Home
 
De macht van de slang

door Franz Erdl 

vertaald door: Anti-Zion2012 2012/08/23*Inhoud:*

 

Eerste info:

22 September 2011

Vervolg:

27 September 2011

Gedachten over de nieuwe inzichten:

30 September 2011


 

*Eerste info*
* 22. 9. 2011*


De laatste twee weken waren me de weken wel. In onderzoek- en helingsessies zijn we op zóveel informatie over slangen gestuit als nooit tevoren. Of het nu was bij sessies met mensen, met natuurwezens of met buitenaardsen, overal kwamen slangen voor. Preciezer uitgedrukt, het gaat om multidimensionele buitenaardse slangen. Voor ons duiken ze in ieder geval alleen in astrale vorm op, maar ze zijn niet daartoe beperkt. Deze slangen moeten niet verward worden met onze aardse slangen en hun astrale zielen-delen.

*Het kan zo zijn, dat de slangen meer macht en invloed hebben dan de Drako’s en Repto’s en de ons tot nu toe bekende wezens.*

Er zijn aanwijzingen, dat ze misschien ook Drako’s en Repto’s door middel van bewustzijnscontrole sturen. Ons mensen sturen ze in ieder geval en het lijkt erop, dat er geen mensen zonder slangen zijn. Of in ieder geval is er nauwelijks iemand, die niet onder de invloed van een slang staat.

Waarom is dit onderwerp niet al lang langsgekomen? Ik heb daarover reeds geschreven in “Belevenissen met buitenaardsen”, in het Hoofdstuk Slangen. Ze zijn erin gespecialiseerd, zich onvindbaar te maken en ze zijn er extreem goed in om het bewustzijn van andere wezens te manipuleren. Dat wil zeggen, wanneer men ze wil vinden, beginnen ze met afleiding, geestelijke beneveling en verdraaiing van de waarneming.

En ik merk het zelfs hier, terwijl ik dit artikel schrijf, hoe ik tegenwind krijg. Hun grote truc sinds duizenden jaren, om ongezien op de achtergrond te werken, zal zijn kracht verliezen, wanneer deze informatie rondgaat. Natuurlijk willen ze dat verhinderen of tenminste vertragen zolang het gaat.

Ik heb in andere artikelen geschreven, dat de Repto’s ruzie tussen man en vrouw creëren door gemanipuleerde misverstanden. Dat klopt wel. Dat doen ze. Echter, de dagelijkse, constante, communicatie-chaos komt door de slangen. En dat heeft een bepaalde reden. De slangen zijn ergens vast geïnstalleerd, in de meeste mensen of ook wel in plaatsen. Wanneer slangen in het onderlichaam van een vrouw “wonen”, wat vaak het geval is, zijn er eindeloos partnerproblemen. De slang wil de Moeder-essentie van het onderlichaam voor zichzelf hebben, eventueel ook voor het kweken van nageslacht, en wil deze energie niet met een man delen.

In dit opzicht is het paradijs-verhaal van de Bijbel helemaal niet zo verkeerd. De slang bracht scheiding tussen man en vrouw. Dat de slang het oorspronkelijke paradijs vernietigd heeft is ook correct. Want, zoals wij van natuurwezens hebben vernomen, er was ooit een paradijselijk samenwerken van mensen, natuurwezens, aardse astrale wezens en de Aardeziel. We leefden in een volop functionerende symbiose, die voor allen winst betekende. De harmonie werd door de slangen op de meest achterbakse manier verstoord. Met hun manipulatieve vaardigheden schiepen zij wantrouwen, nijd, jaloezie, afgunst, misverstaan, ruzie tot en met het wederzijds bevechten.

Wij hebben waarnemingen die laten zien, dat de slangen door een ander buitenaards ras gebracht werden. Dit ras laat zich echter niet zien. We tasten hier nog zeer in het duister. Misschien is het op dit moment ook niet belangrijk.

De Cobra schijnt in de Slangenhiërarchie helemaal bovenaan te staan. Wij hebben gezien, hoe een Cobra buiten de tijd kan handelen. Ze heeft in enige tijdsperiode een tempel laten bouwen. Daar heeft zij zielen-delen opgeslagen van mensen, die men aan haar geofferd heeft. Zij heeft uit deze tempel zielen-energieën gehaald, om daarmee naar het verleden te gaan, in dit geval naar Atlantis, om daar schade aan te richten. Of alle slangen dat kunnen weten we niet.

Ik heb in het hoofdstuk over Repto’s geschreven, dat wij een Repto, die naar de goede kant wilde overlopen, bevrijd en geheeld hebben. Nu dook hij na een week nog een keer op, want hij was nog niet geheel vrij. Aangezien wij net nieuwe inzichten hadden over de slangen stelde ik voor, om bij hem naar een slang te zoeken. En zo was het dus ook. In hem zat nog een slang en die moesten wij eruit halen en toen was hij vrij. Men zou kunnen vermoeden, dat de Repto’s vol slangen zitten en misschien daardoor zo boosaardig blijven. Wij zullen dit verder onderzoeken.

