Home

 

 

 

Sítě moci

Část 3: Základny v jiných rozměrech
 

Franz Erdl

26. leden 2013  

 

V minulém týdnu se už zase stalo mnoho nového, takže to sotva stačím zapisovat. Spousta podrobností se tak ztrácí, protože si nepamatuju vše, co se denně při všech těch seděních děje. Tyhle podrobnosti jsou všechny velmi zajímavé, ale musím svoje články omezit jen na to nejdůležitější, jinak mi nezůstane žádný volný čas, který ale naléhavě potřebuju.

Rád bych se také zmínil o tom, že moji klienti, kteří částečně jsou také velmi dobře schopni vnímat, tím velice přispěli k mnoha odhalením. Děkuji vám.

Co mě v pátek připravilo o zbytky mých nervů, byly poruchy mého připojení na internet. Mám tam poruchy stále a s konečnou platností nejsou náhodné, ale v pátek můj internet fungoval vždy jen pár sekund, takže bylo nutné všechna sedění zrušit. To mě donutilo udělat něco proti tomu a nejprve jsem prověřil, zda je v tom nějaká magie. Trefa do černého! Našel jsem dva černé mágy, kteří asi vzájemně nezávisle dostali za úkol mě rušit. Oba tito mágové měli ochranné štíty poskytované jim z podzemních základen – už nevím přesně, co všechno za tím ještě bylo. Každopádně to byly dvě hodiny práce navíc, ale od té doby běží můj internet lépe než kdykoli předtím.

 

Základny v jiných rozměrech

Když jsem objevil základny anunakiů, tak jsem si myslel, že to už je všechno. Ale tento týden se přidaly základny v jiných rozměrech. Vše, o čem jsem se dosud zmínil, se odehrává v našem rozměru. Trojrozměrná rovina, astrální rovina + + +, to všechno je náš rozměr. Jiné rozměry jsou tedy něco úplně jiného. Moc víc o tom nevím a není to ani důležité, neboť stačí říct „základna v některém jiném rozměru“ a už je kontakt vytvořen.

Existuje tedy značný počet izolujících a rušivých polí, která přicházejí ze stanic v jiných rozměrech. Práce s nimi je naprosto stejná jako práce se stanicemi na jiných planetách, ale je nutné se na ně obracet samostatně. Rád bych zmínil, že stanice na jiných planetách a v jiných rozměrech lze rozlousknout snáz než stanice na naší Zemi. Co totiž na těchto stanicích není, jsou lidé, hadi a velké hlavy. Žádní lidé, také žádní černí mágové. Lidi také nelze zhojit tak rychle jako mimozemšťany. Hadi a velké hlavy jsou tu proto, aby vysávali lidi. Proto se nenacházejí jinde.

U základen v jiných rozměrech se zatím téměř nevyskytla žádná druhá stanice, která by chránila tu první. Měl jsem zatím jen dva případy z přibližně 50 stanic v jiných rozměrech, které měly záložní stanici. Pokud stanice nemá ochranný štít z nějaké druhé stanice, lze ji rozlousknout zvlášť snadno. Vnitřní ochranné štíty se zlikvidují rychle, ať už jsou na částech toho zařízení, nebo na mimozemšťanech. Mysleli si asi, že je nenajdeme? 

 

Vrátit uvězněné části duší zpět

Co ale lze na těchto stanicích nacházejících se mimo náš rozměr najít velmi často, jsou uvězněné části duší lidí. Pro připomínku: jedna inkarnace znamená jednu část duše. Mimozemšťané se postarají o traumatizující smrt nějakého člověka a mohou pak tuto část duše unést do nějaké stanice a tam ji uvěznit. Ty, které odvlekli do jiných rozměrů, je pravděpodobně nejobtížnější znovu najít. Spíš, spíš už vůbec k nalezení nejsou.

