Home
 

 

Fatale Overtuigingen over 2012 en Planeet Aarde

Franz Erdl, Mei 3, 2011

 

(deze informatie is voornamelijk ontvangen door spirituele healing sessies en onderzoek door Franz Erdl en Martina)

Als je in oorlog bent en je gelooft dat de vijand van voren komt, terwijl hij juist van achter komt, dan is deze overtuiging een fatale fout en zal hij waarschijnlijk tot je dood leiden. Dit artikel gaat over dit soort valse overtuigingen: Fouten die leven of dood bepalen. Om het nog erger te maken, dit kan zelfs leiden tot de ondergang van het mensenras.

Onze situatie is uiterst gevaarlijk, maar op een andere manier dan de meesten van ons verwachten. Lang levende, zeer intelligente buitenaardse rassen hebben al duizenden jaren aan deze val gewerkt. Dit inzicht leidt ons tot de volgende conclusie:

“Wat er ook zal gebeurenin 2011 en 2012 is gepland en georganiseerd door deze duistere buitenaardse wezens (demonen, entiteiten, buitenaardsen, interdimensionale wezens, etc.) en zal ook door hen uitgevoerd worden.”

Dat houdt in, dat de Aarde (Zon, Universum etc) geen natuurlijke catastrofale cycli doorloopt. (Er zijn nog nooit natuurlijke catastrofes geweest, maar daarover later meer). We kunnen dan ook een groot deel van onze angsten voor cyclisch terugkerende Poolverschuivingen, cyclische Monster-Zon uitbarstingen, Planeten die op ons afkomen, enzovoorts, loslaten. Precies zo zijn klimaatrampen, aardbevingen en tsunami’s met catastrofale uitwerking op mensen niet van natuurlijke oorsprong. En nogmaals, er is geen natuurlijke wet voor catastrofen. De meeste wetenschappers zijn gehypnotiseerde apen die hun verstand van de natuur verloren zijn. (Ik kom zelf trouwens ook uit de natuurwetenschap, ik heb elektrotechniek gestudeerd. Ik wil daarmee zeggen dat ik niet wereldvreemd ben.)

Ook zij apocalyptische toestanden niet door goddelijke oorsprong gepland. Als dat zo zou zijn, zouden we er niets tegen kunnen ondernemen. Het was voor de buitenaardsen extreem makkelijk om mensen apocalyptische visioenen te sturen en ervoor te zorgen, dat die in de Bijbel gezet zouden worden. Dat was net zo makkelijk als de Maya’s hun kalender te geven en andere stammen hun eigen eindtijdvisioenen te geven. Jullie geloven gewoon niet hoe simpel dat is.

Er zijn zoveel verschillende eindtijd-filosofieën, dat het moeilijk voor mij is om voor alle groepen een zinvolle logische verklaring te geven. Ik hoop daarom dat het lezen van het complete artikel de puzzelstukjes aan elkaar gaan passen.

Fatale vergissingen over het “Astrale Vlak” oftewel de “4e Dimensie”.

Toen ik in Duitsland nog vaak naar seminars ging, vertelde een channelend medium mij:”Je heelt nog vanuit de 4e dimensie! Je moet verder omhoog!” Ik weet dat vele spirituele entiteiten vanuit de “lage”, “donkere” 4e dimensie spreken. Deze dimensie is schijnbaar voor de duisteren, maar wij spirituelen zullen spoedig opstijgen naar de 5e dimensie. Ook David Icke gelooft de laatste tijd in dergelijke onzin. Ik begrijp daarom waarom het hem toegestaan is om zolang al voor zo een groot publiek te spreken, omdat hij daarmee juist nu aan datzelfde publiek deze gevaarlijke onzin vertellen kan!

Voor ik uit ga leggen wat daar nu zo gevaarlijk aan is, moet ik eerst nog iets anders uitleggen. Voor de meeste mensen is het helemaal natuurlijk, zonder nadenken en zonder daar vragen over te stellen, dat wij in de 3e dimensie leven. Wie, wat of waar is dan die tweede en eerste dimensie? Ik weet het niet. Ik geloof, dat de uitdrukking 3e dimensie komt van het feit dat wij in een drie dimensionale wereld leven, met hoogte breedte en diepte, als dat zelfs maar klopt. Maar dat heeft helemaal niets met spirituele dimensies te maken. Een medium heeft het mij een keer uitgelegd, de eerste dimensie is de materie. De tweede dimensie is het plantenbewustzijn en de derde het dieren- en mensenbewustzijn. Dat is misschien ook onzin, maar niet zo gevaarlijk om te denken.

