Home
 

 

Ervaringen met buitenaardsen – Deel 2

door Franz Erdl   8/2011

vertaald door: Anti-Zion2012    2012/09/27

 

DEEL 1

Repto’s

Ik schuif het schrijven van dit hoofdstuk al een hele tijd voor me uit. Ik merk, dat ik eenvoudigweg geen zin heb om over die jongens te schrijven. Ik heb in andere artikelen al veel over Repto’s geschreven en ik wil hier ook geen wetenschappelijke verhandeling over  Repto’s geven, maar enkel een paar nuttige zaken melden voor mensen, die eventueel met deze wezens te maken hebben.

Verschijningsvormen

De meesten, die wij gezien hebben komen overeen met de standaard-Repto – twee benen, twee armen, het gezicht – een mengeling van Hagedissen en Grijzen (misschien lukt het Martina om er een te schilderen) en heel groot. De grootte is in het astrale moeilijk te schatten – andere bronnen berichten over meer dan 3 meter, wat best kan kloppen. Geur: van verrotting/rotte eieren (voor wie ze astraal kan ruiken).

Er zijn andere vormen, die echter veel minder vaak bij ons zijn verschenen. Soms gelijkend op een krokodil en soms meer als een dinosaurus. Iemand heeft mij bericht over een Repto met een slangen-onderlichaam (hoe loopt die?). Misschien zijn sommige van deze wezens slechts astrale wezens. Dat is moeilijk te bepalen.

De grote massa (die wij tot nu toe konden zien) is negatief. Er lijken heel weinig uitzonderingen daarop te zijn. Er zijn daadwerkelijk al twee Repto’s opgedoken die hielpen.  Maar daar moet men maar niet op rekenen; wij hebben in meer dan twee jaar geen positieve Repto meegemaakt.

Hun uitstraling is koud, glad en vals. Men voelt hun boosaardigheid meestal niet, maar het zijn veelal andere wezens die hun boosaardigheid uitstralen. Maar ook met betrekking tot de uitstraling zijn er uitzonderingen.

Hoe voelt het, waneer men een Repto in zijn nabijheid heeft?

Ik geloof, dat dat afhangt van wat de Repto van plan is. Gewoonlijk werkt hij hetzelfde als de Grijzen en creëert ruzie. De mensen raken verwikkeld in misverstanden en maken ruzie. De Repto kan met gemak onze negatieve gevoelens activeren, vooral richting depressie en agressie. Hij kan bewerkstelligen dat dingen, die wij zouden willen doen, verkeerd lopen. De Grijzen kunnen dit weliswaar ook, maar een Repto kan intensiever op onze gevoelens inwerken. Repto’s en Grijzen kunnen astrale wezens in ons lichaam zetten, voor zover wij nog zwakke plekken hebben. Een dergelijk wezen bewerkstelligt dan in het algemeen, dat wij ons permanent slecht voelen, ziek worden, het leven bergafwaarts gaat, enz.. Echter, ‘vers’ ingezette astrale wezens zijn meestal gemakkelijk te verwijderen.

Wanneer wij een astraal wezen vinden, of een Grijze of een Mantis tegenkomen, vinden wij vaak een Repto daarachter, die verantwoordelijk is voor de activiteiten is. Wij hebben tot nu toe geen wezens gevonden, die achter de Repto’s staan als hoofdverantwoordelijken. Dat wil echter niet zeggen, dat het zo is. Er wordt gezegd, dat de  Drako’s boven de Repto’s staan. Dat kan zo zijn, maar wij hebben er geen bewijs voor. Wij zijn Drako’s tegengekomen, maar niet in samenhang met anderen wezens.

Ik zie de Repto’s als projectleiders. Daarbij kunnen er kleine, maar belangrijke projecten zijn en ook hele grote. Wij hebben bijv. een Repto gezien, die voor het land Canada verantwoordelijk was. Andere Repto’s zijn slechts voor een mens aangesteld.

Repto’s houden ervan om zielendelen van mensen te vangen; ten eerste voeden ze zich met de energie daarvan en ten tweede kunnen ze ook de vaardigheden van deze zielendelen gebruiken. Een zielendeel is het onzichtbare energetische deel van de mens, dat hem zijn hele leven begeleidt, dat zich door het hele leven heen vormt en leert met de (3D-)werkelijkheid om te gaan en dat bij het sterven van het lichaam teruggaat naar zijn(oer-)ziel (of Hoger Zelf). De Repto’s zorgen echter voor onze traumatisering, wat het zielendeel zo sterk belast, dat het niet naar de ziel terug kan. Zodoende kunnen zij zielendelen van ons gevangen houden – zelfs gedurende duizenden jaren lang.