Od chvíle, kdy jsem to objevil, je mým nejnovějším koníčkem „hledání částí duší“. Naši nepřátelé si s tím zjevně dali spoustu práce, u těch lidí, které si zvlášť přejí blokovat. Jejich části duše roztrousili zvlášť daleko po vesmíru. Ale ty části jen tak někde ve vesmíru nepoletují. Všechny jsou v nějakých speciálních zařízeních. A mohou to být tato zařízení:

základny v jiných rozměrech – velmi často,

základny na jiných planetách – často,

podzemní základny na Zemi – někdy,

pyramidy – málokdy,

stanice ve vesmíru – málokdy,

budovy na Zemi – zatím jednou.

Takže z hlediska dotazování je to všechno úplně snadné. Člověk se nejprve zeptá: „Je ještě nějaká část duše uvězněná?“ V případě odpovědi „Ano“ je nutné se dotázat, kde ta část duše je. Pak je třeba prověřit celý řetězec jejího zabezpečení. To někdy může být komplikované. U důležitých stanic lze počítat se dvěma hodinami práce.

Je taky nutné vždy vysvobodit všechny duše, jinak prostě nelze v tom procesu pokračovat. Většinou je nejprve třeba odstranit nějaký ochranný štít, než se člověk dostane k těm duším (k těm částem duší). Pak všechny duše vysvobodit (také vykoupit – erlösen - pozn. překl.) a zhojit. Pak se zeptám, zda jsou všechny vysvobozené. Pokud přijde odpověď „Ne“, je možné, že je nutné odstranit další štít, než se člověk dostane k dalším duším. Zatím jsem zažil čtyři stupně tohoto druhu. Je to zhruba, jako když člověk nachází stále hlubší úrovně sklepa. 

 

Partnerské duše

Tyhle uvězněné části duší způsobují také to, že se vzájemně nemohou najít duše partnerské. Mám nyní tuto představu o partnerských duších: u pozemšťanů jsou to ty páry draků, které přirozeným způsobem vznikly z duše Země jako samci a samice. Na jiných planetách jsou to ale podle mého názoru také ty první bytosti, které vznikly společně jako páry. Spojit dohromady dvě partnerské duše neblokovaným způsobem, to uvolní velké síly. Proto se naši protivníci snaží, abychom se vzájemně nenašli.

Protože draci byli poraženi, jsou také zničena prakticky všechna partnerství duší nás, pozemšťanů. Domnívám se, že ta krátká délka života, kterou nám anunakiové naprogramovali, slouží k tomu, aby se vyprodukovalo mnoho částí duší, které pak lze podivuhodně snadno do těch různých zařízení uvěznit. Ostatně, náš dračí podíl duše je přece také část naší duše, stejně jako jiné naše předchozí životy. Každý život, každá část duše přece nadále existuje. Vytvořením těchto mnoha částí duše nás tedy lze zvlášť dobře roztrhat na kusy; každou duši samu o sobě a pak ještě i duše partnerské. U mimozemských ras to tak není. Proto je také lze snáz hojit.

Před dvěma týdny jsem se anunakiů zeptal, zda jsou ochotni zrušit energii, která odděluje mne od Karin. Nepřišla ale žádná jasná odpověď. U jedné jiné osoby od anunakiů přišlo, že to nejde hned a že to bude trvat asi týden, než bude vzájemné oddělení obou těch partnerských duší vymazáno. Krátce nato jsem odhalil to téma s těmi částmi duší v těch zařízeních a to, že jsou hlavně v jiných rozměrech. Pak mi došlo, že to oddělení skončí teprve, až budou vysvobozeny všechny části obou těch duší. Momentálně mám po ruce všechny nástroje k tomu, abych tento problém řešil, a jsem si jist, že tomu nepozorovaně pomohlo pár přátelských anunakiů. Ale spoustu práce je ještě třeba udělat.
 

Část 4 – je rozpracovaná

Napište mi prosím, pokud jsem něco neobjasnil dost dobře. Objasním to pak v dalších částech seriálu. 


 

 

^^^