Home

 

 

Sítě moci

Část č. 12

Franz Erdl

24. únor 2013 

 

Pečetě, štíty a zamlžení

Rád bych tyto tři složky znovu zcela zevrubně objasnil, neboť se mi jeví jako základní bezpečnostní pilíře sítě moci mocenské elity anunakiů. Některé části zde budou patrně zajímat jen ty, co chtějí i vyřazovat stanice z provozu. 

Pečetě

Co mě momentálně téměř dohání k šílenství, jsou bytosti v základnách chráněné štíty. To, co jsem objasnil jako princip matrjošky, ty mnohastupňové štíty, bych rád znova nově definoval.

Věci samotné se zdá být jedno, jak ji pojmenuju. Můžu ji jmenovat různě, její zrušení přesto funguje. Rozhodl jsem se, že budu používat slovo „pečeť“. V mnoha stanicích je, jak se zdá, jedna bytost nebo malá skupina bytostí, jež jsou vícenásobně zapečetěny. Například může existovat bytost, jež byla zapečetěna devadesátkrát. Zpočátku jsem ten jev vnímal jako 90 jednotlivých bytostí. Těch 90 bytostí jsem zhojil, což mi umožnilo tu základnu zavřít. Ale funguje to stejně dobře, když zruším 90 takových pečetí na jedné bytosti. Pokoušel jsem se zjistit, jak je tomu ve skutečnosti, ale zatím neúspěšně.

Protože to tedy není důležité, zůstávám u té představy s těmi pečetěmi. Jak je výše objasněno, ve stanici většinou je nějaká bytost a někdy nějaká malá skupina bytostí, jež mají spoustu pečetí, které je všechny třeba odstranit. Tu stanici nelze zavřít, když ty pečetě nejsou odstraněné.

Mně se to jednoznačně jeví jako podstatný prvek zabezpečení jakékoli stanice. Vždyť je mnoho stanic bez nádrže na duše, která už svou komplexností funguje jako zabezpečení. Tyto stanice by jinak nebyly nijak zabezpečeny. Do nich lze vejít, všechny její zaměstnance zhojit a stanici zavřít. A už jsem se skutečně s takovými stanicemi setkal, jež lze zavřít za dvě minuty.

U důležitějších stanic se patrně používají vícenásobně zapečetěné bytosti. Rušení těchto pečetí mě momentálně ještě stojí hodně času a energie. Moji metodu lze možná ještě podstatně zlepšit a zjednodušit, ale nemá prostě zatím nic lepšího. Vypadá takto:

  • zkusím stanici zavřít – nejde to.

  • Prověřím, zda je tam nějaký anunaki nebo démon – výsledek: není.

  • Zeptám se, zda je tam nějaká zapečetěná bytost – Ano – zakleju.

  • Pak oslovuji každou pečeť,

  • tedy pečeť č. 1 (nebo stupeň č. 1) nebo prostě jen č. 1,

  • načež přijde miniaturní vlna energie do nohou,

  • pak mohu říci „zhojit“ nebo „vymazat“ nebo neřeknu nic,

  • pak ta vlna postoupí o maličký kousek výš.

  • Pak mohu oslovit pečeť č. 2 a pokračuje to jako u č. 1.

Občas si při likvidaci pečetí vytvořím dvousekundový rytmus. Ale pak se to zase zadrhne. Někdy se musím vrátit o čtyři stupně zpátky, protože nějaká pečeť o něco níž ještě nebyla správně rozpečetěná. Někdy si myslím, že už jsem dosáhl koncového čísla. Pak zkusím stanici zavřít a přijde také energie. Ale pak přijde můj závěrečný dotaz: „Je stanice zavřená?“ a neděje se nic. Radoval jsem se příliš brzy. Což znamená pokračovat v rozpečeťování pečetí.

Ano, stojí to spoustu energie a přivádí mě to téměř k zoufalství. Ale pak přece jen přijde koncové číslo a stanici lze zavřít. 

Koncové číslo

Nejvyšší koncová čísla jsem zatím našel u stanic, které zabezpečují implantáty. 60, 90, 120, 150 a 180 se dosud vyskytlo, což ale nemusí znamenat, že nemohou být i čísla vyšší. Je zajímavé, že tato čísla jsou násobky čísla 30. A desítkový systém se ukazuje i u jiných čísel. 70 bylo zatím maximum u stanic, které zabezpečují hmyz. 20 se často vyskytovalo u jiných stanic. Dnes měla jedna stanice 160 pečetí.

Já podle toho soudím, že anunakiové mají na každé z obou svých rukou 5 prstů, jako my. Protože se ukázalo, že dvojkový princip (2, 4, 8, 16...) u nádrží na duše vznikl z principu jejich členění na cely. Nemá to tedy nic společného s tím, jak na prstech odpočítávají. 

