Home

 

 

 

Sítě moci

Část 1: Sítě ochrany

Franz Erdl

4. leden 2013

 Tohle by také mohlo být pokračování článku „Úporné velké hlavy“, ale to téma se rozšířilo na různé cíle, které Temná strana chrání nebo izoluje. Stále jasněji se ukazuje, jakými metodami a principy se Temná strana snaží zabezpečit si svoji pozici moci. Chtěl bych to tady zevrubně objasnit.

 

Obrovské velké hlavy

Objevily se velké hlavy, které mají šíleně velký počet trubic pro energii. Jsou to tisíce až miliony trubic. Mohou ovlivňovat příslušné počty lidí. Jsou to zároveň mega-vysavače, sají energii z lidí (zvířat, rostlin, planety Země) a přes svůj portál (nebo možná portály) ji posílají na jiné planety. Tyto obrovské velké hlavy mají kvůli své důležitosti ochranné štíty. To je asi také hlavní obsah článku „Úporné velké hlavy“: za prvé „ochranné štíty“ a možná alternativní přívody energie, pro případ, že by někdy musely všechny své trubice na sání energie odpojit.

 

Síť

To, co je chráněno nebo izolováno, nazývám „cíl“.

To, co dodává energii pro ochranný štít nebo pro izolaci, nazývám „zdroj“.

Dosud znám tyto cíle:

 1. velké hlavy,

 2. obrovské velké hlavy,
  hadi (v lidech),

 3. hadí hnízda (v lidech),

 4. hadí hnízda (v planetě Zemi),

 5. lidé,

 6. stanice bez posádky,

 7. stanice s posádkou

a tyto zdroje:

 1. podzemní základny s posádkou,

 2. podzemní základny bez posádky,

 3. stanice ve vesmíru,

 4. kosmické lodě,

 5. stanice na jiných planetách bez posádky,

 6. základny na jiných planetách s posádkou,

 7. pyramidy,

 8. démonizované bytosti (pouze dodavatelé energie),

 9. hadí hnízdo v Zemi (pouze dodavatel energie).

 

Příklad

Teď jeden praktický příklad, jak nacházím jednotlivé složky, které v daném jednotlivém případě působí, a jak s tím pracuju. Něco nacházím pomocí intuice nebo někdy dokonce i něco vidím (například pyramidu, jinak bych na ni nikdy nepřišel), ale většinou kladu otázky a pak cítím jejich energetickou odezvu v celém svém těle. Někdy to může mít takovou sílu, že mě to doslova válcuje. Abych ty zdroje vyřadil, poprosím skupinu draků a mimozemšťanů o spolupráci. Jejich přítomnost a spolupráci cítím.

Při jednom sedění například přišla reakce na velkou hlavu (co je „velká hlava“ je popsáno v předchozích textech autora, poznámka překladatele). Na dotaz, zda má ochranu, přišla odpověď: „Ano“. Časem se ukázalo, že to byla obrovská velká hlava, výrazně zabezpečená. Už si nevzpomínám přesně, ale měla nejméně jeden (nebo dva) ochranné štíty poskytované jí z podzemní základny. Pokud taková základna sama nemá ochranný štít, což bývá často, může člověk se svými draky a jejich společníky rovnou do té základny vejít. Pak dá povel zhojit veškerý její personál. Mimozemšťané se jako vždycky zhojí nejrychleji. U lidí: vyndat z nich jejich mimozemské posedlosti a také je zhojit. Lidi zhojit do té míry, jak je to možné.

Zpočátku jsem se spokojoval s tím, že jsem zhojil zdroj a zpracoval personál k němu bezprostředně přináležející. Ale stále víc zjišťuju, že se mě něco snaží přimět k tomu, abych zhojil všechny bytosti, které v té stanici jsou. Zda to dělají ty bytosti samé, nebo ti draci, nevím. Každopádně je s tím momentálně stále víc práce. Na jedno sedění málokdy stačí hodina. Přitom jde přece jen o to, oddělit velkou hlavu od člověka. Ne! To není tak úplně pravda. Tady se obrovská velká hlava odděluje od tisíců lidí.

Pak jde o to, najít konec té procedury. Věřím, že to umím vycítit, ale přesto se ptám, zda je vyřízené všechno. Pokud ano, vracím se zpět k té velké hlavě. „Lze ji teď oddělit?“ „Má ještě nějaký ochranný štít?“ Tady většinou vzniká v časovém ohledu určitá šedá zóna, protože další ochranný štít se nenajde hned. Za několik minut pak přijde „Ano“ týkající se dalšího ochranného štítu.