Ik kan ermee leven onze werkelijkheid de 3e dimensie te noemen. Maar liever noem ik het nu “onze Werkelijkheid”. En in onze Werkelijkheid bestaat Materie, Planten, en levende Wezens, en alles, wat voor ons uit waarneembare materie bestaat.

Over het algemeen bevindt zich het Bewustzijn van onze Werkelijkheid in het Astrale Vlak (4e dimensie, hmm). Het Bewustzijn van Materie, het Bewustzijn van Planten en Natuurwezens, het Bewustzijn van Dieren en Mensen in de Vorm van Astrale Wezens en Astrale Energieën. Ons bewuste Denken schijnt echter van het Astrale Vlak afgekoppeld te zijn. Men vindt in het Astrale Vlak de Energie van de mens, zijn Gevoel, zijn Programma en zijn Problemen uit vorige levens, als die hem nog belasten. Men vindt daar praktisch alles, maar niet zijn bewuste Denken. Ik neem aan dat dat in een ander vlak plaatsvindt.

Alles wat in onze Werkelijkheid bestaat en gebeurt, bestaat en gebeurt door de Energie in het Astrale Vlak. Niets kan plaatsvinden als er niet eerst een Energie in het Astrale Vlak is die het laat ontstaan. Wie iets in de Werkelijkheid wil veranderen, moet op een of andere wijze, bewust of onbewust, het Astrale Vlak veranderen. Werkelijkheid en Astrale Vlak, dat is als Computer en Software. Zonder Software is de Computer dood. En verder: Is het Astrale Vlak vol duivels, dan wordt onze Werkelijkheid een hel. Is het Astrale Vlak vol engelen, dan wordt de Werkelijkheid een hemel, of tenminste een paradijs.

Nu wordt de spirituele mens op allerlei mogelijke manieren verkondigt dat het Astrale Vlak een minderwaardige laag voor duistere wezens is. Dat moeten wij niet geloven! Daar steekt een Bedoeling achter om ons de Mogelijkheid te ontnemen Invloed op onze Werkelijkheid te hebben. Het is juist, dat het Astrale Vlak op dit moment door duistere wezens gedomineerd wordt. Maar het wordt ons zo voorgesteld dat het Astrale Vlak het juiste oord voor deze duistere wezens zou zijn. Net alsof wij daar niets te maken zouden hebben en fijn verder zouden gaan naar de vijfde Dimensie, ja?

Ja, men gelooft dat wij binnenkort naar de vijfde Dimensie gaan opstijgen (waarvan natuurlijk niemand ook maar een vermoeden heeft wat dat dan moet zijn), en dat we onze Werkelijkheid en het Astrale Vlak dan gewoon achter kunnen laten. Maar deze theorie is gebaseerd op beloftes gemaakt door entiteiten die ons door channelingen doorgegeven zijn.

Ik wil nog iets anders laten zien, waardoor je kunt zien dat alles bedrog is. Ik wil je eens voor de ogen houden, dat wij volgens deze denkwijze onze Werkelijkheid, deze goddelijke schepping aan de duisternis overdragen.

Ik weet, dat vele ingefluisterde Ascentie-fanatiekelingen geloven dat het zo zijn moet. Op de aarde leven dan de domme en boze mensen verder en die hebben deze hel nodig om te leren. Maar mijn denkwijze is dit niet en in het verdere verloop van dit artikel zal je duidelijk worden waarom dat niet zo is. Wij moeten in geen geval deze Werkelijkheid aan duivels en monsters overlaten. Het is hun plan om onze Werkelijkheid en nog andere Werkelijkheden over te nemen. Zij willen alles overnemen en hoe meer ze in handen krijgen, hoe makkelijker ze verder kunnen komen.

Andere Werkelijkheden? Ja er zijn vele andere Werkelijkheden. Ik heb vele Werkelijkheden gezien op Planeten in ons Zonnestelsel. Ik zag daar mensen, die er net als ons uitzien. Ze hebben daar gebouwen, steden enzovoorts. Alleen met 3D ogen is de planeet volkomen onbewoonbaar, kaal en levenloos. Ook op onze planeet zijn er andere Werkelijkheden. Denk maar eens aan het voor ons onzichtbare volk in IJsland. Al deze Werkelijkheden zijn door het gemeenschappelijke Astrale Vlak met elkaar verbonden. Door het Astrale Vlak kunnen wij met deze wezens contact maken.

