Home

 

 

 

Sítě moci

Část č. 14

Franz Erdl

7. březen 2013 

 

Vysoce zabezpečené základny, létající pyramidy, časové linky atd. 

Vysoce zabezpečené základny

Jak už jsem řekl, je tato síť málo pružná. Pružně lze používat jen vesmírné lodě (UFO) a lidi (většinou černé mágy). Základny jsou jen tam, kde jsou a mohou dělat jen přesně to, k čemu tam jsou. Základna, která dodává zamlžení, nemůže dodávat ochranný štít a nikdy nemá nádrž na duše. Základna, která má nádrž na duše, neposkytuje žádné energetické štíty atd. Tak se to každopádně až dosud jevilo.

Ochranná a zamlžovací pole lze vždy vypnout, pokud člověk najde a slovy poukáže na jejich zdroj. Příklad:

Implantát <---- Základna č. 1 (ochrana) <---- Základna č. 2 (zamlžení)

Implantát je chráněn základnou č. 1, která je zamlžována základnou č. 2. Vyplývá z toho, že ten implantát kvůli té jeho ochraně nelze odstranit. Za druhé, kvůli tomu, že základna č. 1 je zamlžena, nelze vnímat, a proto ani nelze odstranit její ochranu.

Ale podstatné je, že takový řetězec zabezpečení má vždy svůj poslední článek, k němuž se člověk dostane.

Na tom asi nemohly nic změnit ani ty nejchytřejší a nejzlovolnější bytosti. Díky tomu je celá tato jejich síť biologicky rozložitelná. Pochopitelně se snažily vestavět co nejvíc zabezpečení, zvláště u těch základen, které jsou pro ně velmi důležité, jsou to takříkajíc vysoce zabezpečené základny.

Dosud jsem odhalil tyto prvky zabezpečení:

  1. ochranné štíty,

  2. zamlžení a dvojité zamlžení,

  3. pečetě,

  4. časové zámky,

  5. zámky s číselným kódem.

Variabilně použitelné prvky zabezpečení jsou UFO a mágové.

K tématu č. 1: ochranné štíty (nebo zabezpečení)

Ochranný štít brání tomu, aby se člověk dostal k nějakému objektu nebo subjektu. Ke zničení takového štítu si lze vymýšlet ty nejúdernější zbraně. Ale to nepomůže. Je nutné tu základnu, ten generátor, vypnout.

K tématu č. 2: zamlžení (nebo zastření)

Zamlžení může způsobit, že člověk nějaký implantát nebo nějaký hmyz nevidí (nevnímá), nebo, jako ve výše uvedeném příkladu, nevnímá ochranný štít toho implantátu. Také číslo celkového počtu pečetí bývá někdy zamlženo. Dvojité zamlžení je pěkně komplikovaný trik. Znamená to, že je zamlženo zamlžení. To znamená, že na dotaz po zamlžení přijde odpověď: „Nezamlženo“, protože to dotazované zamlžení je totiž samo zamlženo. Pokud se člověk zeptá, zda tam je zamlžené zamlžení, pak přijde odpověď: „Ano“.

K tématu č. 3: pečetě

O pečetích jsem už podal zevrubnou zprávu. Je třeba najít jejich počet (číslo vyjadřující jejich celkový počet), jinak stanice zůstane aktivní. Když se nějakou stanici s nádrží na duše nepodaří deaktivovat, zůstanou části duší v té stanici viset.

Když člověk objeví nějakou základnu, jsou pečetě jedinou překážkou bránící tomu, aby ta stanice mohla být vypnuta. Pokud člověk najde číslo vyjadřující jejich celkový počet, je taková základna vyřízena. Tak prosté to je! Proto jsou u důležitých základen vestavěny další stavební prvky. Například může být číslo vyjadřující celkový počet pečetí zamlženo. To pak znamená, že člověk nepozná, že dané číslo je číslo vyjadřující jejich celkový počet. Ale objevilo se ještě pár nových triků:

K tématu č. 4: časový zámek (nebo časové zpoždění nebo časovač)

Číslo vyjadřující celkový počet pečetí může být chráněno časovým zámkem. To znamená, že číslo vyjadřující celkový počet pečetí nelze během předem stanovené doby jako takové vnímat. Řečeno jasně to znamená, že člověk odpočítává čísla do 1000 nahoru a dolů, až už ani jazykem nevládne, a neděje se nic. Takže buď člověk vyčká toho, zda další den bude to číslo už odblokované (na to se lze dotázat), nebo najde údaj o té předem stanovené době a může ten údaj vymazat tím, že jej vysloví.

Kupodivu to funguje, když předpokládám náš způsob měření času, tedy hodiny a dny. Měl jsem např. už doby 5 hodin, 19 hodin a jednou 3 dny.

