Home

 

 

 

Sítě moci

Část 2: Základny anunakiů

Franz Erdl

20. leden 2013 

 

Nemohu mít nikomu za zlé, že mě považuje za pomatence. Vždyť to taky zní jako z nějakého fantastického románu. S hordou astrálních draků a mimozemšťanů vnikat do nepřátelských podzemních základen nebo do opěrných bodů na jiných planetách. Co ten ještě všechno objeví? Ale je skutečností, že to funguje. Tato práce má skutečně vysokou míru úspěšnosti. Ti lidé to ve většině případů cítí hned, jakmile se v tom zařízení to rušivé pole energie vypne.

 

Pole energie pocházející ze základen/z opěrných bodů vyskytující se u lidí

Tím také hned přecházím k prvnímu bodu. Odporuji tím svému dřívějšímu vyjádření v Části 1, že pole energie jsou přímo na lidi používána málokdy. Není to tak. Jen jsem je dosud nebyl schopen tak dobře vnímat. Tato pole se tedy používají častěji, než jsem si myslel. Většina lidí ale, jak se zdá, taková pole nemá. To si momentálně myslím.

 

Nízká pružnost takové sítě

Pokud jsem byl schopen to prozkoumat (zatím u více než 200 základen) a pokud se úplně nemýlím, je ta síť málo pružná. To znamená, že úkoly jedné stanice nemůže rychle převzít nějaká jiná stanice. Pokud se některý zdroj rušení vypne, v normálním případě se pak neobjeví žádný nový, který by ten úkol převzal. To je asi důvod, proč se někdy na jednu osobu vkládá 10, 20 nebo i víc rušivých polí a proč jsou mnohá tato pole zajišťována až z 5 stanic.

Uměl bych si představit, že je to jako s černou magií. Mág většinou potřebuje něco předmětného, co vytváří vztah k cílové osobě. Myslím si, že v těch stanicích také musí být něco, co takový vztah vytváří. Asi nic předmětného, ale asi nějaké energie té cílové osoby. Pokud se taková stanice zneškodní, pak zkrátka za ni není náhrada. Proto se asi důležité osoby rovnou blokují několikrát. 

 

Základny anunakiů

Asi před týdnem se objevila první základna anunakiů. Ano, takové základny jsou. Dosud jsem to taky nevěděl, ale skutečně tvoří část té sítě. Od prvního objevení se jedné takové základny teď nějaké nacházím každý den. Objevuje se tam tohle: když u nějakého člověka nacházím pole energie pocházející z různých základen, tak vždy se nejprve objevují podzemní základny a mimozemské základny na jiných planetách. Základny anunakiů přicházejí na řadu vždy až na závěr. Každopádně teď vím, že když se objeví základny anunakiů, tak už se neobjeví žádné další základny.

 

Zacházení s anunakii

Když jsem se s anunakii setkal poprvé na jedné z jejich základen, pochopitelně jsem znejistěl, jak s nimi mám zacházet. Zkusil jsem je hojit. Teď už nevím, jak to bylo v případě té první jejich stanice, ale někdy to funguje; to znamená, že hojení přijmou. Někdy hojení nepřijmou. To pak může znamenat, že hojení nechtějí, protože ho nepotřebují, nebo proto, že mi nedůvěřují. Je také možné, že jsou kryti štítem z jiné stanice, a proto žádná jejich reakce na hojení nepřichází. Já tedy prostě něco zkusím a čekám na jejich reakci.

Někdy potom přijde chvíle, kdy se na ně obrátím s tím, o co mi jde. Řeknu tedy: chci, abyste vypnuli pole, které ruší Karla-Heinze. Souhlasíte s tím? Pokud jsou ti anunakiové zhojení, mají tedy spojení se svou duší, pak s tím souhlasí. To může někdy chvilku trvat. Jednou se byl schopen vnímat, jak s tím jeden z nich nesouhlasil a vznikla o tom mezi nimi delší rozprava. Já se zkrátka za několik minut zeptám znovu a dříve nebo později přijde jednomyslné: „Ano“. Jsou ale i případy, kdy se neděje nic a pak začíná pátrání.