In de loop van dezelfde sessie kwamen wij bij een plaats in een grot, waar rituelen van de slangensekte uitgevoerd werden. Zonder duidelijke samenhang ‘bracht’ dit Martina ineens naar New York. Wat moest zij daar? Daar stond ze nu. Na een tijdje vertoonde zich een monstergolf, die op New York af kwam. En er verscheen een reusachtige Cobra, groter dan het grootste gebouw. En haar boodschap was: “Dit ligt in onze macht”. Wij weten niet, of het klopt, of dat zij ons slechts bang wilde maken.

Wij nemen aan, dat zij zich beperken tot het manipuleren en andere wezens handelingen laten verrichten, of dit nu Repto’s, Grijzen of mensen zijn, en dat zij hun macht met de hulp van deze wezens uitoefenen. Ik heb het vermoeden, dat de cultus van de slangensekte ook tegenwoordig nog krachtig bedreven wordt (bepaaldelijk ook in New York), want hij zal zijn trouwste dienaren veel geld en schijnbare macht geven.

Ik beëindig dit artikel nu hier, zodat ik het vandaag nog kan publiceren. Het moet snel in de openbaarheid. Ik zal in de loop van de tijd zeker nog meer informatie toevoegen.

Franz Erdl*Vervolg 27 september 2011*

Hallo mensen! Op dit moment gebeuren er echt spannende dingen. Ons wereldbeeld verandert alweer, maar wel in een vorm, die mij aanspreekt. De verandering is nog niet bewezen; het zou er als volgt uit kunnen zien:

*Repto’s en mensen zijn gezamenlijk slachtoffer van de buitenaardse  Slangen.
*
* Repto’s staan onder bewustzijnscontrole van de Slangen.*
* Repto’s hebben een ziel en kunnen daarom geheeld worden.*

De heling van de Repto’s zou als voorwaarde hebben, dat de Slangen overwonnen moeten worden, en als gevolg, dat in een kettingreactie alle andere buitenaardsen, alle mensen en alle aardwezens geheeld zouden worden.

Een groep van meerdere honderden Repto’s, duistere Draken, Drako’s en anderen heeft aangeboden om mee te strijden met ons en mede te helen. De totaalindruk van deze groep was weliswaar donker en de meeste wezens hadden een eerder angst inboezemend uiterlijk maar qua gevoel waren deze wezens in orde. Ja, ze voelden goed aan. Ze zochten geen heling maar boden hun samenwerking aan. Toch hebben we niet overhaast gereageerd. We kunnen geen risico nemen en hebben tijd genomen om erover na te denken en te voelen. We moeten deze groep nog preciezer uittesten en erover nadenken hoe we ze kunnen uittesten. We willen in geen enkele val trappen.

Een basisprincipe, dat door de Slangen wordt gebruikt, is de demonisering van hun vijanden. Dat betekent, dat dappere vrijheidsstrijders door de magische krachten van de Slangen voor de andere wezens worden neergezet als bijzonder kwaadaardig. Dat doen ze met mensen en ook met Repto’s en Drako’s. Het gaat hierbij om zeer positieve wezens, die echter in de hele wereld een demonische reputatie hebben. Niet te verwarren met de meeste Repto’s, die door Mindcontrol al helemaal niet meer weten, dat zij eigenlijk positieve wezens zijn. Met dit type moet verder heel voorzichtig worden omgegaan en is geen samenwerking mogelijk totdat zij van hun Slangen bevrijd zijn.

Zo, nu enkele belevenissen van de afgelopen dagen, die onze bovenstaande vermoedens bevestigen:

Helingsessie. Een Slang is in de buikholte gevonden. Een Repto, die in relatie staat tot de Slang, blijft in de buurt. Hij is negatief, maar hij stoort ons in ieder geval niet. De ruimte waarin de Slang zich ophield was eerst onzichtbaar, maar toen wij doorgingen met zoeken, zag het eruit als een mooi licht. Beide waren bedrog. Daarna kwam de waarheid naar voren. Er was daar iets kouds en wits en daaromheen een Slang, zo te zien nog niet geheel uitgegroeid. Het witte in het midden scheen als voeding voor haar te dienen.

Wij begonnen positieve energie op de Slang te richten. Dat werkt weliswaar, maar kan bij Slangen echter een langdurige onderneming worden. We zagen ook zo snel geen effect. Toen kwam de witte Slang (zie Wezens van de Aarde <
http://psitalent.de/Erdwesen.htm>) en maakte zich meester van de andere. Na korte tijd zagen we alleen nog zwarte restanten en het koude witte in het midden. De cliënt voelde zich nog altijd niet goed in de buikholte. Wij prakkiseerden. Wat viel er nog te doen? Martina had het geniale idee: Is het witte een zielen-deel van iemand? Heeft men de jonge Slang een ziel als voedsel meegegeven? Juist, het antwoord kwam door de voelbare energie, die ook meteen dit zielen-deel begon te helen.