K tématu č. 5: zámek s číselným kódem (nebo západka s číselným kódem nebo západka)

Jestliže dotaz „Je číslo vyjadřující celkový počet pečetí odblokované?“ stále ještě dostává odpověď „Není“, nebo dotaz „Je číslo vyjadřující celkový počet pečetí zablokované?" dostává jako odpověď sytě znějící „Ano“, pak může být na tom čísle ještě zámek s číselným kódem. Je třeba najít správné číslo, pak takový zámek zmizí. To není žádný velký problém, protože zatím bylo nejvyšší takové číslo 21. Už jsem měl tři zámky s číselným kódem a jeden časový zámek za sebou. Je prostě třeba zlikvidovat je v tom pořadí, ve kterém se objeví.

UFO a mágové

UFO se pro zablokování čísla vyjadřující celkový počet pečetí používají hlavně, když začne přihořívat. Tedy když jsou všechny časové zámky a zámky s číselným kódem a zamlžení odstraněny a základna je krátce před likvidací a je to základna velmi důležitá. Také při pokusu odemknout zámek s číselným kódem byla jako rušení posílána UFO. Je to velmi dotěrný postup.

Probíhá to takto: ověřím, zda je číslo vyjadřující celkový počet „odblokované“. Přijde odpověď: „Ano“. Začnu procházet čísla v pořadí a například po každých 30 číslech prověřuju, zda je číslo vyjadřující celkový počet ještě odblokované. Pokud přijde odpověď „Není“, pak za účelem rušení přilétlo UFO. Nemůže to být žádný zámek, jestliže číslo vyjadřující celkový počet bylo předtím odblokované. V jednom případě byla použita černá magie, ale u ní je reakční doba příliš dlouhá. V případě UFO to může jít velmi rychle. Jejich posádku zhojím a potom takové UFO zničím. Pak je číslo vyjadřující celkový počet pečetí odblokované, dokud nepřiletí další UFO. Jak rychle to další přiletí, záleží na tom, jak důležitá ta věc je. Stalo se, že jsem na odpočítávání měl pouhých 15 sekund. Pak už bylo zase zavřeno. Někdy mám 30 až 40 sekund času. Jaký to luxus!

Doufám, že problém s UFO se taky brzy vyřeší, neboť mám momentálně na seznamu 4 nevyřešené případy, u nichž číslo vyjadřující celkový počet pečetí ještě chybí. Prostě to během jednoho sedění nezvládnu dokončit, když stále přilétají UFO. Velmi to namáhá a začíná mě bolet nos. Ale mám aspoň jednu útěchu: UFO nemají žádné pečetě. Ty jsou jen na stanicích, které mají pevné stanoviště (také základny ve vesmíru jsou na stanice, které mají pevné stanoviště).

Při téhle práci trpí můj nos. Je nyní uvnitř poraněný a pravá vedlejší nosní dutina je ucpaná. A já vidím, jak můj nos při každém sedění trpí. Pro mě to je znamení toho, že tato oblast má velmi mnoho společného s vnímáním. Jiným účinkem je to, že se při hledání čísel celkového počtu zahřívám. To není tak hrozné, je to ale spíš legrační a zajímavé. Před několika dny bylo u nás tak chladno, že jsem si oblékl bundu. Při hledání jednoho čísla jsem ji musel sundat a krátce nato zapnout větrák. Několik minut po tom, co jsem to číslo našel, jsem si tu bundu zase musel obléknout. To se opakovalo.

Chybná čísla celkového počtu nebo chybné reakce

Často se stane, že u některého čísla přijde spousta energie. Ale závěrečná otázka: „Je ta základna teď už zavřená? Přináší odpověď: „Není“. Nevím, zda to bylo vestavěno do těch čísel, nebo zda je moje reakce prostě chybná. Problém to není. Jen to člověka trochu deptá.

Lze se na číslo celkového počtu dotázat u duchovních bytostí?

Moje zkušenost říká, že „Ne“, protože se domnívám, že žádná bytost neumí tato čísla prostě jen tak vnímat. To je koneckonců také to tajemství uložené v těch pečetích. Kdyby existovaly bytosti, které by je uměly vnímat, byly by naše problémy už dlouho vyřešené. 

Příklad zabezpečení důležité věci

Zde jeden příklad z tohoto týdne. Šlo o zabezpečení jednoho důležitého hada v jistém člověku:

Byly tam čtyři základny, z nichž každá poskytovala jeden ochranný štít.

Základna č. 1: se dvěma zámky s číselnými kódy. První zámek = 7, druhý zámek = 20. Číslo celkového počtu: 72.

Základna č. 2: číslo celkového počtu: 100 (to se vyřídilo rychle).

Základna č. 3: zamlžení č. 1 s číslem celkového počtu 58, zamlžení č. 2 s číslem 54. Zde zamlžení č. 2 zamlžovalo číslo celkového počtu u zamlžení č. 1. Toto zamlžení zamlžovalo číslo celkového počtu u hlavní stanice. Když byla zamlžení odstraněna, přišly na řadu zámky s číselnými kódy. Zámek č. 1 s kódem 15, zámek č. 2 s kódem 20.