Pokud anunakiové souhlasí s tím, že to pole vypnou, a já je požádám, aby to udělali, tak nejprve se neděje nic. Většinou to trvá několik minut, než to proběhne. Někdy při takovém čekání někam v myšlenkách zabloudím a pak jsem překvapen, když vlna energie způsobená odpojením ke mně dorazí. Na tento průběh věci si musím zvykat. Vždyť taky nevím, jestli to opravdu udělají. Někdy je tam ještě nějaká překážka, kterou ještě musím najít, a oni kvůli tomu nemohou vypnout, přestože to slíbili. Nemůžu taky tvrdit, že stoprocentně rozumím všemu, co se tam děje. Takže někdy se čekací doby množí. Ach, jak bych byl rád, kdybych se s nimi mohl bavit prostě telepaticky.

Protože se domnívám, že jsem ty anunakie zhojil, tak vlastně předpokládám, že jsou ochotni vypnout všechna škodlivá pole energie u všech svých obětí. To mi také většinou potvrzují, ale výsledek nemohu ověřit. U osoby, se kterou pracuju, to mohu ověřit díky tomu, že zrušení toho pole se projeví jako její úleva.

Mám pocit, že v základnách anunakiů jsou jen dva až tři anunakiové. A tyto bytosti se zdají být velmi individuální a vzájemně rozdílné, přestože jejich myšlení je také do jisté míry kontrolováno. Kontakt s nimi je pokaždé trochu jiný. Mnozí očividně mají rádi lidi, přestože dozírají na tato škodlivá zařízení. S jejich vypnutím ihned souhlasí. To je překvapivé a z mého pohledu to vypadá skoro tak, jako by to běželo podle nějakého plánu nebo harmonogramu. Při jednom vypnutí například sdělili, že ho provedou do týdne. Výsledek teprve očekávám.

U stanic anunakiů, zrovna tak jako u stanic jiných bytostí, se člověk nedopracuje žádného výsledku, pokud ještě nějaké problémy zůstávají. Myslím si, že to je společný záměr těch zhojených obyvatel a draků a jejich společníků, nenechat nic nezhojené. Takže často tam jsou nádrže, v nichž jsou v zajetí drženy zraněné duše (zraněné části duší). Pokud je člověk nenajde, rušivá pole se nevypnou. Někdy je nějaká bytost kryta štítem a byla proto z hojení vyloučena. To také brání úspěchu. Někdy jsou štítem kryty části toho zařízení, a proto je nelze vypnout. Všechny tyto podrobnosti je proto třeba nalézt a vyřešit.

 

Bytosti kryté štítem

To je téma s případně dalekosáhlými souvislostmi. Jde o bytosti, tedy například o reptiliány, drakoniány atd. a také o lidi, která nějaká základna kryje štítem. Tento jev jsem na základnách objevil. Tyto bytosti nelze zhojit, a proto tvrdošíjně zůstávají zlé. Tím blokují proces vypínání.

Mám teď ale na mysli také mnoho lidí, které znám a kteří jsou týráni velmi vlezlými a velmi odolnými duchy. Dělají všechno možné, ale ty bytosti je obtěžují stále znovu. Představa krytí štítem na dálku mě přivádí ke zcela novým úvahám. Pro tento dosud téměř nehojitelný problém by se nyní mohlo najít řešení. Dosud jsem jen musel takový ochranný štít najít a požádat o jeho likvidaci. Někdy jsem musel najít, odkud přichází, a postarat se o základnu, která ho vytváří. Na bytosti, které jsou pro ně důležité, asi kladou několik takových krycích štítů. Ale to všechno by se teď mohlo vyřešit. Domnívám se také, že takto za štítem se skrývají také důležité (zlé) osobnosti.


Hadi krytí štítem

Minulý týden jsem měl zajímavý zážitek, když jsem jednoho člověka odvezl na letiště a pak jsem tam ještě nějakou dobu čekal. Ta spousta nevyužitého času mě přivedla na nápad, že bych mohl navázat spojení s draky. Krátce nato mě začalo bolet v oblasti bránice. Chvíli vlevo, pak víc vpravo. Něco takového znám jako typický útok volně pobíhajícího hada. To je svým způsobem vzácnost, protože většina hadů je vázána na lidi nebo na hnízda. Ale proč to začíná teď, když se obracím na draky?

Odpověď se ujasňovala postupně. Byl to had krytý štítem, kterého mi v tomto případě draci ukazovali. Oni nemohou porazit hada, který je krytý štítem. Ale ten had dokáže ty draky opakovaně kousat. Ta kousnutí jsem koneckonců cítil. Takový krycí štít ale mohou zrušit jen lidé (kteří mají spojení se svou duší). Takže stačilo, abych řekl jen: „Chci, aby byl ochranný štít tohoto hada zrušen“ a kousání přestalo.