Als wij dus onze Werkelijkheid overlaten aan deze duistere wezens, dan hebben ze daardoor een solide basisstation, om daarvanuit het gehele Astrale Vlak en de andere Werkelijkheden te veroveren.

Ik geloof dat er vele Astrale Vlakken zijn met daaraan gekoppeld weer vele Werkelijkheden.

En hoe zit dat met die andere Dimensies? Die hogere Dimensies? Daar wil ik het volgende over opmerken: Sinds de Oertijd hebben Wezens met superieure vermogens en technieken ons kunnen beïnvloeden. Dat is de reden, waarom er zoveel mensen nog altijd geneigd zijn om aankondigingen van zogenaamd “hogere wezens” te accepteren. Uitleg over hogere Dimensies komt bijna altijd van die kant, van “hogere wezens, “opgestegen meesters” enzovoorts. Ik ben ervan overtuigd, dat er andere Dimensies zijn, maar ik kan mij daarvan geen voorstelling maken. Maar ik ben zeer voorzichtig in het lezen van uitspraken in channelingen, en net zo voorzichtig met het lezen van oude overleveringen en geschriften. (De manipulatie is niet alleen in onze tijd, maar al ver daarvoor begonnen.)

Aarde en Gronden

In zoveel spirituele seminars wordt gezegd: “Laten we eens gaan eten, dat is goed voor de Gronding.” Ik weet zelfs vandaag nog niet of dat wel klopt. Ik geloof dat er een grote verwarring bestaat over Gronden en ik geloof zelfs niet dat ik precies weet wat dat dan is. Als ik me op het Bewustzijn van de Aarde afstem, lukt het me vaak om de Gronding precies te voelen. Dan komt er energie in de voeten en benen en stijgt het zo in de onderrug met het hoogste punt in mijn middel en onderste ruggengraat. Ik kan niet verklaren wat Gronden is, net zo min als ik kan verklaren wat Liefde is. Maar één ding is zeker: “Gronden is heel belangrijk” en daarom wil ik hier alles bijdragen wat ik ervan weet.

Ik weet bijvoorbeeld, dat de meeste mensen automatisch een zekere gronding bezitten, maar er wordt heftig gewerkt om onze gronding te verminderen. Dat hoort bij het plan van de duisternis om onze aarde over te nemen.

De Aarde.

Het is belangrijk voor de gronding, om de aarde te begrijpen. De aarde is geen klomp materie in de ruimte, die zich uitsluitend in het kader van fysieke effecten beweegt en verandert. Fysieke aspecten spelen wel een rol maar de Aarde is in de eerste plaats een Astraal Wezen, net zoals wij ook in de eerste plaats Astrale Wezens zijn. Ik weet niet wat de Aarde verder nog is, het is in ieder geval belangrijk om ze als Astraal Wezen te beschouwen. En als zodanig bezit ze gevoel. Wij kunnen met verbazing waarnemen dat de Aarde zeer intensieve gevoelens heeft. Dat Astrale Wezen Aarde lijdt onder de negatieve Energieën. Zij lijdt, als er catastrofes plaatsvinden waardoor levende wezens schade ondervinden. Zij lijdt met ons. Zij is empatisch. Wij hebben dat altijd weer opnieuw zo waargenomen.

(Degenen die zelf empatisch zijn en met de aarde verbonden zijn, kunnen dat bevestigen. Ik weet, dat vele empatische mensen vaak niet weten waar dat gevoel vandaan komt. Het is ook geen wonder, met al die verschillende invloeden om ons heen. De mogelijkheid bestaat dat deze gevoelens van de aarde afkomen, maar dat je dat gewoon niet kunt bedenken, dat deze gevoelens van de Aarde afkomen.)