Ik wil hier nog eens naar voren brengen, dat dit gevangen houden van zielendelen geen uitzondering is. Het is de regel. Het bewerkstelligt, dat het ons aan vaardigheden ontbreekt, dat het ons aan energie ontbreekt en dat wij invloeden van buitenaardsen niet kwijtraken, omdat zij een anker hebben, waardoor zij ons steeds weer bereiken. Het los komen van dit anker is essentieel voor onze vrijheid. Mij wordt vaak gevraagd: „Hoe kan ik mij beschermen?“ en ik moet steeds weer antwoorden: „Maak je los van je oude Repto-verbindingen, anders is er geen bescherming mogelijk.“.

Ik voer geen boekhouding over mijn bevrijdingssessies en ik vergeet de ervaringen met Repto’s & Co. ook heel snel. Daarom vertel ik nu over een sessie, die pas een paar dagen geleden plaatsvond (met vriendelijke toestemming van de cliënt (C)).

De gebeurtenis waarover ik wil vertellen, is van wel een paar honderd jaar geleden. Er bestonden reeds 4-Masters (zeilschepen). In de eerste scène ziet Martina een rijke in fluweel geklede man. Deze geeft aan C een document. Wij kunnen zien, dat het een boodschap is die C moet overbrengen. Er is een Grijze aanwezig bij deze scène die in het oog houdt wat er gebeurt.

Volgende scène. C bevindt zich op een 4-Master op volle zee. Vanuit vogelperspectief kijkt een Repto op het schip neer. Er komt een storm op. Het schip zinkt. Alle mensen aan boord verdrinken. De storm heeft zichtbaar geen natuurlijke oorzaak.

Beschouwing van de gebeurtenis:

  • Interessant is, dat de storm kunstmatig opgewekt was, ofschoon er in die tijd nog geen HAARP of vergelijkbare technische omstandigheden waren. Wij mogen aannemen, dat ze de techniek om stormen te fabriceren in hun vliegobjecten bij zich hebben.

  • De boodschap mocht zijn doel niet bereiken. Dit was een politieke ingreep. De Grijze had de opdracht om de gebeurtenissen in het oog te houden en ze aan de projectleider te melden.

  • De mensen verdrinken in een toestand van angst en verdriet. Getraumatiseerd blijven de zielen(-delen) in de diepte hangen. De Repto wordt actief en bindt de zielen(-delen) in de diepte in een soort van energiegevangenis samen.

  • Via het trauma kan hij zich bij iedere verdronkene inhaken – een energie-aftapleiding leggen, waaruit hij van nu af aan meer kracht en meer vaardigheden betrekt.

Men kan ervan uitgaan, dat alle verdronkenen reeds Repto-bindingen uit eerdere levens hadden, zo ook C. Ik kan mij niet voorstellen, dat er in die tijd, net als ook nu, mensen waren zonder Repto-invloed. En wanneer er een was geweest, was hij nooit op dit schip gegaan.

Hoe kan men zich tegen Repto’s verweren?

Ik heb ergens anders geschreven, dat wij geen oplossing kunnen bieden voor het Repto-probleem. Dat klopt wel en dat klopt niet – in ieder geval wil ik hier iets gedetailleerder op het onderwerp ingaan.

Een doorslaggevende factor is, of er zielendelen van mij zijn, die onder Repto-invloed staan, hoeveel zielendelen het zijn en hoe sterk de afzonderlijke bindingen zijn. Dat is het A en O. Wanneer een groot percentage van mijn ziel in Reptohanden is, hoef ik mij geen verdedigingstechnieken aan te leren. Het zou geen enkel nut hebben.

Als mij al mijn zielendelen ter beschikking staan, dan heb ik automatisch een goede bescherming. Mijn ziel kan in dat geval een kanaal vormen, een kanaal naar de zielenoorsprong of goddelijke oorsprong, hoe het ook moge heten. In ieder geval kan men via dit kanaal een energie betrekken, die voor de Repto’s onverdraaglijk is. Echter, ook wanneer men over deze energie beschikt, proberen de Repto’s met alle trucs, met leugens en het creëren van angst en met gebruikmaking van andere mensen, jou weer van deze energie af te snijden. Dat wil zeggen, wanneer de vroegere levens geheeld zijn, begint het leerproces pas echt goed.

