Home

 

 

Sítě moci

Část č. 15

Franz Erdl

10. březen 2013 

 

Ultimativní metoda hojení: úplný sken duše

Jak tato metoda vznikla?

V posledních týdnech jsem ze základen osvobodil asi 50 částí duše Karin (autorova manželka, pozn. překl.). Nic se u ní ale nezměnilo. Opakovaně jsem prověřoval, zda jsou ještě nějaké části její duše uvězněny. Občas se ještě nějaká objevila, ale od určité chvíle se stále znovu potvrzovalo, že všechny části její duše jsou údajně svobodné. Ale na otázku, zda mohou s Karin splynout, přicházela odpověď: „Ne“.

Ukázalo se, že v těle měla ještě izolující implantát a na něm ještě spočívalo izolující pole energie. Když ale bylo toto odstraněno, stále ještě se nic nedělo. V tu chvíli se ukázalo, že jednotlivé části její duše byly samy o sobě ještě zablokovány tak, že nebylo možné je k duši Karin připojit. Začal jsem skenovat jeden její život za druhým a vznikl z toho sken její duše.

Pro koho je takové skenování vhodné?

Kompletní proskenování duše dá hodně práce. Množství té práce závisí na tom, kolik životů dotyčný už prožil a jak jsou tyto životy zablokované. V mém případě to je 86 životů. Z nich jsem očistil teprve 10, protože jsem ještě neměl dost času. 10 životů může vyžadovat hodinu, nebo jak se to stalo dnes, dvě a půl hodiny. U svého vlastního života jsem žasnul, jak byla většina mých životů ještě pořádně zablokovaná. Tři moje zatím poslední životy byly bezproblémové. Snad byly tak krásné, nebo jsem je už zhojil? Ale směrem dozadu od nich jsem pak nacházel ještě spoustu problémů, které bylo třeba vyřešit.

Takové skenování duše se pro mnoho lidí stane příliš drahé a příliš časově náročné. Kdo se chce nejprve dostat aspoň z toho nejhoršího, tomu snad poslouží dvě normální hojivá sedění. Problém je ale faktor času. Takové skenování je pro mě momentálně zhruba to nejnamáhavější z celé mé hojivé práce. Vyžaduje silně se soustředit. Kvůli tomu jsem schopen dělat jen málo sedění za den. A když každá osoba potřebuje 6 až 10 sedění, čekací doby pro ty, co se nově přihlašují, se stávají neúnosně dlouhé. I tak je nad moje síly zvládat aspoň stále další nouzové případy. Takhle to nejde. Jsou třeba hojitelé. Je třeba mnoho vhodných hojitelů, a to velmi rychle. Doufám, že se najdou.

Skenování duše

Předběžné podmínky pro skenování duše

Aktuální život nazývám Život č. 1 nebo Část duše č. 1. V Části duše č. 1 je nutné provést takový úklid, aby byla schopna navázat na sebe Části duše č. 2 až č. X, přijmout je do fyzického těla. Toto navazování částí duše je blokováno už tím, že téměř všechny části duše jsou ještě příliš zatížené. Ale i Část duše č. 1, nacházející se v aktuálním fyzickém těle, může tuto snahu znemožnit.

Aktuální tělo musí být zbaveno:

· hadů,

· velkých hlav,

· posedlostí,

· aktuální č· erné magie nebo působení UFO,

· izolujících implantátů a

· izolujících polí energie.

Pro přípravu lze nejprve hledat a osvobozovat ty části duše, které jsou uvězněny v nádržích na duše. Při skenování duše se ale také automaticky přijde na všechny uvězněné části duše a ty je nutno osvobodit. Skenování duše ale vynese na světlo i všechny ještě uvězněné části duše, které do té doby nebyly nalezeny.

Odvést určitou předběžnou práci na „osvobozování duší ze základen“, protože to dlouhé odpočítávání při skenování duše unavuje.

Hojitel potřebuje dobře naučený kontakt s duší. Je nutné provést mnoho zhojení současně, jinak je čas k tomu potřebný mnohonásobně delší. Hojitel musí umět vyprazdňovat nádrže na duše a odstraňovat pečetě na základnách. Zlikvidovat UFO se musí stát záležitostí maximálně 15 sekund. A koneckonců musí být schopen zrušit jakoukoli blokádu.

