. Takže předevčírem jsem měl stanici s 8 nádržemi plnými duší anunakiů. Dnes to byla jedna stanice s 16 nádržemi. Rozmístění, jak jsem si ho přibližně zapamatoval, bylo zhruba toto:

1 Lidé
2 Anunakiové
3 Anunakiové
4 Anunakiové
5 Anunakiové
6 Neznámí mimozemšťané
7 Neznámí mimozemšťané
8 Pozemské bytosti
9 Anunakiové
10 Anunakiové
11 Anunakiové
12 Anunakiové
13 Anunakiové
14 Zvířata
15 Části duše Země
16 Anunakiové

Kvůli tomu promíchání je spousta dotazování. Je to spousta práce, protože z těch nádrží je nutné stále znovu sundávat jejich ochranné štíty. S těmi mimozemšťany jsem vůbec nepočítal. To se také jinak nevyskytuje, protože totiž ti mimozemšťané, které znám, neinkarnují. Mohou být zotročení nebo zakletí, ale neumírají a vzhledem k tomu nezanechávají žádné části duše. Tito mimozemšťané v nádržích č. 6 a č. 7 tedy určitě nějakou omezenou dobu fyzicky existovali.

V nádrži č. 15 byly části duše Země. Vůbec jsem nevěděl, že je možné je unést. V jedné jiné základně anunakiů jsem už také nějaké takové našel. Snad to jsou části duše Země, které patří k nějakým lidem. Neptal jsem se na to. Pokud byly u lidí blokovány podíly duše Země, našel jsem buď nějaké pole energie, černou magii nebo to byly zemřelé duše ještě v Zemi (např. bitevní pole). 

Dokud chybějí nějaké části duše, bude ten člověk mít stále pocit jakési neúplnosti. Horší ale je, že nevyřešené problémy tkvějící v těchto částech duše člověk cítí, ale nelze je zhojit. Domnívám se také, že mnohé části duší jsou používány jako panenky vúdú. To se děje v několika málo nádržích. Je tam také možné mezi lidmi vzájemně prohazovat jejich problémy nebo jejich schopnosti. Tak je svým způsobem měněna jejich karma. Bylo by zajímavé zkoumat, do jaké míry souvisejí užívání alkoholu a omamných látek s tím, že chybějí části duše.

 

 

 

^^^