Het is niet in elk geval nodig dat een mens al zijn zielendelen geheeld heeft om toegang te hebben tot de energie van de Oorsprong. Sommige mensen hebben een goed heel- kanaal behouden en kunnen daarmee zichzelf en anderen bevrijden. Ik heb mensen meegemaakt, van wie de ziel nog heel onvrij is, maar die door concentratie van hun wilskracht (in de buik, niet het hoofd) Repto’s konden verjagen. Anderen hebben sterke mentale krachten en kunnen door verbeelding successen behalen. Zulke krachten zijn zeer individueel en wie deze vaardigheden niet heeft, hoeft niet eens te beginnen met oefenen. Heel eerst je ziel, is mijn advies.

De ervaringen, die Martina en ik hebben gehad zijn de volgende: In de meeste gevallen kunnen wij de opduikende Repto’s met onze zielenenergie verjagen. Wanneer een Repto niet te verjagen is, heeft hij meestal een intensieve binding met de cliënt. Binding oplossen – Repto weg. Dat werkt in heel veel gevallen. Maar – een heel grote MAAR, er zijn gevallen waarbij wij tegen een muur aanlopen. En het wordt niet altijd duidelijk, waaraan dat ligt. Wanneer iets belangrijk is voor hen kunnen ze volkomen in het ongewisse laten. Wij weten dan niet eens waarom het niet verdergaat.

Er waren andere gevallen, waar wij konden herkennen, dat een boel Repto’s, met Mantis en Grijzen in hun gevolg, tegen onze helingspogingen in gingen. Daartegen konden wij niets beginnen, maar we konden wel zien waarom dat gebeurde. Het zijn dan projecten die belangrijk zijn voor de Repto’s. Ze bevechten ons dan op zoveel gebieden gelijktijdig, dat wij niet meer weten, waar we het eerst moeten ingrijpen. Daar valt ook onder, dat zij onze techniek laten crashen. Dat wil zeggen, de computer gaat uit, het internet valt uit en dat gebeurt altijd heel opvallend op zeer cruciale momenten in de sessie. Toen wij probeerden een grote groep Repto’s, die achter een algemeen hooggeachte spirituele persoon stond, met energie aan te pakken, zetten zij, precies in een cruciale seconde, Skype op internationale basis voor meer dan 20 uur buiten functie.

Ik wijs er hier nog eens op, dat de Repto’s nog heel veel macht hebben, zolang zij als valse goden en valse goeroes (alle goeroes zijn vals) van miljoenen schapen hun kracht en bestaansrecht betrekken. Het is de misleide „vrije“ wil van deze  mensen, die mijn vrije wil, het voornemen om te helen, in de weg staat. Ze hebben onze energie nodig om macht te hebben. Zonder de medewerking van de miljoenen schapen, die nog steeds geloven, dat ze iemand of iets moeten aanbidden of vereren, zouden onze vrienden een moeilijke positie hebben.

Een ervaring, die wij vaker met Repto’s hadden was als volgt: Tijdens een sessie nemen wij een Repto waar en wij concentreren dan positieve energie op hem. De Repto creëert snel een scherm voor zichzelf ter afscherming. Na enige tijd verdwijnt de Repto, maar het is voelbaar, dat hij niet voor altijd weg is. Hetzelfde effect deed zich voor bij een Hybride – een Repto in mensenlichaam, een vrijmetselaar, die steeds weer een van onze cliënten met zwarte magie aanviel. Hij schermde zich eerst af tegen onze energie, vervolgens trok hij zich in een andere dimensie terug. Logisch, dat hij later weer in „zijn“ lichaam ging.

[Wij kunnen een mens, zoals de bovengenoemde Hybride, die zo krachtig door een Repto bezeten is, dat zijn ziel nauwelijks nog te vinden is, niet zo gemakkelijk  bevrijden. Wij hebben al veel sessies gedaan met mensen, die massief door Repto’s en andere wezens (gelijktijdig) bezeten zijn en wij hebben nog steeds niet helemaal het doel bereikt. En deze personen hebben een krachtig voornemen om vrij te worden. Bij de vrijmetselaar hebben wij daarover geen idee en we beginnen daarom nog helemaal niet aan een heling.]

Samenvattend kan men zeggen, dat men de Repto’s in de meeste gevallen met energie kan kwijtraken. Meestal is het noodzakelijk om te herkennen welk soort wezen verstorend aanwezig is. Wie het niet kan zien, kan onderzoekstechnieken gebruiken. Dan is het vaak noodzakelijk om het passende commando uit te spreken. Dat zou kunnen zijn:

  • „Ik verzoek mijn ziel helende energie op deze Repto te richten“, of

  • „Ik wil, dat de Repto met positieve energie wordt verdreven“, of

  • „Ik verjaag jou met de energie van mijn ziel“, of

  • „Ik beveel je van hier te verdwijnen“.