Provádění

Dosud jsem vlastně vždy pracoval podle témat, aniž bych se ohlížel na to, ve kterém životě které téma vzniklo. Skenování teď ale probíhá přesně obráceně. Procházím všechny životy, jeden po druhém, počínaje Životem č. 2 (Život č. 1 je aktuální život) až do 86, v mém případě. A jak ukazují první zkušební průběhy takového skenování, je tato metoda šíleně důkladná. Přijde se skutečně na všechno, co ještě není zhojené. A je toho mnohem víc, než jsem si dosud myslel. Pokud se jen jedna jediná věc přehlédne, nelze takovou část duše k duši připojit, nebo když ji člověk připojí trochu násilím, dostaví se záporné reakce (viz Rizika a vedlejší účinky).

Můj první krok je zeptat se na počet částí duše. Není to v zásadě bezpodmínečně nutné, ale protože se zdá, že u mne to funguje, tak to dělám. U mne tedy 86, u jiných lidí 56 a 63. U duší, které mají mimozemský původ, by to případně mohlo být i mnohem menší číslo.

Pak se dotazuji na poslední život dané osoby, tedy na život předcházející jejímu nynějšímu životu. Tuto část duše nazývám Část duše č. 2. Kontakt s každou jednotlivou takovou částí duše cítím velmi zřetelně. Samotného mě překvapilo, u mnoha životů, jak zřetelně a jasně jsem schopen každou část duše vnímat.

Pak se ptám na podrobnosti tohoto života, přičemž nenacházím to, co by ti lidé rádi slyšeli: kdo byli, co byli atd. Ptám se na blokády, které zůstaly. Na nic víc. Už jsem si k tomu vytvořil časově úsporný postup:

ověřím, zda je daná část duše svobodná, nebo zda je uvězněná v nádrži na duše. (Ukázalo se, že je také nutné nejprve zrušit blokády, a až pak tu část duše vyjmout, protože jsem se zapomněl zeptat, zda je ta část duše svobodná. Její zajetí jsem zpozoroval, až když jsem tu část duše nebyl schopen vložit do těla. (Náhodou to bylo moje tělo.)

Daná část duše může být také zakletá. Pokud následující dotazy nepřinášejí žádné výsledky, může to být způsobeno nějakou kletbou. Protože kletba se vyskytuje málokdy, neptám se na ni vždy, jen když na ni vznikne podezření. Dnes jsem našel jednu kletbu s démony, kteří byli jejími strážci. Ty je pak samozřejmě nutné zhojit.

Je-li až sem vše v pořádku, přijdou na řadu tyto otázky. Při tak velkém počtu životů je bezpodmínečně nutné si to zapisovat, jinak to člověk poplete:

1. implantáty,

2. magie,

3. úzkost/panika,

4. smutek/deprese,

5. zranění těla,

6. vztek,

7. pocit viny,

8. jiné pocity,

9. svazky/spojení/smlouvy,

přísahy/slavnostní sliby,

posedlosti,

duše,

pole energie.

Tyto otázky jsou základ, pomocí nich lze dobře zvládnout většinu životů. Asi je zbytečné říkat, že všechny nalezené energie je nutné zhojit, ale ono se to vlastně rozběhne samo.

Následují dvě závěrečné otázky. První, zda je tato část duše zcela zhojena. Úplné zhojení musí vyvolat intenzivní tok energie. Pokud energie teče jen středně silně, je nutné dál se ptát, které další problémy tam ještě jsou.

Druhá závěrečná otázka zní, zda lze danou část duše nyní bez problému připojit k příslušnému tělu. Pokud nepřijde mohutná odezva, nýbrž jen malá, pak v žádném případě nedávat povel Připojit. Může to bolet (viz Rizika a vedlejší účinky).

Obecně

Někdy musím některé kroky opakovat. Například jsem se v jednom případě musel 7 až 8 krát dotázat na magii a pokaždé se ještě kousek z ní našel. To se může stát také u úzkosti.

ad 11. Posedlosti

Posedlost/posedlosti odstranit a nezapomenout je zhojit. Démoni potřebují trochu zvláštní zacházení. Nezapomenout také na hady a na hmyz. Když je posedlost odstraněna, doporučuje se znovu ověřit pocity.

ad 13. Pole energie

Také pole energie mohou způsobit, že zbývající otázky nefungují. To by pak asi bylo nějaké izolující pole. Je-li takové pole odstraněno, reagují otázky opět normálně. Jsou ale i jiná pole, kde otázky navzdory takovému poli fungují. Taková pole se nevyskytují moc často, ale může se zkrátka stát, že je nutné najít koncová čísla pečetí.
 