Jedna obrovská velká hlava měla ještě jeden ochranný štít poskytovaný jí z druhé podzemní základny. Pak měla ještě nouzový přívod energie poskytovaný jí z jednoho hadího hnízda. Jako další věc jsem spatřil jakousi pyramidu, z níž vycházel paprsek. U té pyramidy jsem nejprve musel vysvobodit v ní zajaté duše, než se mohlo pokračovat.

Pak přišel na řadu další ochranný štít, poskytovaný jí tentokrát ne ze Země. Pocházel z jakési stanice ve vesmíru bez posádky. Tento zdroj ale nebylo možné vyřadit. Měl ochranný štít poskytovaný mu ze základny na nějaké jiné planetě. Ostatně výraz „jiná planeta“ stačí. Není nutné vědět, jak se ta planeta jmenuje. Ta základna měla posádku, to znamená, byly tam mimozemské bytosti. Ty se rády nechaly zhojit. Dostavila se radost. Pomohly to zařízení zneškodnit.

Nevím, jestli ta vesmírná stanice bez posádky byla jen portál, a ne skutečný zdroj. Ale při dotazování se člověk nejprve dostane tam. Domnívám se také, že ta kvanta energie, která taková obrovská velká hlava dodává, jsou přes takovou vesmírnou stanici vedena na jinou planetu.

Tak, to ještě nebyl konec. Byly tam ještě dvě další základny na jiné planetě, které tu velkou hlavu chránily. Jejich likvidace proběhla obdobně. Nakonec jsem ještě musel najít jednu démonizovanou bytost, která měla v břiše spoustu zraněných duší. Ty duše bylo ještě nutné osvobodit, pak byla konečně ta obrovská velká hlava bez ochrany a bez energie. Ale zničit tu příšeru pak ještě chvíli trvalo.

 

Ještě o stanicích a základnách

Existují stanice bez posádky v planetě Zemi, ve vesmíru a na jiných planetách. Vždy se dotazuju: „Jsou v té stanici nějaké bytosti?“ Někdy přijde odpověď: „Ne“, ale může to být odpověď chybná. Pokud má taková stanice opět nějaký ochranný štít, člověk ty bytosti nedokáže vnímat. Jakmile ten ochranný štít padne, člověk je začne vnímat hned.

Je třeba se dotázat, zda ten ochranný štít je poskytován z nějaké jiné stanice. Pokud ano, pak se musí jít nejprve tam. Pokud se ten štít vytváří v té stanici samotné, pak stačí to vědět a člověk (draci a jejich společníci) ho mohou zlikvidovat. Zatím nejdelší řetězec ochranných štítů sestával ze tří prvků: jedna vesmírná stanice blízko Země, chráněná jinou stanicí na jiné planetě, ta opět chráněná základnou na nějaké jiné (té samé?) planetě. Tato základna měla svoji vlastní ochranu. 

 

Hadí hnízda v planetě Zemi

Zatím jsem objevil jen některá, chráněná paprskem z kosmické lodě. Draci do nich nejdou, dokud ta hnízda mají ten paprsek. Nejdou dovnitř taky tehdy, když jsou tam ještě někde drženy v zajetí duše lidí. Ty je nejprve nutné vysvobodit.

 

Hadí hnízda v lidech a hadi v lidech

Konečně je vyřešen problém s tím, že mnohé hady nebo hnízda hadů nelze odstranit. Bylo to těmi ochrannými štíty. Ty štíty, které jsem od té doby objevil, všechny přicházely z jiných planet. Myslím, že přitom nejde ani tak o hady, nýbrž o to, udržovat takto postižené lidi v nezhojitelném, zablokovaném stavu.

 

Lidé

Tato technika se používá jen zřídka k tomu, aby do izolačních polí zahalila lidi. Dělají to asi jen u osob, které by pro ně mohly být zvlášť nebezpečné. Je možné, že použijí izolační pole z více než tuctu zdrojů, jen aby zajistili, že taková duše nebude moci jednat. Taková pole případně nelze zlikvidovat za jeden den, protože mezi jednotlivými činnostmi je třeba dělat přestávku. Když jsou ale všechna ta pole odstraněna, můžeme se setkat s dalšími překvapeními. Takže by to mohlo jít do nekonečna. Doufám, že brzy o tom budu vědět víc. 

 

^^^