Astrale Repto-installatie op het aardoppervlak

Het is wel algemeen bekend, dat er onderaardse Repto-centrales zijn. Het was nieuw voor mij, dat ze ook aan de oppervlakte leven. Al tien jaar geleden viel mij op, dat ik me bij een strandwandeling op een bepaalde plaats plotseling angstig en depressief voelde. Toen wij daar een paar maanden geleden nog eens langs liepen, gebeurde hetzelfde. Karin was zelfs plotseling zo uitgeput, dat ze niet meer verder kon. Toen we thuis kwamen ging het nog steeds heel slecht met ons en aangezien wij Martina meteen konden bereiken, deden wij een onderzoek. Resultaat: er was een Repto bij ons. Wij konden hem vervolgens meteen kwijtraken, maar het interessante was, dat hij uit een soort onzichtbare gebouwen kwam die zich daar op het strand bevinden.

De installatie is enige honderden meters lang en loopt vanaf het stuk grond over het strand het water in, maar maximaal honderd meter breed. De breedte kan men precies zien, het is namelijk de enige onbebouwde strook strand in deze omgeving. Ik heb gehoord, dat de verkoop van stukken grond op deze strook zeer problematisch gaat, zodat daar tot vandaag de dag geen huis staat. Een koper is bijvoorbeeld in hetzelfde jaar overleden, waarin hij daar een stuk grond kocht. Als je het mij vraagt, zal daar nooit iemand bouwen.

De astrale Repto-installatie ziet er een beetje uit als een overheidsgebouw. (Interessant genoeg zit de plaatselijke overheid ernaast.) Je ziet daar Repto’s en Grijzen.

Deze installatie ligt een kilometer ten westen van Cabarete. Iets verderop in het oosten ligt een gelijksoortig maar groter onbebouwd stuk grond. Hier werd al door particuliere bedrijven veel geld gestopt om met grote machines de bodem te verstevigen, maar toen werd het stuk grond weer doorverkocht. Echter, ook de nieuwe eigenaren brengen er niets tot stand. Op het stuk grond bevindt zich astraal een soort technische installatie van de Grijzen. Meer konden wij niet ontdekken. Wanneer ik daar langs loop voel ik mij depressief. Dus blijf ik daar weg.

(Vervolg – 11 september 2011)

Goed dat ik dit hoofdstuk nog niet afgesloten had, want er zijn intussen nog hartverscheurende gebeurtenissen geweest, die ik absoluut moet vermelden. Pak dus jullie zakdoeken en daar gaan we.

Wij begonnen met een helingssessie en al spoedig kwam er een Repto tussen ons en de desbetreffende persoon in staan. Zodoende konden wij niets voor die persoon doen. De Repto moest weg. Maar hij ging niet weg, wat we ook probeerden. Wij hebben hem met de allerfijnste energieën beschoten – geen succes. Na ca. 45 minuten merkte Martina iets: „Hij heeft droevige ogen“, zei ze. O ja, Repto en droevige ogen, en dan? Maar het was echt zo.

Wij stelden vast, dat deze Repto positief van zin was. Hij werd normaliter met zwarte magie gevangen gehouden in een vat, dat er ongeveer uit zag als een olielamp. Verder werd hij met zwarte magie gedwongen tot het uitvoeren van bepaalde opdrachten. Opdrachtgever was de CIA. Ik sprak de woorden uit: „Ik bevrijd je van je opdracht“ en „ik bevrijd je uit je fles“ en dat heeft gewerkt. In enkele minuten veranderde de Repto met de droevige ogen in een zeer zacht en vriendelijk overkomend wezen.

Snik!

De tweede gebeurtenis was als volgt: Wij begonnen met een sessie en verbonden ons, als altijd, met de ziel van de cliënt. Dan ziet Martina, hoe de ziel een Repto voor zich uit schuift. Weer wat nieuws. En bovendien, hop, was Martina in de Repto. Ook nog nooit daar geweest. Het bleek, dat deze Repto eruit wilde stappen. Hij had er genoeg van, om slecht te doen. Hij had echter nog onze ondersteuning nodig voor zijn helingsproces. Tijdens dit proces nam ook hij zachte vormen aan. Op het eind verdween hij in veiligheid (waar dat ook moge zijn).

Drako’s of Draconiërs

Er bestaat een nauwe verwantschap tussen Drako’s en Draken. En beide soorten bestaan in het goede en het slechte. Mogelijkerwijze zijn de Draken ouder en zijn de een tweebenige mutatie van de Draken. Heel zeker zijn er heel lag geleden oorlogen geweest tussen goede en slechte Draken en er waren oorlogen tussen goede en slechte Drako’s. Wij krijgen steeds weer verwijzingen naar deze oorlogen.