Rizika a vedlejší účinky

Závěrečné otázky jsou velmi důležité. Když člověk nedbá na to, že energie má přijít opravdu energicky, pak si může do těla vložit problémy z minulosti. Tyto problémy, které normálně dřímají hluboko v podvědomí, jsou v těle za pár minut.

Vlastně jsem velice rád za ty problémy, které mi nastaly u Karin, protože díky tomu jsem mohl hned odhalit a odstranit jejich účinky a vím nyní, na čem záleží.

V jednom ze životů Karin bylo hadí hnízdo, které jsem přehlédl. Byl to had skrytý za štítem, který si držel pozemského hada a dvě jeho vejce jako svoji potravu, kterou z jejich duší požíral. V lidském těle něco velmi nezvyklého. Tito hadi nějak proklouzli mými kontrolami a o 20 minut později začala mít Karin silné bolesti v břiše. Skoro se nemohla hýbat. Musel jsem ve spěchu najít příčinu. Když jsem pak tyto hady analyzoval, musel jsem odstranit 3 ochranné štíty toho ochranným štítem chráněného hada. Jednou to bylo UFO, jednou magie a jednou základna, samozřejmě s pečetěmi. Ve stresu jsem pak hledal příslušné koncové číslo. Když jsem ho našel, bolesti také hned polevily.

Pak mi Karin řekla, že už dva dny pociťuje velkou tíhu v nohou. Nato jsem našel ještě jednoho hmyzího tvora, který mi den předtím proklouzl.

Vím, že jedno při této práci dělat nesmím: být netrpělivý a hnát připojení části duše k duši kupředu.

Předtisk pro skenování duše PDF

Dovětek z 11. března

Požadavky kladené na hojitele:

kdo si neumí poradit se základnami, pečetěmi, nádržemi a UFO, ten už přesto může používat tuto techniku tak, že tedy s těmi částmi duší, které jsou uvězněné, nepracuje. Je dost svobodných částí duše, které potřebují zhojit. Většina částí duše většiny lidí není uvězněná.

Je třeba si skutečně všechno zapsat do seznamu, aby člověk následně našel, které části duše je ještě třeba zpracovat.

A vždycky opatrně při připojování k duši! Kdo pracuje jen pomocí své jasnovidnosti, aniž by cítil impulzy své duše, ten by tuto práci neměl dělat.
 

Pokud jde o UFO

Ten problém, že u těch základen, které jsou vysoce zabezpečené, je posíláno jedno UFO za druhým, aby koncové číslo zůstalo zablokované, se mezitím téměř vyřešil. Při hledání koncového čísla už nemusím stále ověřovat, zda už je tu zase nějaké UFO, já už to při odpočítávání cítím. Časová ztráta je díky tomu velmi malá, ale jejich ztráty UFO jsou naproti tomu vysoké. Obvyklá malá UFO se vyřídí za 10 sekund – posádka se zhojí, UFO se zlikviduje. Někdy přilétají i větší UFO. To se pozná tak, že hojení jejich posádky trvá o něco déle. Vyskytly se už i smíšené posádky, v nichž byli i anunakiové. Ty je třeba vždy hojit odděleně.

Přemýšlel jsem o tom, k čemu vlastně anunakiové potřebují UFO. Mohou přece přiletět i jen tak. Asi je to tím, že ta UFO potřebují k tomu, aby si s sebou přivezli přístroje a zařízení. Aby například byli schopni blokovat nějaké koncové číslo odpočítávání, potřebují k tomu něco, co vyzařuje energii. A něco takového s sebou vláčejí. Unášet lidi a manipulovat s nimi, astrálně nebo reálně, jde taky jen pomocí UFO.

Nemějte strach, žádné UFO nedokážete zničit, dokud jsou uvnitř lidé v jakékoli podobě. To UFO, v němž vedle reptiliánů byli také anunakiové, jsem také nedokázal zničit, dokud nebyli ti anunakiové zhojení. Když ty bytosti zhojím, mohou to UFO opustit a utéci se ke své duši. Pak zůstane prázdné UFO a to lze zlikvidovat.

 

 

^^^