Draci asi měli radost, že jsem princip toho postupu pochopil, protože mi ten samý den poslali současně ještě tři hady, kterým jejich štíty vytvářela ta samá základna. O něco později pak ještě jednoho. Ale pak byl klid.

V podzemních hnízdech hadů se štítem krytí hadi už také objevili. Poznám to vždy jen podle toho, že draci nejsou schopni se s tím hnízdem vypořádat. Pak se musím zeptat, co se děje, a někdy je to právě had krytý štítem, kterého draci sami nezvládnou.

Na tomto místě snad mohu shrnout, se kterými záležitostmi se draci sami nevypořádají:

štíty:

zařízení nebo hnízda krytá štítem,

části zařízení kryté štítem nebo

jednotlivé bytosti kryté štítem: lidé, hadi nebo velké hlavy.

Části duší lidí a části duší zvířat, pokud je tyto třeba vysvobodit.

Hadi, kteří mají duši.

V poslední době se objevilo pár hadů, kteří mají duši. Domnívám se, že to byli démonizovaní pozemští hadi, posedlí nějakým mimozemským hadem. V takovém případě to hnízdo nemohou vyprázdnit ve smyslu: všechny hady v něm zlikvidovat. Pak čekají, až přijdu na to, že je tam také had, který má duši, a vysvobodím ho. Také u lidí se teď dvakrát objevil had, který měl duši. Tyto hady vnímám jako velmi láskyplné.

Hadí vejce

V hadím hnízdě, které bylo v jednom člověku, byla také vajíčka oduševnělého hada. Také tato vejce bylo nutné vysvobodit dřív, než bylo možné to hnízdo úplně vyprázdnit.

 

Poruchy internetu

Od doby, co pracuju s tolika nepřátelskými základnami, velmi přibylo poruch v mém přístupu do internetu. Zdá se, že jsem stále víc neoblíbený. Spolu s jinými lidmi jsem teď konstatoval, že u těchto poruch hrají roli mimozemské základny na jiných planetách. Sice jsem na čtyři z těchto základen mohl zapůsobit, ale zdá se, že to ani zdaleka nestačí. Do jaké míry se k tomu používají také technická zařízení na planetě Zemi, je zatím nejasné. Možná jsou schopni dělat to všechno na dálku.


Používání žen k odchovu mimozemšťanů

Tohle téma se sem sice úplně nehodí, ale také v těchto dnech se znovu objevilo. Už jsem se zmínil o tom, že většině ras chybí ženská energie. Ženství z nich jejich pěstováním odstranili. Potomstvo se vyrábělo syntetizací. Tyto rasy chtějí být znovu normální, a proto bohužel kvůli tomu stále ještě unášejí lidské ženy. Odvezou si je a do dělohy jim vloží jedno ze svých vajíček. Za několik měsíců, během nichž to vajíčko/ta vajíčka patrně dostanou dost mateřské energie, je zase vyndají a dál je pěstují sami.

Tento postup se stále opakuje, což zdraví těch žen moc neprospívá, nehledě na zraňování jejich duše, které zůstává skryto v jejich podvědomí. Kromě toho jsou pak stále těhotné, a proto taky trochu tlusté, a mají problém samy nějaké děti mít.

S těmito ženami se zachází různě dobře nebo špatně, podle toho, jaké bytosti to jsou. Abych takovou situaci řešil, používám svoji techniku „heal and deal“. Tedy: takové mimozemšťany nejprve vydatně zhojit do té míry, že budou znovu cítit spojení ke své vlastní duši a tím se z nich stanou více láskyplné bytosti. Pak přichází vyjednávání, neboť ti mimozemšťané totiž nechtějí o to vajíčko, které je aktuálně v té děloze, přijít. Je tedy nutné vyjednat, kdy si ho mohou vzít. Pak přichází problém s tím, že pak ale nevědí, jak mají dál normální miminka získávat. To já taky nevím. Tak je prostě požádám, aby tu ženu nechali na pokoji a aby do budoucna našli nějaká jiná řešení.

Ve dvou případech už takové svoje slovo dodrželi a vajíčko si v dohodnuté době odnesli, nebo, v jednom jiném případě, své manipulace ze své oběti odstranili. V těchto situacích si opět přeju, abych uměl komunikovat telepaticky.


 


 

^^^