Nu blijven we echter bij de Drako’s. Ontmoetingen met Drako’s waren zeldzaam. Wij konden tot nu toe niet vaststellen, dat de Drako’s in de hiërarchie boven de andere wezens staan, omdat zij nooit samen met andere wezens opgedoken zijn.  Wanneer wij een Grijze vonden, die een slechte opdracht uitvoerde, konden wij daarachter vaak een Mantis en daarachter een Repto vinden. Soms dook daarachter een van de wezens op, die wij Grootkoppen noemen. Maar die komen er later bij. Drako’s doken in deze hiërarchieketting eenvoudigweg niet op, wat echter niet uitsluit, dat ze toch de baas zouden kunnen zijn. Ontmoetingen hadden wij altijd alleen maar met individuele Drako’s, zonder enige aanhang. Ze waren ook nooit met z’n tweeën of met meer.

Klassieke Mens-Drako-strijd (zoals in de bios)

Deze ontmoeting met een Drako was werkelijk rijp voor de bioscoop. Op de een of andere manier kon deze Drako via andere mensen aan mij hangen en zich vervolgens twee dagen in mijn huis ophouden. Uiteraard ging het in deze tijd niet goed met ons. Toen ik met Martina sprak, merkte zij, dat er een Drako was. Ik hield mijn handen voor mij uit en begon hem met positieve energie te bestralen, opdat hij zou verdwijnen. Na een korte tijd merkte ik, hoe zeer belastende, donkere energie langs mijn armen en benen omhoog kroop. Deze energie was pure angst. En het was mij al gauw duidelijk, dat deze energie niet mijn hart mocht bereiken. Dat had slechte gevolgen kunnen hebben.

Ik vroeg om meer positieve energie, die ook kwam, want de angst-energie van de  Drako trok zich terug uit mijn lichaam. Ik bestraalde de Drako weer verder. Maar er gebeurde nog een keer hetzelfde. Angst kroop in mijn armen en benen. En ik kon die energie niet tegenhouden. Nogmaals stuurde ik een verzoek aan mijn ziel, om mij nu snel te helen en krachtig tegenwicht te bieden.

Na een angstige minuut gebeurde dat ook. Ik voelde de helende energie. De angst week en een paar minuten later ging de Drako weg.

Bij een ander voorval heeft men ons (Karin en mij) met behulp van zwarte magie een Drako gestuurd. Het waren mensen uit onze wijk, waarmee wij een persoonlijke vijandschap hadden. De magie kwam niet opeens. De eerste aanwijzing was, dat ik bij het achteruit rijden een muurtje niet zag. Bumper verbogen. Daarna kwamen kleine angst rillingen. Toen Karin en ik later in een apotheek stonden kwam het echt op gang. De rillingen werden zo sterk, dat mijn benen klapperden. Ik maakte Karin erop opmerkzaam, waarop het dan ook bij haar begon. Wij gingen allebei weer in de auto zitten en klapperden van angst met armen en benen.

Het was duidelijk, dat men ons met die angst overgoten had, maar ze zat in het hele lichaam en we waren niet in staat om iets aan te gaan, wat moed zou hebben gevraagd. Natuurlijk heb ik mijn ziel gevraagd om ons te bevrijden, maar het heeft uren geduurd totdat alle angst weg was. Dat was echt heftige zwarte magie. Dat er een Drako bij zat in het pakketje, is me pas later duidelijk geworden. Echter, dit trillen van angst en de totale lichamelijke zwakheid is geheel typerend voor een Drako-aanval. Ik weet niet, wat er met personen zou gebeuren die zich daartegen niet kunnen verweren. Ik vrees het ergste.

Ik heb twee mensen ontmoet, bij wie ik kon vaststellen, dat ze een Drako op de huid hadden. Beide personen hadden blijkbaar een overeenkomst met hun Drako. Zodra men een van deze personen in enigerlei vorm wil aanpakken, wordt men zwak en begint men te trillen. Een reëel voorbeeld: Ik wilde, dat mijn buurman zijn afvalbak van mijn stuk grond weghaalde. Bij de gedachte, daarheen te gaan, werd  mijn lichaam zwak en angstig. Met Karin ging het precies zo. Typerend daarbij is, dat men in het algemeen geen angst voor die persoon heeft. Pas wanneer men actief wil worden, komt de angst – meestal volkomen verrassend.