Toen kwam er nog meer informatie. Dit was de ziel van de Repto, die in de buurt stond. Het duurde even totdat alle traumata opgelost waren en toen keek een vriendelijke, allerdankbaarste Repto ons aan. Hij doorstroomde ons allemaal nog met een liefdevolle, dankbare energie en verliet ons toen. Deze belevenis was ongelooflijk mooi en gaf ons moed om nog meer Repto’s te
willen helen.

Ik heb weliswaar nog meer onderwerpen, speciaal over demonisering, maar over dit wat ik hierboven heb geschreven moet men eerst maar eens nadenken. Tot gauw*Gedachten over de nieuwe inzichten*
* 30 September*


Tot nu toe waren Repto’s en Drako’s de slechteriken. Nu weten wij, dat de Slangen daarachter zitten. Ja, en? Het verschil is enorm. We weten nu, dat Repto’s en Drako’s slachtoffer zijn, net zoals wij. Maar het gaat nog veel verder. Onze ervaringen tot nu toe hebben ons ervan weerhouden om Repto’s te helen, die zich agressief naar ons gedragen. Hoe dan ook, want helende energie heeft dusverre alleen ertoe gediend om ze te verjagen, maar niet om ze te genezen.

Dat is nu anders. Wij hebben begrepen, dat het de Slang in de Repto is, die hen laat uitvallen. Wanneer wij direct de Slang in de Repto aanpakken, dan kunnen wij hem genezen. We hebben dat vandaag gedaan, bij een Repto, die was afgesteld om mij te bewaken. Slang eruit en dan staat de Repto daar en weet niet wat er aan de hand is. Stel je voor, dat jullie de Slangen van Angela Merkel eruit trekken! Wanneer al deze verdraaide aandrijvingskrachten opeens wegvallen, dan zal zij ook eerst maar dom staan te kijken, of…? Wie ben ik? Wat wil ik?

Ondanks de verwarring zal het bestaan zonder Slang wel aangenamer aanvoelen. Daarom liet de Repto zich door ons ook verder behandelen, totdat hij dankbaar wegging. Onze theorie, dat we nu Repto’s kunnen omturnen, heeft zich in de praktijk nu bevestigd.

Daarmee openen zich geheel nieuwe mogelijkheden voor hoe dit universum gered kan worden. Tot nu toe vermoedde ik, dat men de Repto’s blijvend van hier moest wegjagen, magisch verbannen of zoiets. Het had geen zin om hen te doden; ze hebben net als wij een onsterfelijke ziel en zullen in enigerlei vorm voortbestaan. Dus moesten zij verbannen worden, opdat wij in vrede kunnen leven. Maar dat voelt voor mij niet goed. En wie heeft de vaardigheid om ze te verbannen? Wij? Andere buitenaardsen?

En hoe is dat met de Slangen? Hebben we daar niet hetzelfde probleem? Onze ervaringen tot nu toe zeggen: „Nee“. Slangen lijken geen ziel te hebben. Men kan ze vernietigen, absorberen en dan zijn ze weg! Gewoon weg! Wij weten niet, of dit voor alle Slangen geldt, maar tot nu toe ziet het er zo uit. En ik moet het hier nog eens zeggen: Deze soort van oplossing bevalt me. De Slangen komen op de afvalhoop en Repto’s, Drako’s, Sprinkhaanachtigen, Grijzen en Mensen worden geheeld. Zij leven voortaan zonder vervalsingen, zonder boosaardigheid in wederzijdse ondersteuning. Dat wordt onvoorstelbaar mooi.

Op deze oplossing ben ik verliefd geworden, ik ben helemaal gek hiervan. Iets anders komt helemaal niet meer “in Frage”. Ammehoela, mij door een Galactische Federatie laten afhalen of zo. Gaat echt niet gebeuren.

Zit er achter de Slangen nog iets ergers, machtigers? Is het konijnenhol nog dieper? Ik denk van niet. Ook de mysterieuze buitenaardsen, die de Slangen hierheen hebben gebracht, zijn naar mijn mening alleen maar door de Slangen gebruikt voor het vervoer hierheen. Als zij degenen zijn die aan de touwtjes trekken, dan zouden deze buitenaardsen al lang weer een keer opgedoken zijn. Deze gedachtegang brengt mij erop, dat de Slangen ook andere sterrenstelsels of dimensies overvallen hebben. Daar zouden nog enkele toekomstige werkgebieden kunnen zijn!

De actuele situatie is zo, dat wij in staat zijn om Slangen te elimineren. Maar wanneer wij wezens of mensen willen bevrijden, die bij de Slangen op de zwarte lijst staan, dan kunnen ze ons tegen een muur aan laten lopen. Dan gaat er niets. Ik neem aan

 

 

 

up