Begrijp je wat dat betekent? Het betekent dat de Aarde geen mens pijn wil doen. En hiermee moet het duidelijk zijn dat aardbevingen, tsunami’s, weercatastrofes die grote schade aan de mensheid veroorzaken, niet door onze planeet Aarde veroorzaakt worden. Grote Aardbevingen zijn geen natuurproces. De Aarde was altijd in de mogelijkheid om de continentale platen zachtjes te verschuiven, zonder ook maar een huis te beschadigen. Net zo kan ze voor uitgebalanceerd weer zorgen. Dat het toch tot grote verstorende catastrofes komt, die de Aarde niet verhinderen kan, ligt aan het verzamelen van negatieve Energieën. Voor dit verzamelen zijn er minstens twee oorzaken:

1. Het lange termijn effect van het werk van vijandige buitenaardsen en hun helpers en slaven.

2. Onze verzamelde verdrongen trauma’s

De vele wetenschappelijke theorieën (voor een deel ook alternatieve) over aardbevingen en dergelijke, verwijderen ons van ons vertrouwen in de Aarde. Werkelijke gronding kan slechts functioneren als we de Aarde volledig vertrouwen. Zij moet een partner zijn tegen de duisternis. Het is onze plicht (tenminste voor allen die een deel van hun buitenzintuigelijke vermogens teruggekregen hebben) om daar waar ze zijn de Aarde van de duistere krachten te bevrijden. Daarvoor heeft de Aarde ons nodig. Er zijn plaatsen met veel zwarte magie, vervloekte plaatsen, plaatsen waar duivelse bloedrituelen uitgevoerd zijn, plaatsen waar slachtingen plaatsgevonden hebben, waar nu nog zielen vast zitten enzovoorts. Dat is door mensen geschapen en moet door mensen verder geheeld worden. Als deze energieën in de aarde blijven, dan zal er meer ongeluk geschieden in deze gebieden. Daar kan de aarde niet zijn gezonde kracht afgeven en ontvouwen. Die energieën zijn ziekelijk verdraaid en werken ongunstig uit voor levende wezens. De ware, gezonde oorspronkelijke aardekracht trekt zich verder terug.

Daar moet heling uitgevoerd worden, en wie dat doet, verbetert natuurlijk ook zijn eigen gronding, zijn binding met de aarde. (Interessant detail: Wie in de laatste beide wereldoorlogen bommen afgeworpen is daarbij hoogstwaarschijnlijk zijn gronding kwijtgeraakt. Dat zijn onze ervaringen.)

En de andere hemellichamen? Daarvan is niets vijandig. Noch de zon, noch de maan. En er is geen komeet die naar wat voor fysieke berekeningen dan ook te dicht bij de aarde komt en haar verstoort. De zon zal geen reusachtige erupties naar de aarde sturen om catastrofes teweeg te brengen. Dat zou het astrale wezen de Zon zeer veel verdriet doen. Dat zegt niet dat er nooit een ongeluk plaatsvinden kan, omdat die duistere wezens ook aan de Zon werken. Geen idee hoeveel ze daar aanrichten kunnen. Maar wees je bewust, dat er geen natuurlijke wetmatigheden zijn die catastrofes veroorzaken. Geen terugkerende gebeurtenissen die mens en dier uitroeien. Het zijn uitsluitend bewuste, boosaardige acties – en daartegen zijn wij niet weerloos.

Buitenaardse hulp.

De healingsessies, die ik meestal met Martina in de laatste jaren uitgevoerd heb lieten ons zien dat er een groot aantal buitenaardse rassen en entiteiten zijn die ons willen helpen; beter gezegd die aan onze kant staan en samen met ons de negatieve wezens uit het universum willen werken. Maar het gaat daarbij niet om de al jaren bekende groepen met de kopstukken als Asthar, Kryon of Ramtha. Deze wezens en ook de zogenaamde galactische federatie zijn creaties van de reptielen kliek en dienen als tactische afleidingsmanoeuvres. De werking van deze creaties is fataal, terwijl ondertussen degenen die werkelijk met ons in contact willen komen niet gehoord en gezien worden.

Om het contact met de positieve buitenaardsen helder en sterk te houden is een zware onderneming. Dat contact wordt gestoord en verhinderd. Meestal hebben we slechts een hele kleine periode waarin het contact gebruikt kan worden, tot de tegenmaatregelen alles weer vertroebelen en het contact afbreekt.