Drako’s hebben nog meer op hun repertoire dan alleen angst creëren. De Drako, die twee dagen bij mij was, heeft op een andere manier schade aangericht. Hij heeft zich onder andere aan een e-mail van mij gekoppeld om zo de computer van een vriend binnen te gaan en deze te saboteren. Zijn angstwapen is hij pas gaan gebruiken, toen hij ontdekt was en ik hem wilde verdrijven.

Positieve Drako’s

Op dit moment herinner ik me maar één positieve Drako die Martina en ik in het astrale bereik zijn tegengekomen. Zoals bij alle positieve wezens voel je de goede hart-energie en Martina beschreef bovendien een „vader“-energie in een kwaliteit en intensiteit, die wij niet kennen en ook nauwelijks kunnen beschrijven. Het moet wel een zeer oorspronkelijke energievorm zijn.

Minstens vijf positieve Drakos hebben wij in geïncarneerde vorm gevonden. Het zijn mensen als jij en ik, die vroegere levens als Drako hadden. Veel wil ik daarover helemaal niet zeggen, ter bescherming van die personen.

Draken

Er waren oorlogen tussen goede en slechte Draken. Ten eerste hebben wij vecht scenes kunnen meemaken en ten tweede zijn de goede Draken blijkbaar overwonnen en ‘ausgerottet’. Sterven kan men echter slechts in het 3D-lichaam, in het astrale bereik functioneert dat anders. De oorlogen functioneren daar ook  anders, namelijk puur op magisch niveau. En wie verliest wordt verbannen, in magie gewikkeld, geïsoleerd, geblokkeerd, getraumatiseerd, enz.

Dat zal wel de reden zijn, waarom wij alleen slechte Draken, maar geen vrij rond lopende goede Draken in het astrale niveau aantroffen. Wij hebben echter wel goede Draken gevonden – en wel meestal als geblokkeerd zielendeel van enkele mensen. Dat wil zeggen, deze mensen waren lang geleden een Draak. Hun  magische krachten zijn samen met dit Drakenzielendeel ingekapseld. Het is ons intussen gelukt om enkele Draken weer te bevrijden. En Martina is zo verliefd op deze jongens, ze kan ze nauwelijks weer loslaten.

Slechte Draken komt men wel vaker tegen. Maar zo geheel vrij lopen ze ook niet rond. Meestal zijn ze plaatsgebonden. Bijvoorbeeld, er zijn enkele katholieke kerken, waarop een dergelijke Draak zit. Hoe komt hij daar? Hij komt daar door zwarte magie en wel door de kerklieden, die zich naar de donkere kant hebben begeven. Ja, dat hebben we wel gezien. Gedurende vele eeuwen was er altijd een deel van de waardigheidsbekleders, dat uit zwarte magiërs bestond. Er waren veel eerlijke, gelovige christenen in de kerk, maar ook veel zwarte schapen.

Wat was de opdracht van deze Draken? De kerken werden bij voorkeur op krachtplekken gebouwd. De Draak was en is nog steeds bevoegd voor de krachtplekken, om het zo uit te drukken: de donkere wachters van de krachtplekken. Bovendien had hij ook nog een groter stuk rondom de kerk te bewaken. Wanneer men een dergelijke streek wil helen, moet men de Draak met de zwarte magie, die hem daar vasthoudt, uit de weg ruimen. Aan het werk mensen!

Leeuwen

Leeuwen hebben wij al een jaar lang niet meer gezien. Daarvoor kwamen ze ons vaker te hulp. Er kwamen rechtop staande, gevleugelde Leeuwen, maar ook heel normale vierbenige, zoals men ze kent. Ze verbonden zich met ons via het hartchakra. Wij konden ook alleen via de hart-energie contact met hen opnemen. Ze schijnen goed met astrale wezens om te kunnen gaan en ze hielpen ons soms om weerbarstige wezens kwijt te raken. Wij hebben geen idee waarom wij hen al langer dan een jaar niet meer gezien hebben.

Nordics

 

Nordic 3e van boven(Blonde vrouw)

Vreemd genoeg hebben wij in de twee jaar dat Martina en ik samenwerken nog nooit een Nordic aangetroffen. Wij twijfelen er al bijna aan, dat ze bestaan. Maar veel andere sensitieve personen hebben hen wel gezien. Die zijn vast niet allemaal gek.


 

Grootkoppen

Wat wij als Grootkop aanduiden, zijn wezens, die eenvoudigweg een te groot hoofd hebben, zoals een ballon en in het midden een lelijk gezicht. Meestal hadden ze 2 benen en 2 armen. Maar er was er ook een met 4 armen, zittend aan een controlepaneel. Aan een andere hingen louter toevoerslangen. Lelijk waren ze allemaal. Wij hebben de indruk, dat ze boven de Repto’s staan. Veel weten wij niet over hen.

