Home
De Repto’s bij de Maya’s

door Franz Erdl 

vertaald door: Anti-Zion2012 2012/08/24Aan het einde van het laatste millennium, dus zo’n 10 – 20 jaar geleden, kwam ik vaker in contact met mensen, die met de Maya’s dweepten en seminars hierover organiseerden. Ik had daar geen interesse in, want, zoals ik in andere artikelen al heb gezegd, het is niet mijn oogmerk om te zoeken wat anderen ontdekt hebben. Ik concentreer mij op wat ik uit mijzelf en uit mijn werk met andere mensen kan ontdekken. Van daaruit voel ik eerder een afkeer om de kennis van welk vroegere volk dan ook tot voorbeeld te nemen.

Bij heling sessies met patiënten kon ik enkele scenes bij de Maya’s en ook
bij de Inca’s waarnemen. En bij beide dook een dominant thema op: “De Goden”. Bij sommige waarnemingen speelde angst een grote rol, angst voor bestraffende Goden en een hiërarchisch machtssysteem. In alle gevallen was de sterke aanwezigheid van machtige wezens voelbaar. Daarom benader ik overleveringen van oude volkeren met grote afstand, omdat ik denk, dat de Repto’s toen met opzicht een bewustzijn hebben gecreëerd, wat zij tegenwoordig voor de verdere verwarring van de mensheid kunnen gebruiken.

Lange tijd werd geloofd, dat de Maya’s een voorbeeldige, vreedzame cultuur en een hoge spirituele ontwikkeling gehad zouden hebben. De volgende uitspraken die ik op het internet heb gevonden gaan daartegen in:

Planet Wissen: Het Maya-onderzoek is ook een interessant voorbeeld om te zien hoe wetenschappers zich totaal kunnen vergalopperen. Zo heeft men gedurende lange tijd een volkomen verkeerd beeld van de Maya’s gegeven….”

Prof. Nikolai Grube: …van sterrenkijkers, die geen koningen hadden en geen oorlog kenden en die in vrede leefden. En zich alleen voor bepaalde
kalenderfeesten in steden verzamelden, om de Goden te aanbidden en de
sterrenstelsels te bekijken….

…Aan de Maya-cultuur kan men heel mooi zien, hoe wetenschappers zich altijd weer vergist hebben en ook beelden hebben bedacht over een beschaving, die volkomen onrealistisch waren – en die toch de heersende mening in het onderwijs zijn geweest. Maar we moeten ook bereid zijn, om onze met zekerheid geloofde inzichten weer overboord te werpen.”

en het volgende:
Auteur: Helmut Brasse

“…Op grond van de vele kunstvondsten werd de cultuur van de Maya’s lange tijd geromantiseerd. Een vreedzame beschaving, die leeft voor de kunst en naar de sterren kijkt – zo leek het. Pas met de decodering van het Maya-schrift is dit beeld sterk gecorrigeerd: De Maya’s ontpopten zich als allesbehalve vredelievend. Zij voerden constant oorlog met elkaar, mensenoffers waren aan de orde van de dag. Van overwonnen vijanden werd het hoofd afgeslagen en deze werden als trofeeën verzameld. Ook werden de oorlogen niet om land gevoerd, maar het ging erom, gevangenen te hebben, die men dan kon folteren en uiteindelijk offeren. ”

Folteren en offeren – duidelijke aanwijzing voor de Repto’s. Alleen de door de Repto’s gemanipuleerde Mensen zijn in staat om te folteren. Om te kunnen folteren, moet een mens al ieder contact met andere mensen, inclusief zichzelf, verloren hebben. Een helemaal afgesloten hartchakra is voorwaarde daarvoor. En offeren? Wat zijn dat voor Goden, die offers willen? Dat zijn onze bekende zielenvreters, die hun volgelingen voordelen geven, wanneer zij voldoende mensenzielen geserveerd krijgen.

De huidige fans van de Maya’s zouden er eens over na moeten denken, dat de astronomische kennis en de zeer nauwkeurige kalender van de Maya’s waarschijnlijk door het Repto-contact ontstaan is en dat de betekenis, die in deze kalender gelegd werd ook door de Repto’s geïnspireerd werd. Ik zou daarom zeer voorzichtig zijn met uitspraken als:

*“Een verandering, die door de afsluiting van de gehele grote cyclus veroorzaakt wordt, is reeds begonnen, gesignaleerd aan de hand van een verschuiving van de resonatorische frequentie; deze verschuiving kondigt het einde aan van de Grote Cyclus en geeft een voorgevoel van de glans van onze galactische, solaire en planetaire werkelijkheid in de komende Era, die in 2012 n. Ch. begint. *

* “Daardoor treedt onze planeet zijn volgende evolutionaire fase binnen en
verzekert zich van zijn plaats als nieuw lid van de galactische gemeenschap.”*