Het golfclub-principe

Voor ik verder over de groepen vertel, de groepen die ons willen helpen, wil ik eerst een principe uitleggen, dat duidelijk goed werkt in allerlei soorten werkelijkheden, en dat principe heb ik het golfclub-principe genoemd. Heel eenvoudig, wie niet in de golfclub zit, heeft geen invloed op de clubregels. Wie in de club iets veranderen wil, moet minstens lid zijn. Dat betekent voor onze werkelijkheid op de aarde, wie op onze aarde iets wil uitrichten, moet in een of andere vorm gegrond zijn. Wie is gegrond? De meesten die in een fysiek lichaam (=een stuk aarde) op de wereld gekomen zijn. Daarover later meer.

Lichaamsloze wezens kunnen zich gronden door bijvoorbeeld een mens of een dier te bezetten (daarvoor heeft het voorbereiding nodig). Geestwezens laten zich graag “channelen”, en ze gebruiken graag mediamiek begaafde mensen, en geven zo een stukje informatie waardoor ze stiekem een beetje op onze werkelijkheid kunnen inwerken. Aan een geest iets te offeren, iets te eten, of een dier of zelfs een mens geeft de geest gronding en zeker in het geval dat er een mens of dier gebruikt wordt, kunnen ook ander krachten van het overleden offer gebruikt worden. Ook een wezen vereren geeft het kracht en gronding. Op zulke manieren dringen onze vijanden onze golfclub binnen en veranderen onze regels om ons te schaden. Ze hebben vele duizenden jaren de tijd genomen en zijn ondertussen de baas geworden van onze club.

Zo hoe zit het nu met onze vrienden? Ze stappen in hun ruimteschepen, vliegen naar ons toe, ruimen alle obstakels op en helpen ons! Ha ha als je veel films gezien hebt als Star Trek dan zou je dat wel geloven. Ik weet, dat velen geloven dat de vloot van de galactische federatie in de ruimte klaar staat en nog even staat te wachten tot wij klaar zijn met onze persoonlijke ontwikkeling. Ja je moet je goed aan de goddelijke regels houden. Ik wil niet proberen grappig te doen, maar zo werkt het gewoon niet. De werkelijkheid, die ik in de sessies beleef ziet er heel anders uit. Er is een geweldig grote groep wezens, in kleine en grote groepen, die proberen hier voet aan de grond te krijgen en proberen genoeg gronding te krijgen om in onze werkelijkheid hun werk te kunnen doen. Onder hen zijn wezens met geweldige talenten, die ze echter niet kunnen gebruiken als ze hier niet gronden kunnen. De afweerdienst van onze vijanden zorgt ervoor dat deze wezens geen voet aan de grond krijgen. Dat is een van de belangrijkste wapens van de duisternis tegen ons, ons te isoleren van gronding en aarde energie.

Onze vrienden hebben het toch al niet gemakkelijk om zich te gronden. Misschien komt het omdat ze niet al duizenden jaren bezig zijn om zich tussen ons te mengen. Hoe het ook zij, dat wat ze klaarblijkelijk doen moeten, is proberen minimaal één van hen op aarde te laten incarneren als mens. Dat gebeurt niet nu pas, dat is de laatste tientallen jaren al bezig. Dat betekent dat er hier al een aantal mensen rondlopen die hier zijn om gronding te krijgen en contact te houden met die wezens waar ze oorspronkelijk bij horen (maar helaas weten ze dat niet meer). Velen van hen zijn al meerdere incarnaties achter elkaar bezig om te proberen zich te gronden, te verankeren.

En hoe is het nu met deze mensen? Helaas nogal waardeloos. Degenen die ik ken zijn allemaal niet gegrond. En niet gegrond zijn is een gevaarlijke toestand. Iedere stoot energie kan ze omver blazen. Zich daarvoor te beschermen is haast onmogelijk. Degenen die ik ken zijn in slechte gezondheid en/of psychische gezondheid. Ik ken zwaar gehandicapten die geheel niet in staat zijn om te praten. Anderen liggen in coma. Als het één zou lukken zich te gronden en zich met zijn groep te verbinden, zou die ogenblikkelijk eruit springen door allerlei positieve gebeurtenissen en veranderingen, omdat deze groepen heel krachtig zijn. Maar daarom zijn ze tot nog toe allemaal gestopt en onschadelijk gemaakt.

Wij hebben enkele van deze bevriende groepen aangeboden om onze gronding te gebruiken om iets voor elkaar te krijgen, om tenminste hun geïncarneerde vrienden te helpen bevrijden. Maar het ging niet. Hun bewustzijn is teveel anders dan het onze. Ze hebben de gronding nodig van die personen die hun bewustzijn hebben.