Slangen

Over de Slangen zou men een dik boek kunnen schrijven. Als men alle informatie, die men in het astrale bereik kan vinden, op correcte manier zou verzamelen. Slangen duiken vaak op, maar zijn erg moeilijk waar te nemen. Hun negatieve invloed verschilt, maar er zijn een paar typische kenmerken. Wanneer men bij een mens een dergelijke typische invloed bemerkt, kan men ervan uitgaan, dat in deze mens een slang zit. Wanneer men dan nog voldoende doordringend naar ze boort, dwingt men ze uiteindelijk uit hun afdekking en kan men ze waarnemen. Maar gemakkelijk is dat niet.

In tegenstelling tot andere wezens lijken Slangen stationair te zijn. Andere wezens kunnen komen en gaan. Een Slang schijnt er eenvoudigweg enkel te zijn. Het leek voor ons soms alsof Slangen bijvoorbeeld door Repto’s in mensen ingezet werden, alsof men ze eenvoudigweg zou gebruiken. Er blijven veel vraagtekens. Het is ook onduidelijk, of Slangen buitenaardse wezens zijn of enkel astrale wezens.

Een Slangentype bewerkstelligt, wanneer hij in een mens zit, ongeveer het volgende: De mens is energetisch volkomen geblokkeerd. De healer lukt het niet, om de energie in de mens te laten stromen. De patiënt voelt niets van de behandeling en er gebeurt ook niets.

Een ander Slangentype werkt zo: Hij creëert primair afgunst en jaloezie. Een hang naar het creëren van intriges en het verspreiden van geruchten en leugens behoort ook tot het repertoire van deze Slangen – een giftige mengeling, die zeer veel schade binnen de mensheid veroorzaakt.

En zoals gezegd, kan men ze niet gemakkelijk vinden, ook niet door het te verzoeken. Men moet werkelijk op doordringende wijze mistbanken en afdekschermen weghalen voordat men ze eindelijk ontdekt.

Demonen

Bij de Demonen lijkt het erop, dat het veeleer astrale wezens zijn. Men ziet hen als een donkere, qua vorm ongedefinieerde, massa met een afgrijselijk gezicht ergens in deze massa. Demonen vreten zielen. Wij hebben dat bijvoorbeeld zo waargenomen: Op een plek vonden rituele offers plaats. Het zielendeel van de gedoden wordt daarop door een Demon, die onder de rituele plaats in de aarde zit, ingeslikt. Het lijkt erop, dat de Demon van de zielendelen dik en vet wordt. Hoe meer zielen hij ingeslikt heeft des te vetter wordt hij.

Blijkbaar kan men Demonen uit de weg ruimen, door de zielendelen, die in hem zitten, van magie, angst en trauma te verlossen en ze zodoende terug te leiden naar hun ziel. De Demon wordt daardoor praktisch tot nul gereduceerd.

Ik weet niet, of er nog andere soorten of andere definities van Demonen zijn. Dit is in ieder geval wat wij meerdere keren hebben beleefd. Het zou kunnen, dat de Repto’s de Demonen als zielenopslag gebruiken. Wie weet? Het schijnt, dat de  Repto’s opslagruimte-problemen krijgen. Martina had kunnen kijken in een reusachtige technische installatie van de Repto’s, die ervoor zou dienen om zielendelen op te slaan. Maar voor zover zij kon zien, functioneerde de installatie niet. Martina voelde, dat de Repto’s daar iets verkeerd deden. Misschien hebben we geluk en moet de geplande massavernietiging van mensen opgeschoven worden wegens gebrek aan opslagruimte?

Repto-Demonen

Vanaf september 2011 zijn nieuwe monster-wezens opgedoken, die wij voorheen nog nooit aangetroffen hebben. Sinds september duiken ze echter dagelijks op. Het lijkt erop, alsof men een groot ruimteschip vol met monsters hierheen heeft gebracht. Martina beschrijft hen als een mengeling van Repto, Draak en Demon. Ik kan me dat moeilijk voorstellen. Ik heb ze ook niet gezien, maar ik kan ze waarnemen. Een van deze wezens was in staat mijn technische apparaten (Noodstroomverzorging en Wifi) kapot te maken, voordat ik hem eruit kon smijten.