Metoda

Velice by se mi hodila nějaká jiná metoda. Zatím na každou pečeť potřebuju malou dávku tekoucí energie. Zahájit tento tok energie 180 krát vyžaduje soustředění, energii a také tělesnou sílu, protože ten tok energie přichází rychleji, když mávám pažemi. Je to něco jako aerobik.

Bylo by zajímavé zjistit, zda by bylo možné nahradit to nějakým programem nebo nějakým radionickým přípravkem. Taková metoda totiž musí obstát u závěrečné prověrky otázkou: „Je ta stanice zavřená?“ A definitivní závěrečná prověrka spočívá v dotazech: „Jsou všechny stanice, které zabezpečují tento implantát, zavřené?“ „Byl implantát odstraněn?“ „Vnímá pacient příslušný rozdíl?“ Pokud se podaří zhojit, pak lze takové vlastní metodě důvěřovat. 

Štíty

Velké hlavy, hadi, hmyz a implantáty jsou bytosti a věci, které jsou chráněny štíty. Nikoli obecně, jen když mají určitou důležitost.

Zažívám to a slýchám od mnoha jiných. Odstraní něco ze svého těla, dostanou hlášení o úspěchu a od určité chvíle je to znovu tady. Domnívám se, že to nikdy nebylo skutečně pryč. Buď to nelze odstranit, nebo se to vrací. To je typické pro štíty, na základě mé dosavadní zkušenosti.

Štíty pocházejí ve zcela vzácných případech od mágů, ale jinak téměř vždy ze stanic. Jak se stanice vyřazují z provozu, je uvedeno nahoře. Jsou stanice chráněné štítem z nějaké jiné stanice. Do takových stanic vstoupit nelze. Nejprve se musí vstoupit do té stanice, která vytváří daný štít, a vyřadit ji z provozu. Když jsou takové stanice vyřazeny z provozu, nejprve je nutné prověřit, zda je tam ještě nějaký jiný štít. Dva štíty pro jeden implantát jsou zcela běžné.

Právě jsem měl případ, kde jsem v jedné předtím osvobozené části duše našel nějaký implantát. Byl tam proto, aby zabránil proudění duševní energie. Tato energie je základním předpokladem, když člověk chce rozvíjet své schopnosti. A proto byl tento implantát zabezpečen dvakrát. Jednou stanicí se 150 a jednou stanicí se 180 pečetěmi. 

Zamlžení

Člověk pomocí dotazování nebo jasnovidění, podle toho, jaké má schopnosti, hledá původ nějakého problému. Zkouší vše, co by se mohlo hodit, ale nic nereaguje. Zde je třeba položit si otázku: „Je původ toho problému zamlžován?"

Pokud přijde odpověď: „Ano“, pak lze předpokládat, že za to odpovídá nějaká stanice. Tuto stanici pak podle výše uvedeného schématu vyřadit z provozu, pak by ta mlha měla zmizet. Neměl jsem dosud ještě žádné dvojnásobné zamlžení. Nyní se lze dotázat, odkud ten problém pochází a většinou se, myslím, jako příčina vynoří nějaká stanice.

Jeden příklad z dneška: zamlžovací stanice: 90 pečetí, stanice vytvářející problém: 60 pečetí. Aby se zjistilo, zda je takový problém definitivně vyřešen, musí nejprve uplynout nějaký čas.

Pro mě je tento objev opět jedním krokem, který přispívá k tomu, že dosud nehojitelné problémy lze řešit. Ne vždy, když se nenachází žádné řešení něčeho, má na tom vinu nějaká zamlžovací stanice. Někdy se prostě kladou nesprávné otázky.

Včera večer jsem také u jednoho tématu dlouho nekladl správné otázky. Hledal jsem, odkud pocházejí určité u Karin stále se objevující obavy. Jasné bylo, že nepocházejí z ní samé. Také se ukázalo, že nejsou komického původu, nýbrž že na Karin dopadají nyní. Nebyla to ale magie, ani milab (zmanipulovaný, jinými osobami dálkově řízený člověk, pozn. překl.), ani žádná základna. Ukázalo se, že to jsou bytosti. Ale nebyli to mimozemšťané, ani démoni a ani žádní lidé. V tu chvíli mě napadlo, že se tady něco zamlžuje. To ale nesouhlasilo. Šlo o zemřelé, kteří byli s Karin ve stejné nádrži na duše. Na tuto myšlenku jsem zkrátka nepřišel tak rychle. 

Moje implantáty

Pomocí té nové techniky jsem už u sebe dokázal zrušit několik implantátů. Stále ale ještě nějaké mám. Téměř všechny v hlavě. Byl tam nějaký exemplář hmyzu v oblasti nosní dutiny a čelních dutin. Byl chráněný štítem. Po vypnutí základny, která ten štít poskytovala (s pečetěmi), jsem rozdíl postřehl už za několik minut. Mnohem lépe dýchám. Tato oblast byla napadena ještě dvakrát. Projevilo se to jako záchvat kýchání. Vždy jsem to zrušil, ale už jsem zase zapomněl, co to vlastně bylo. Černá magie to nebyla, s tou nedávno přestali.