Door ons werk hebben we een aantal methodes ontdekt waarmee ze tijdens hun incarnatie geblokkeerd zijn. De reptielen konden ze al tijdens de incarnatie beïnvloeden. Ook in hun eerste levensjaren werden deze helpers in zeer onaangename omstandigheden geboren, in een zo vijandig mogelijke omgeving als de reptielen maar konden bewerkstelligen. De ouders werden al voortijdig beïnvloed zodanig dat ze geen bescherming konden geven. De moeder werd vroeg in de zwangerschap door de grijzen ontvoerd, zodat de embryo al gemanipuleerd kon worden en geïmplanteerd. De embryo kon zelfs in een andere moeder gezet worden, eentje die de reptielen beter uit zou komen. De gronding, die een moeder automatisch aan haar baby meegeeft, werd afgesneden. Moeder en vader werden zo gemanipuleerd, dat ze alle energie uit dat kind opzogen. En als dat wezen zich uiteindelijk uit het ouderlijk huis kon bevrijden, dan waren er continu personen in de omgeving die genoeg macht hadden om deze wezens van de gronding weg te trekken.

Waarom hebben de reptielen de macht om al deze wezens vroegtijdig en succesvol af te vangen? Het antwoord daarop is verschrikkelijk eenvoudig. Ze hebben deze macht van ons – tenminste in veel gevallen. Wij hebben dit tijdens onze sessies ontdekt, waarin we probeerden bepaalde vermogens in een persoon opnieuw te activeren. Een duistere entiteit plaatste zich brutaal tussen ons en de cliënt. Wij probeerden dit wezen met hele positieve energie (die ze haten als de pest) uit de weg te ruimen. Maar deze liet zich niet verdrijven. Die heeft ons gewoon uitgelachen. Het was zijn taak om bepaalde vermogens van onze planeet weg te houden en hij had daar genoeg macht voor om dat ook te doen. Onze onderzoeken om te proberen uit te vinden waar die macht vandaan kwam leverde het volgende op: Dit wezen werd en wordt nog steeds door miljoenen mensen vereerd. Hij bezit de kracht van miljoenen mensen. (Deze mensen kwamen hoofdzakelijk uit de buurt van India in dit geval)

Dit wezen was vroeger een god of goeroe. We weten het niet precies. Er zijn nog vele andere booswichten, die zich als goeroe, god of heilige uitgegeven hebben om vereerders te verzamelen van wie ze later kracht krijgen. Een daarvan is Krisjna. Dat hebben wij direct ervaren. Krisjna brengt zijn leerlingen naar een speciaal tussenniveau, waar men zich lichter en beter voelt als normaal, maar waar men volledig zonder gronding is. Hare Krisjna jongeren zijn zonder gronding en Krisjna kan zich aan hun kracht tegoed doen.

De pas gestorven Top-Reptiel Sai Baba heeft op dezelfde manier gewerkt en heeft daarmee ook nu nog toegang tot macht.

Allen die zich als goeroe voordoen en een grote groep volgelingen kunnen verzamelen, zijn wezens van de duistere kant. Niemand uitgezonderd. Niemand van de positieve kant kan een grote groep opbouwen. Dat wordt niet toegelaten. Hij wordt tegengewerkt, geïnfiltreerd, er worden agenten en magiërs ingezet om hem te stoppen. Familieleden worden magisch aangevallen tot zij kanker ontwikkelen of een ongeluk krijgen enzovoorts. Daarom is het niet moeilijk om te zien van welke kant een spirituele leider komt: Als er veel schapen achteraan lopen, dan hoort hij niet bij ons. Dat kan ooit misschien anders worden, maar is voorlopig nog niet zover. Als het ooit zover is, dan hebben wij geen spirituele leider meer nodig. (Wanneer dat is dat kan ik niet voorspellen, dat ligt aan ons zelf.) Ook Reiki voorziet geestwezens met macht.

Ik hoop dat dit dilemma door jullie begrepen wordt, omdat het bewustzijn over dit onderwerp zich moet uitbreiden, zodat deze situatie zich verbeteren kan. Zolang deze mensen en wezens door zovelen vereerd worden, heb ik zeker geen oplossing, weet ik niet hoe wij het moeten aanpakken om weer een grotere positieve kracht op onze aarde te krijgen. De kracht van miljoenen en miljoenen vereerders werkt tegen ons en staat de buitenaardsen ter beschikking. Ook de beste kwaliteiten en superieure vermogens kunnen niet hier werken als hun eigenaren niet gegrond zijn.