Jose Argüelles
Herontdekker van de Maya-Kalender

of ook:

*„De Grote Cyclus resp. Grote Synchronisatie-Straal met de doorsnede van 5200 Tun resp. dertien Baktun, die onze planeet Aarde momenteel doorkruist, nadert onmiddellijk zijn einde*

*„ … Bij deze reis worden de hoger ontwikkelde DNA-Levensvormen van de Aarde aan een voortdurende versnelling blootgesteld. Dit proces van de versnelling en tenslotte synchronisatie is wat voor ons hier als specifieke harmonikalische golflengte van de geschiedenis van belang is.*

*„Deze specifieke historische boventoon is een onbeduidende, maar uitzonderlijk geproportioneerde fractal van het galactische evolutieproces. In zoverre betekent het einde van de Cyclus in het jaar 2012 n. Chr. (Kin 1 872 000, 13.0.0.0.0) niet minder dan de beslissende kwalitatieve Sprong in de Evolutie van het licht en van het leven van de Aarde of ook van het radio-genetische proces, dat onze planeet belichaamt.”*
Jose Argüelles

Natuurlijk zou ik wensen, dat in 2012 alles beter wordt. Ik wantrouw deze Maya-informatie echter. De Maya’s hebben vooruit berekend, waar op 21 december 2012 onze zon precies staat. (…)

Dus precies in het draaivlak van onze Melkweg. Om zoiets te berekenen, heeft men zeer goede wiskundige kennis nodig, bijvoorbeeld trigonometrie. Dus functies als Sinus, Cosinus en Tangens zouden al een grondvoorwaarde zijn voor de berekening van elliptische omloopbanen. Dan komt bij mij de vraag op: “Als zij zoveel met omloopberekening te doen hadden, hoezo hadden zij dan nog niet het wiel uitgevonden?” De uitvlucht, dat daar teveel rotspuin lagen dat men daarom geen wielen kon gebruiken, die kan ik niet serieus nemen.

Plausibeler lijkt het mij, dat hybriden (Repto’s in mensenlichamen) als God-koningen hun volk deze tijdsbasis en correcte data over de constellaties in het jaar 2012 hebben gegeven, maar met grote waarschijnlijkheid opzettelijk verkeerde informatie hebben gegeven over hun betekenis (als kalenderdata en sterrenconstellaties überhaupt een betekenis hebben). Uitspraken, die ertoe dienen, een deel van de mensen die heden (vele duizenden jaren later) willen ‘ascenderen’ voor de gek te houden.

Ik wend mij hier tot de groep personen, die op grond van de Maya-overleveringen en gelijksoortige uitspraken op de planetaire ascensie in het jaar 2012 wachten. Het is mijn overtuiging, dat er slechts enkele wezens nodig zijn om, via gechannelde doorgevingen met het thema van de ascensie, een groot aantal spiritueel ontwikkelde mensen onder controle te kunnen hebben. Mensen met Psi-vaardigheden, die ons zouden kunnen en moeten helpen, ons tegen deze wezens te verdedigen, worden door deze wezens gebruikt voor hun doeleinden.

Ik denk dan bijvoorbeeld aan buitenaardse wezens zoals Ramtha (typische Repto-Arrogantie in zijn doorgevingen voelbaar), Kryon en ruimteschip-commandant Ashta. Doordat zij een klein beetje over onze opstijging lieten doorklinken, vonden zij bereidwillige toehoorders, die ook graag de meditaties gingen doen, die hen door deze wezens werden gegeven. Mij rezen de haren te berge toen ik hoorde, dat groepen elkaar op bepaalde kruispunten van energielijnen gingen ontmoeten om te mediteren, om het mogelijk te maken voor het geestwezen Kryon om het ‘grid’ van de aarde met het oog op de opstijging/ascensie te veranderen.

Niemand weet, wat deze geestwezens daar werkelijk gedaan hebben. Misschien hebben zij het energie-grid van de Aarde zo verzwakt, dat meer rampen mogelijk zijn? “Lieve geestwezens, wij doen alles, wat jullie willen, omdat jullie tenslotte toch aan onze ascensie werken!” Als ik een geestwezen zou zijn en ik de opdracht had, mensen onder mijn controle te brengen, dan zou ik mij het liefste zo’n baan uitzoeken. Dat geeft nog wat lol in het astrale leven.

Maar alle gekheid op een stokje, ik zou wensen, dat enkele lezers, die tot nu toe meegeholpen hebben schijnbaar verbonden geestwezens toe te laten bij de aarde en de mensheid, nu meehelpen ieder, maar dan ook ieder geestwezen af te weren. Zouden er op een dag werkelijk welwillende helpers opduiken, dan zullen deze wel wegen vinden om zich te identificeren. Hoezeer ik mij de ascensie in het jaar 2012 ook zou wensen, het is mogelijk, dat dit concept een val is.

 

 

 

 

up