Ik heb zo mijn gedachten over deze wezens. Hebben de Repto’s ze nieuw gecreëerd? Is het het manusje-van-alles? Het Drakendeel hebben ze nodig voor hun magische krachten, het Demonendeel dient als zielenopslag en het Reptodeel? De Repto is de commandant en begunstigde. Hij kan zich direct bedienen van de gevangen zielen. Hoe dan ook, denk eraan om deze wezens in jullie bestel-/verzoeklijst op te nemen. Ik had het vergeten en heb daarom zeer lange tijd nodig gehad om de Repto-Demon te herkennen, die in mijn huis was.

Duivelachtige wezens

Wezens, die er precies zo uitzien als wij ons een duivel voorstellen. Rood en hoorns en zo, ja, die zijn er. Ze duiken echter zeer zelden op. Ze lijken ook niet in ons bereik te zijn. Men hoeft dus in het algemeen ook niet te vragen, of er nu een Duivel in de buurt is. Ik heb het gevoel, dat ze alleen in zeer grote donkerte kunnen bestaan en het schijnt bij ons voor hen nog niet donker genoeg te zijn. Maar daaraan wordt wel gewerkt.

Gemanipuleerde Natuurwezens

De Repto’s werken eraan, om Natuurwezens te manipuleren en voor hun doeleinden in te zetten. Natuurwezens zijn astrale wezens. Ik heb er daadwerkelijk zelf al enkele kunnen zien. In de grootste boom op mijn stuk grond zit een wezen, dat zich astraal als een fee uitdrukt. In de op een na grootste boom woont een tovenaar.

Waar ik woon, enkele kilometers landinwaarts, is een grote onderaardse installatie, waar onder andere Natuurwezens worden gemanipuleerd (Wanneer jullie Cabarete opzoeken op Google-Maps, zullen jullie zien, dat ten zuiden van Cabarete vanaf een bepaalde ‘inzoom’ alles enkel nog wazig getoond wordt, zoals bij Haarp. Dat is vanwege de installatie). De Aardeziel en de Natuurwezens zijn ontzet over deze installatie.

Hoe werken gemanipuleerde Natuurwezens?

Eerste voorbeeld: Mijn vrouw Karin loopt over ons stuk grond, buigt daarbij takken opzij en heeft plotseling een stekende, zeer heftige pijn in haar rechteroor. Een opzij gebogen tak is teruggekomen en zit met een top precies in haar oor. Stom toeval zou men kunnen denken. Maar dat kan met liefdevolle, functionerende Natuurwezens helemaal niet gebeuren. Samen met Martina hebben wij dan ook een agressief wezen gevonden. Maar blijkbaar moesten wij het niet verjagen maar helen. Na de heling hadden wij een nuttig Natuurwezen voor ons. Het was gemanipuleerd geweest.

Het tweede voorbeeld is veel erger. Ze creëren gemanipuleerde wezens, die ze op plaatsen kunnen inzetten. Ze hebben bijvoorbeeld, al vele jaren terug, een wezen op/in mijn huis gezet. Het effect van het wezen was/is zeer blokkerend. Mijn huis dat voor ¾ klaar is, kwam überhaupt niet verder. Ook voelen wij ons in het huis veel meer geblokkeerd dan erbuiten. Ik geloof, dat het ook als anker dient, dat het de andere geestwezens gemakkelijker maakt om bij ons binnen te komen. Dit wezen is zo één geworden met de muren van mijn huis, dat wij het al die jaren niet konden waarnemen.

Het probleem is nog niet opgelost, want de Repto’s schijnen genoeg wezens op voorraad te hebben en ze zetten weer een nieuwe op mij in, wanneer er een door mij geheeld wordt.

Deze lijst is zeker niet compleet en waarschijnlijk niet 100% correct. Nieuwe inzichten zal ik als Nawoord toevoegen. Maar voor nu is het wel genoeg.

Nawoord, 17 september 2012:

Dit Nawoord loopt al lang achter. Wie de artikelen van Phase 2 heeft gelezen, weet waarom. Kort na dit artikel is gebleken, dat bijna alle buitenaardse wezens geheeld kunnen worden. Uitzonderingen zijn de Slangen en Grootkoppen, daar deze blijkbaar geen ziel bezitten (Waarbij evtl. sommige Grootkoppen er een kunnen hebben. Dat is onduidelijk). Ik bestrijd de wezens niet meer, ik heel hen. Al deze wezens zijn tot slaaf gemaakt en staan onder bewustzijnscontrole. Ze zijn heel blij, wanneer men hen heelt en vaak kan ik hun overvloedige liefde voelen na de heling.

Bij de Repto-demonen is gebleken, dat het daarbij om tot demonen gemaakte aardedraken ging. Er vond een massale bevrijding plaats en daarna zijn er geen Reptodemonen meer opgedoken.

Veel details daarover zijn in Phase 2 te vinden.

 

 

 

up