Ascentie

Ik ben uiterst verstoord over al die ascentie theorieën, ascentie groepen, lichtlichaam processen voor de ascentie naar de 5e dimensie. Weet je wat deze “ascentie” veroorzaakt? Een totaal verlies van gronding! Daarom gaat het. Mensen die proberen te ascenderen zijn een gemakkelijke prooi. Iedereen zonder gronding is gemakkelijk te manipuleren. Er zijn vele begaafde spirituelen onder het ascentie volk. Hun kracht kan de aarde helaas niet meer helpen, omdat ze hun contact met de aarde opgegeven hebben en hun kracht wordt door de duistere wezens gebruikt, ook als je het niet gelooft. En terwijl je in de galactische federatie gelooft, kan je de vele echte hulptroepen niet meer zien. Zij zijn er echter toch en hebben onze hulp nodig, net zoals wij hun hulp nodig hebben.

In mijn ogen is die gedachte überhaupt een teken van onderontwikkeling, dat de spiritueel ontwikkelde mensen – van de ondergang gered worden – en de anderen, die nog niet zo ver zijn – nog een paar duizend jaar extra in een slavenbestaan op aarde verder moeten ploeteren. Ik hou niet van bijbelspreuken, maar de eersten kunnen letterlijk de laatsten zijn. Zover als ik het kan zien zegt de rol die iemand vervult niet echt veel over zijn spirituele ontwikkeling. Waarschijnlijk is het zelfs zo dat diegenen die ooit moedig tegen de duisternis vochten, nu als asociale types of knettergek hier rondlopen. Anderen durven het niet eens meer om hun speciale krachten te gebruiken, omdat ze in hun vorige leven doodgemarteld zijn en nu in een onbewust leven maar wat voor zich uit leven, zonder iets te weten over hun verleden. Deze mensen zijn ver ontwikkeld en hebben zich onderscheiden in hun strijd, en dat was hun fout waarvoor ze nu moeten boeten. Diegenen, die nu op hun redding wachten, zijn over het algemeen de echte lafaards.

En nog iets over het thema “gered worden”. Uit vele waarnemingen en contacten kan ik zeggen: De grijzen worden ook niet gered. Zij hebben hun planeet verloren op dezelfde wijze als het nu ons vergaat – door een langzame en systematische structurele verwoestende buitenaardse invloed. De grote massa van de grijzen zijn tot slaven gemaakt, genetisch gemanipuleerd, geprogrammeerd, geïmplanteerd. Zij geloven op dit moment dat ze ons moeten bevechten. Een paar hebben zich in een hoekje van het universum kunnen verstoppen, maar ze zijn allemaal in gevaar. We hebben enkelen daarvan leren kennen. Ik kan ook waarnemen, dat zij ooit een mooi ontwikkeld ras waren. (Hierover schrijf ik nog een keer een apart artikel.)

De Eindtijd.

Het idee van een eindtijd, een apocalyps is door de dracos lang geleden al in de menselijke psyche geplant. En die dracos, dat zijn de beste diepte-psychologen die er zijn, en die hebben geweten wat dat teweeg brengt: Een verlies van de aarding. Ongeacht in welke vorm iemand ook in een apocalyps gelooft, of je nu bang bent om in een vloedgolf te verdrinken, of je nu denkt je te kunnen redden op een bergtop, of je gelooft dat je kunt overleven als je voldoende spiritueel ontwikkeld bent, of je gelooft dat de galactische federatie hier op tijd komt om je te redden, of je gelooft dat je niets meer doen kan en je leeft maar verder tot het ontploft, in alle gevallen is de gronding weg, omdat al die gedachten het vertrouwen in de aarde wegnemen. En zonder gronding zijn wij bijzonder zwak en kwetsbaar. Wat er echt aankomt in de eindtijd is de macht van de dracos over de mensen. Maar als wij het voor elkaar krijgen ze eruit te gooien, dan kan onze planeet een onvoorstelbaar paradijs worden.