Do tlustého implantátu, který seděl u mého pravého spánku, jsem se pustil minulou neděli. Jako vždy hlavní práce spočívala ve zrušení pečetí stanice, která ho kryla štítem. Bylo jich 480. Skoro jsem tomu nechtěl věřit. Prostě to nebralo konec. Pracoval jsem na tom myslím dvakrát, vždy dvě hodiny. Moc se mi nechce dělat ještě někdy něco takového. Je to naprosto vyčerpávající. S takovými věcmi se na mě prosím neobracejte! Stojí mě to celý jeden den mého života. 

Tak a ještě několik úplně jiných témat: 

Reinkarnace na jiných planetách?

To se vynořilo úplně nově. Jistá osoba, jejíž duše pocházela odněkud mimo Země, měla mimozemský původ, měla několik částí duše uvězněných, tyto všechny pocházely z její původní planety. Na otázku: „Existuje tam také znovuzrození?“ přišla odpověď „Ano“. Ta planeta je v naší galaxii. Víc nevím. Je to ale zajímavé téma, o němž bych toho rád věděl víc. 

Rušení komunikace přes Skype ze základny anunakiů ve vesmíru

Jedno hojivé sedění minulý týden bylo narušeno, když jsme po úvodním rozhovoru chtěli zahájit hojení. V okamžiku, kdy jsem chtěl začít, přestalo být možné komunikovat. Druh to poruchy byl nový, jako když jsou na zlomky toho řečeného pokládány různé tóny. Prověrka rychlosti mi ale potvrdila, že můj internet byl naprosto v pořádku. Našel jsem potom jednu vesmírnou základnu anunakiů, která za to asi mohla. Chvíli mi trvalo smazat pečetě té stanice, pak jsem ji dokázal vypnout. Trvalo to ještě dvě minuty, pak proběhl zbytek toho sedění už bez poruch. Ten úspěch samotný byl pro mě krásným zážitkem. 

Velryby z hvězdy Antares

Před nějakou dobou jsem objevil, že velryby a delfíni nepocházejí z naší planety. Tento týden byl na řadě kdosi, kdo má silný vztah k velrybám a také silný vztah k slunečnímu systému hvězdy Antares (rudý obr o průměru 500 krát větším, než má naše Slunce). Na otázku, zda někdy žil na hvězdě Antares, přišla odpověď: „Ne". Ale ten vztah vznikl přes velryby, protože se ukázalo, že duše velryb pocházejí z hvězdy Antares. Snad z některé planety jejího planetárního systému, to nevím.

Delfíni ale nepocházejí z hvězdy Antares. Pocházejí ale z naší galaxie. Myslím si, že prostě znám příliš málo planet, než abych to vyzkoumal přesněji. Hopla, právě jsem si naléhavě vzpomněl na Sírius a přišla energie.

Zajímalo mě, jak je na tom mnoho dalších našich zvířecích druhů. Odkud jednotlivě pocházejí. Dosud jsem se domníval, že všechny jsou pozemští tvorové. Ale už jsem objevil, že kočky a také koně odtud nejsou.

Z dalších zkoumání vyplynulo, že naše domácí zvířata obecně nepocházejí odtud. Sblížit se s člověkem v podobě domácího zvířete se zdá být u mimozemských ras oblíbené. Jak se zdá, studují náš způsob bytí, než se rozhodnou, zda se chtějí stát člověkem, nebo nechtějí.

Takže z cizích planet pocházejí: psi, kočky, koně, ale také zvířata vhodná jako domácí mazlíčci, jako jsou králíci, morčata a křečci.

I když mě teď prohlásíte za pomatence, pár zvířat zde podle jejich původu uvedu. Je to jen několik příkladů:

duše z jiných planet:

prasata, krysy, sovy, papoušci, sloni afričtí, některé druhy žiraf, šelmy kočkovité,

pozemské duše:

krávy, zpěvné ptactvo, sloni indičtí, některé druhy žiraf, lvi (kupodivu).

U slonů a žiraf přišla ozvěna na slova Země i mimozemský. V žirafách nevím dost dobře, podle čeho je má rozlišovat. U slonů přišly jasné výsledky. Lvi přicházejí jednoznačně jako pozemské duše, což mě velmi udivuje. Byl bych si býval myslel, že v nich jsou lví duše z té jiné galaxie.

Kdo má zájem, ať vyzkoumá původ dalších zvířat. Svoje přehledy o tom mi prosím pošlete. Já ty výsledky tady zveřejním.

Dosavadní výsledky týkající se duší zvířat nás velmi nabádají uvažovat a změnit způsoby uvažování. U nádrží na duše se už nebudu moci prostě dotázat, zda jsou v nich zvířata. Přinejmenším budu muset rozlišovat, odkud pocházejí jejich duše.

 


 

^^^