Číslo celkového počtu bylo nyní odblokované, ale jen krátce. Teď přišla na řadu UFO. Jednou se vyskytla i černá magie. Poté, co jsem z provozu vyřadil asi 5 UFO, mohl jsem nějakou dobu pracovat nerušeně a dostal jsem se konečně k číslu celkového počtu 920. Už předem natěšen jsem ale bohužel musel konstatovat, že tam je ještě jedna základna.

Základna č. 4: číslo celkového počtu 72, to bylo prosté. Pak byl ten had skutečně bez ochrany a draci jej mohli podrobit látkové výměně.  

Tak, teď ještě pár oddychových témat. 

Mágové vyhrazení pro velké hlavy

Na ty jsem ve svém seznamu mágů zapomněl. Existují tedy mágové určení ryze pro velké hlavy a mágové, kteří pracují s velkými hlavami i s jinými bytostmi. 

Velryby

O velrybách jsem už často psal, že to jsou úžasné duše. Moje zkušenosti zatím říkají, že pracují s energiemi v atmosféře Země a díky tomu také umějí ustalovat počasí. Mou novou zkušeností je, že velryby se mohou inkarnovat do podoby člověka. Tito lidé tedy pocházejí z planetárního systému hvězdy Antares, nejprve se inkarnovali jako velryba, i několikrát, a potom několikrát jako člověk. Jako obvykle, také jádra duší velryb jsou často vězněna v nádržích na duše.

Na tomto místě jsem se také dozvěděl, že pozemské duše mohou s mimozemskými dušemi také tvořit cosi, co působí jako partnerství duší. Pro takové kombinace asi existují speciální projekty. 

Příznivě naklonění mimozemšťané, rasa č. 1 (Wowo 1)

Rasa Wowo 1 (v německém originálu zkratka ze slova „Wohlwollende“) žije v oblasti, kde je prostor a čas. Vypadají tak jako rasa Wowo 2 žijící mimo prostor a čas: dlouhá, štíhlá těla, bílý, mlžný zjev. Jako nějací hodní duchové. Přicházejí z jiné galaxie, ale ne z té galaxie, odkud pocházejí duše lvů.

Mou novou zkušeností je, že také bytosti rasy Wowo 1 u nás inkarnují. Dvě už jsem zde našel. Jádra jejich duší jsou samozřejmě důkladně uvězněna. 

Pyramidy

Někdy narazím na pyramidu, když hledám, odkud pocházejí části duší nebo pole energie. Pyramida má díky struktuře své stavby ochranný štít. Dostal jsem se k jedné pyramidě a zeptal jsem se, zda v ní jsou nějaké bytosti. Ale žádný pocit nepřicházel. Domníval jsem se, že to je nějaká základna bez posádky. Problémem ale byla přirozená ochrana tvořená tou konstrukcí. Musel jsem se jen zeptat na to pole a už jsem byl uvnitř. Uvnitř byli anunakiové, reptiliáni a, světe, div se, lidé. 

U jedné pyramidy, která měla uvnitř něco z Karin (autorova manželka se jmenuje Karin, poznámka překladatele), byla ještě druhá pyramida na nějaké jiné planetě. Tu bylo třeba vypnout nejdřív.

A to nejnovější jsou létající pyramidy. Prostě, pyramida ve vesmíru, která na pohled vypadá jako vesmírná stanice, jako pevná základna. 

Časové linky

Nechci definovat, co to časová linka skutečně je. Ale už se objevily dvě základny nacházející se na jiné lince času. S těmito základnami se pracuje naprosto stejně jako se všemi jinými základnami. Mají také pečetě. Je ale třeba říci: „jiná linka času“, abyste je našli. 

Původ duší

Bylo ještě pár dotazů týkajících se toho, odkud pocházejí duše některých zvířat: 

rejnok = pozemská duše a vodní drak v inkarnované podobě,

orel mořský = jiná galaxie,

jednorožec  = pozemská bytost, a proto vzniklá z duše Země.

Smíšené bytosti, jako kentauři, nebo takzvané pokusy anunakiů nedávají při dotazování žádné výsledky. Zdá se, že skutečně neexistovali. Takže je to čirá fantazie.

Učinil jsem pár dotazů týkajících se obyvatelstva a původních ras.

1 = převážně pozemské duše

2 = směs s podílem poměrně mnoha pozemských duší

3 = směs zhruba 1 ku 1

4 = směs s podílem poměrně mnoha mimozemských duší

5 = převážně mimozemské duše

 

1

2

3

4

5

Pozemské duše

 

Smíšené duše

 

Mimozemské duše

 

 

 

 

 

Indie

Írán

Amerika

Rusko

Afrika

Japonsko

 

Evropa

Jižní Amerika

Austrálie

 

 

Čína

Dominikánská republika

Mexiko

 

 

 

 

 

Mayové

Tainové

Inkové

 

Aboridžiniové

Indiáni na území USA

 

Aztékové

 

 

Germáni

 

Atlanťané

 

 

Keltové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tainové = vyhubení původní obyvatelé Dominikánské republiky

 

 

 

^^^