Indigo Kinderen

Deze mensen, die afkomstig zijn van buitenaardse groepen en hier als mensen geïncarneerd zijn, hebben niets te maken met de zogenaamde indigo kinderen. Ik snap niet wat er met die indigo’s is. Een ding is duidelijk: wie er speciale gaven meebrengt naar de aarde is op de hit-lijst van de reptielen en zal zijn hele leven moeten vechten en zich moeten verdedigen. En geen blauwe aura zal daarbij kunnen helpen. Als je echter gelooft dat je een speciale rol hebt als indigo, en je hebt geen problemen en het gaat je goed, dan klopt er absoluut iets niet!

Is alles maar een spel?

Steeds weer opnieuw proberen mensen mij te overtuigen dat alles maar een spel is. En dat je niet een kant mag kiezen, en je erbuiten moet houden. Ze denken soms dat ik mezelf gehypnotiseerd heb in mijn strijd tegen de reptielen. En als ik daarmee niet ophoud, de strijd alleen maar erger wordt. Zulke stellingen ken ik al tientallen jaren en ik heb er zelfs even kort in geloofd. Maar de mensen die dat echt geloven (en dat misschien als “verlichting” zien), verliezen daardoor hun gronding. Wie zich niet naar de aarde keert, verliest zijn gronding. Misschien denken ze wel dat ze dat niet nodig hebben, omdat ze zo dicht bij het goddelijke zijn? Ik geloof dat wie zo denkt snel zijn basis zal verliezen en spoedig niet meer in staat zal zijn zich ook maar ergens tegen te verdedigen. Bij een aantal is dat al gebeurd, met onprettige gevolgen.

Wat kan je eraan doen?

Het allerbelangrijkste: Het oplossen van je eigen karmische verstrengelingen, waarover ik in eerdere artikelen al gesproken heb. Daardoor worden je vermogens vrijgemaakt of versterkt. Overigens, wat onze vermogens betreft, het ziet ernaar uit dat de reptielen de macht hebben ons binnen grenzen te houden. Daardoor zijn wij op dit moment bijvoorbeeld niet in staat ons volledig te helen en al onze krachten te benutten. Waar die kracht vandaan komt, heb ik hierboven al uitgelegd. Hoe we dat kunnen veranderen? Geen idee!

Je kunt je leren afstemmen op de aarde en dat bewustzijn verdiepen. Wie geen buitenzintuigelijke vermogens heeft, kan zich bijvoorbeeld de aarde voorstellen als een bondgenoot en ermee praten, bijvoorbeeld over het weer dat je graag wilt hebben. Wie zijn vermogens kan gebruiken, kan dat natuurlijk ook doen, maar kan zijn vaardigheden ook gebruiken om de plaatsen op aarde waar hij is te helen. Wie niet in staat is blokkades te herkennen, kan ook de plaats vragen het je te laten zien. Bijvoorbeeld hoe ik het doe: Ik vraag altijd de plaats in te delen in drie categorieên: 1. duistere wezens, 2. duistere energieën, en 3. opgesloten getraumatiseerde zielen in die plaats. Voel dan het juiste antwoord.

Met het weer werken is ook erg belangrijk. De aarde wil ons graag een gunstig weer geven. Maar wij worden op boosaardige manier daarin gehinderd. Zij heeft onze goedaardige invloed nodig. De manier waarop je dat wilt doen, mag je zelf kiezen. Probeer het gewoon uit. Het belangrijkste is het contact. Ik kan je een tip geven: probeer alleen het weer te beïnvloeden in je eigen omgeving. Je kan niet de droogte in Afrika stoppen als je er niet zelf woont. Waar je woont, daar kan je elke storm stoppen, elke droogte beëindigen enzovoorts. Dat is mijn ervaring in de laatste jaren.

De situatie is ernstig en gevaarlijk, maar je hoeft geen onnodige angst te hebben, vooral niet over die 2012 hoax. Het is het doel van onze vijanden om angst te creëren. Er bestaat geen natuurlijke en geen goddelijke apocalyps. Onze vijanden proberen ons een apocalyps aan te praten. En als wij dat begrijpen, dan kunnen we meer daartegen ondernemen.

Ik weet dat er individuen zijn en kleine groepen, die door eigen zoeken de waarheid zeer dicht genaderd zijn en zich ook zeer bewust bezig houden met het helen van de mensheid en de planeten. Dat brengt veel goeds. Maar de grote doorbraak is nog niet in zicht.

Franz Erdl

Vertaling: René


 

 

 

up